WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки - Дипломна робота

Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки - Дипломна робота

високоінформативний, він все ж пов'язаний з можливістю помилок.
В зв'язку з можливістю ложнонегативних цитологічних заключень лікування не повинно починатися без гістологічного підтвердження діагнозу [2].
Таблиця 3.
Зіставлення даних цитологічного і гістологічного досліджень при виявленні в мазках загрожуючої по раку патології шийки матки.
Цитологічне заключення Кількість обстежених жінок З них з гістологічним заключенням
інвазивний рак передінвазивний рак дисплазія фонові процеси
абс.
число % абс.
число % абс.
число % абс.
число % абс.
число %
Рак 18 100,0 9 50,0 6 33,3 3 16,7 - -
Важка дисплазія 10 100,0 3 30,0 3 30,0 3 30,0 1 10,0
Помірна дисплазія 12 100,0 2 16,7 2 16,7 6 49,9 2 16,7
Всього 40 100,0 14 35,0 11 27,5 12 30,0 3 7,5
Проведено порівняльне вивчення результатів цитологічного і гістологічного дослідження 40 жінок, у яких при профілактичних оглядах в мазках виявлена загрожуюча по наявності раку патологія: у 18 жінок дано заключення про наявність раку, у 10 жінок цитологічна картина мазка відповідала важкій дисплазії, у 12 - помірної дисплазії шийки матки.
По даним гістологічного дослідження у 14 (35,0%) жінок виявлено інвазивний і у 11 (27,5%) - передінвазивний рак шийки матки, у 12 (30,0%) - дисплазія шийки матки і у 3 (7,5%) - фонові процесі шийки матки.
У 9 (50,0%) з 18 жінок з цитограмами раку виявлено інвазивний рак і у 6 (33,3%) - передінвазивний рак шийки матки.
За гістологічними даними у 3 (30,0%) з 10 жінок з цитологічними заключеннями важкої дисплазії виявлено інвазивний рак і у 3 (30,0%) - передінвазивний рак шийки матки.
Із групи 12 жінок з цитограмами помірної дасплазії виявлено інвазивний рак у 2 (16,7%) і ще у 2 (16,7%) жінок - передінвазивний рак шийки матки.
3.4. Залежність результатів цитологічного обстеження хворих з патологією шийки матки від методу забору матеріалу для дослідження.
Відомо, що результати цитологічної діагностики значною мірою залежать від способу забору матеріалу. Матеріалом для цитологічного дослідження при патологічних станах шийки матки є в основному матеріал, отриманий за допомогою пінцету, шпателя, зонда. Однак, всі ці методи забору матеріалу дозволяють отримати клітини з поверхневих шарів епітелію, які, як правило, некротизовані, деформовані або мають ознаки ороговіння, що зумовлює малоінформативність мазка і загалом знижує цінність цитологічного методу діагностики передраку та раку шийки матки.
З метою оптимізації цитологічної діагностики передпухлинних станів та доклінічних форм раку шийки матки використовують спеціальний шпатель Ейра. Він зручний для одержання повноцінного мазка тим, що один з його кінців використовується для взяття мазка з поверхні вагінальної частини шийки матки, інший - із цервікального каналу шийки матки.
Таблиця 4.
Результати обстеження хворих залежно від методу забору матеріалу для цитологічного дослідження.
Цитологічне заключення Жолобуватий зонд Шпатель Ейра
абс.число % абс.число %
Легка дисплазія епітелію 6 31.6 8 42,1
Помірна дисплазія епітелію 3 15.8 5 26,3
Важка дисплазія епітелію - - 2 10,5
Рак - - 1 5.3
Дисплазія не виявлена 10 52,6 3 15,8
Всього 19 100,0 19 100,0
Інформативність обстеження 9 47,4 16 84,2
Обстежено 19 жінок з патологією шийки матки. Для порівняльної якісної оцінки вивчались мазки з шийки матки і цервікального каналу, забор матеріалу для яких проводився не тільки жолобуватим зондом, а й шпателем Ейра.
При використанні шпателя Ейра для забора матеріалу більше число випадків зміни клітин епітелію ніж при застосуванні жолобуватого зонда: 16 інформативних мазків проти 9 мазків.
При цьому здебільшого виявлялися цитограми характерні для диспластичних змін шийки матки різного ступеня вираженості. Цитологічна картина легкої дисплазії виявлена у 8 (42,1%) хворих, помірної дисплазії - у 5 (26,3%) жінок, важкої дисплазії - у 2 (10,5%) хворих з патологією шийки матки. Навіть виявлена у 1 (5,3%) хворою цитограма, яка відповідає раку шийки матки. У той же час при використанні жолобуватого зонда виявились лише цитологічні картини характерні для легкої та помірної дисплазії епітелію шийки матки відповідно у 6 (31,6%) і 3 (15,8%) хворих.
Отже використання більш удосконаленого методу для забору матеріалу при цитологічному дослідженні патологічних станів шийки матки дозволила збільшити кількість виявлення легкої дисплазії на 10,5%, помірної дисплазії - на 10,5%. Важку дисплазію епітелію та рак, які при заборі матеріалу жолобуватим зондом цитологічно не виявлялись, при застосуванні шпателя Ейра виявлено у 3 (15,8%) хворих.
3.5. Зіставлення результатів цитологічного і гістологічного досліджень хворих з патологією шийки матки при удосконаленні методу забору матеріалу.
Для встановлення остаточного діагнозу й підтвердження цитологічного заключення обстеження хворих з патологією шийки матки використовували дані гістологічного дослідження.
Таблиця 5.
Зіставлення результатів цитологічного та гістологічного досліджень при патологічних процесах шийки матки.
Патологія в епітелії Цитологічне дослідження Гістологічне дослідження Відсоток збігу
абс.число % абс.число %
Легка дисплазія 8 42.1 7 36,8 87,5
Помірна дисплазія 5 26,3 4 21,1 80,0
Важка дисплазія 2 10,5 2 10,5 100,0
Рак 1 5,3 1 5,3 100,0
Дисплазія не виявлена 3 15,8 5 26,3 60,0
Проведено порівняльне вивчення результатів цитологічного і гістологічного досліджень 19 хворих з патологією шийки матки. Забор матеріалу для цитологічного дослідження проводився за допомогою шпателя Ейра.
Цитологічно у 8 (42,1%) хворих виявлена легка дисплазія епітелію шийки матки, у 5 (26,3%) - помірна дисплазія, у 2 (10,5%) жінок - важка дисплазія, у 1 (5,3%) хворої цитологічна картина відповідала раку шийки матки.
При гістологічному дослідженні цих жінок дано заключення про те, що легка дисплазія виявлена у 7 (36,8%) хворих, помірна дисплазія - у 4 (21,1%), важка дисплазія - у 2 (10,5%) жінок, у 1 (5,3%) хворої дано заключення про наявність раку шийки матки.
При зіставленні результатів цитологічного та гістологічного досліджень отримано дані, які свідчать, що при тяжкій дисплазії епітелію та раку шийки матки збіг діагнозів складає 100%. Дещо менший відсоток збігу діагнозів спостерігали при слабкій та помірній дисплазіях: відповідно 87,5 і 80,0%. Загалом збіг цитологічного та гістологічного діагнозів виявлено в 85,5% випадків.
ВИСНОВКИ
1. При дослідженні цитологічних препаратів хворих з дисплазіями шийки матки різного ступеню важкості у 28 (31,8%) хворих цитограма відображала суть патологічного процесу: мікроскопічна картина мазка відповідала дисплазії. У 18 (20,4%) жінок були виявлені цитограми раку: у половини хворих - цитограми ранніх форм раку, у решти - мікроскопічні картини плоскоклітинного раку, при чому переважно у хворих з

 
 

Цікаве

Загрузка...