WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки - Дипломна робота

Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки - Дипломна робота

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Ю. Федьковича
Біологічний факультет
Кафедра біохімії і експериментальної екології
Баранова Ольга Анатоліївна
ДИПЛОМНА РОБОТА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИТОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПЕРЕДРАКУ І РАКУ ШИЙКИ МАТКИ
Науковий керівник:
к.б.н., доцент Соколова В.М.
Допущено до захисту "___" грудня 2000 року
Завідувач кафедри біохімії і експериментальної екології
д.б.н., професор
Костишин С.С.
Чернівці 2000
АНОТАЦІЯ
Дана робота була виконана в цитологічній лабораторії Коломийського онкологічного диспансеру.
Метою даного дослідження було вивчення ефективності цитологічного методу в діагностиці передракових станів та раку шийки матки.
Проведені дослідження показали, що цитологічний метод діагностики є високоінформативним для виявлення онкологічної патології шийки матки, але його ефективність значною мірою залежить від кількісного збільшення ознак злоякісності виявляємих патологічних процесів та від методу та від методу забору матеріалу для дослідження. Цитологічний метод в діагностиці передракових станів та раку шийки матки набуває більш високої ефективності при поєднанні його з гістологічним дослідженням.
ЗМІСТ
1
ВСТУП 4
І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 8
1.1. Патогенетичні аспекти передракових захворювань та раку шийки матки. 8
1.2. Діагностика передпухлинних та пухлинних процесів шийки матки. 14
1.3. Ефективність цитологічного скринінгу у виявленні передпухлинних станів і ранніх форм раку шийки матки. 18
1.4. Цитологічний метод діагностики як один з найбільш доступних високоінформативних, методів дослідження 22
1.5. Морфологічні особливості онкологічної патології шийки матки 28
ІІ. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 32
2.1. Умови, об'єкти і методика експерименту. 32
ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 36
3.1. Цитологічне дослідження хворих дисплазіями шийки матки різного ступеню важкості. 36
3.2. Цитологічне дослідження хворих з початковими формами раку шийки матки. 39
3.3. Зіставлення даних цитологічного і гістологічного досліджень при виявленні в мазках по раку патології шийки матки. 41
3.4. Залежність результатів цитологічного обстеження хворих з патологією шийки матки від методу забору матеріалу для дослідження. 43
3.5. Зіставлення результатів цитологічного і гістологічного досліджень хворих з патологією шийки матки при удосконаленні методу забору матеріалу. 45
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48
Вступ
Рак - важлива біологічна проблема ХХ століття. Боротьба з злоякісними пухлинами залишається одною з першочергових задач медичної науки. В структурі захворюваності населення злоякісними пухлинами вагоме місце займають новоутворення жіночих статевих органів: рак шийки матки, рак ендометрію, рак яйників [14].
Серед злоякісних новоутворень жіночих статевих органів рак шийки матки продовжує займати одне з провідних місць [39].
Рак шийки матки - найбільш поширене онкологічне захворювання статевих органів жінок і частота його коливається за даними різних авторів від 45,5 до 70,5%; він служить одною з основних причин інвалідності і смертності [6].
В структурі захворюваності злоякісними пухлинами жіночих статевих органів він постійно займає перше місце, а по показникам смертності - друге [9]. В зв'язку з цим зниження захворюваності раком цієї локалізації і смертності від нього є важливою задачею [6].
Проблема раку шийки матки має клінічний, епідеміологічний, морфологічний, імунологічний, біоімічний та інші аспекти, вона є важливою для багатьох спеціалістів, які працюють в області онкології. Розробка цієї проблеми неможлива без використання морфологічних методів дослідження. Достатньо відмітити, що тільки за допомогою морфологічних методів вдається виявити передракові зміни епітелію (дисплазію), внутріепітеліальний та передклінічний інвазивний рак [32].
Профілактика раку шийки матки є одним з основних та найбільш перспективних направлень протиракової боротьби. Задача її полягає в своєчасному виявленні та раціональному лікуванні хворих з передраковими захворюваннями, що складає передумови для зниження захворюваності раком цього органу [6].
В останні роки на фоні зниження загальної захворюваності на рак шийки матки зросла його частота у молодих жінок, що пов'язано з незадовільною ранньою діагностикою, відсутністю 100%-вої колькоскопії з цитологічним дослідженням на атипові клітини, неадекватним лікуванням фонових і передракових захворювань шийки матки [21].
Основним фактором поліпшення результатів лікування раку є його рання діагностика. Разом з тим орієнтація тільки на клінічні симптоми захворювання не вирішує основної проблеми ранньої діагностики раку [11].
Незважаючи на проведення профілактичних оглядів населення, у кожної третьої хворої на рак шийки матки, а в окремих регіонах у кожної другої, захворювання виявляють уже в III-IV стадії. Науково обґрунтоване визначення факторів ризику раку шийки матки і формування на їх основі груп, що підлягають більш детальному обстеженню і спостереженню, зумовлюють ефективність профілактичних заходів, спрямованих на боротьбу з цим захворюванням [22,35]. Фактори ризику виникнення і розвитку фонових і передракових станів шийки матки вивчені недостатньо, хоча в літературі є публікації, присвячені цій тематиці [11].
В світовій практиці поворотним пунктом в рішенні проблем раку шийки матки стало упровадження масових цитологічних обстежень шийки матки - цитологічного скринінгу [18].
В 1989 р. сповнилось 40 років від початку здійснення програми цитологічного скринінгу рака шийки матки, яка уперше почала проводитися в канадській провінції Британська Колумбія [28].
Цитологічні методи дослідження в діагностиці захворювань жіночих статевих органів загальновідомі та широко використовуються завдяки їх доступності, високій ефективності та інформативності [2]. Особливо широко нині цей метод використовується при профілактичних оглядах жінок для виявлення передпухлинних та пухлинних захворювань шийки і тіла матки[11].
Цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки - метод морфологічної діагностики, який дозволяє оцінити стан епітелію при запальних захворюваннях, передпухлинних процесах, раці, здійснити контроль ефективності консервативного і оперативного лікування [38].
Однак є підстави вважати, що проблема своєчасної діагностики раку шийки матки в Україні далека від вирішення. По-перше, смертність хворих протягом року від встановлення діагнозу втричі перевищує кількість випадків у IV стадії. По-друге, рак шийки матки належить до так званих "візуальних" локалізацій, для якого протягом багатьох десятків років відомі засоби раннього виявлення [17].
Доведена цінність цитологічного скринінгу раку. Рак шийки матки розвивається в середньому 5-10

 
 

Цікаве

Загрузка...