WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Електрокардіографія. Регуляція діяльності серця. Екстрасистола - Реферат

Електрокардіографія. Регуляція діяльності серця. Екстрасистола - Реферат

електрокардіограму в хворих із тримтливим паралічем, хореєю, тетанією, паркінсонізмом, тиреотоксикозом. Коливання, викликувані м'язовимиструмами, іноді важко відрізнити від тріпотіння передсердь. Артефакти, що виникають на кривій при випадковому поштовху чи апарата кушетки можуть імітувати шлункові екстрасистоли. Однак, при уважному розгляді артефакти легко розпізнаються. Нерівномірна робота відмітчика чи часу стрічкопротягувального механізму може симулювати аритмію.
При зіставленні динамічних змін не можна надавати діагностичного значення змінам амплітуди зубців, якщо серійні електрокардіограми в того самого пацієнта зареєстровані при різній чутливості електрокардіографа.
Велике значення має сталість нульової (чи основний) лінії, від якого виробляється відлік амплітуди зубців. Стабільність нульової лінії залежить від наявності досить високого вхідного опору підсилювальної системи і мінімального шкірного опору.
Нерідко основна лінія електрокардіограми коливається разом з елементами кривої. Подібну електрокардіограму не слід вважати патологічної, тому що причиною можуть бути порушення режиму харчування апарата, форсоване подих пацієнта, кашель, гикавка, чхання, перистальтика кишечнику. У грудних відведеннях подібні зміни нерідко виявляються при терті електрода об виступаючі ребра.
Низький вольтаж зубців іноді обумовлюється поганим контактом електродів зі шкірою.
Значні перешкоди викликають наведені струми ("тло"), розпізнавані по правильності коливань 50 Гц (від освітлювальної мережі). Подібні перешкоди можуть з'явитися при поганому контакті електродів зі шкірою, особливо при її волосатості. Неважко розпізнати локалізацію виникнення перешкод. Наприклад, якщо "наведення" виду в II і III відведенні, а в I відведенні її ні, те провід від лівої ноги має поганий контакт з електродом, чи останній нещільно прилягає до шкіри. Якщо "наведення" видна в I і II відведенні, то поганий контакт на правій руці. Якщо контакти достатні, а "наведення" спостерігається у всіх відведеннях, то рекомендується заземлити праву ногу, приєднавши її спеціальним кабелем до опалювальних і водопровідних труб. Іноді корисно змінити положення ліжка пацієнта, оскільки тіло людини іноді можна уподібнити антені, що в одних положеннях піддається впливу атмосферних струмів, а в інші - вільна від них. Крім того, не можна укладати пацієнта так, щоб освітлювальна мережа була рівнобіжна осі відведення. Для усунення "наведення" часто прибігають до різних фільтрів. Такого способу усунення перешкод варто уникати, тому що при цьому поряд зі звільненням кривої від наведених струмів нерідко викидаються і частоти сигналу серця. Найкращий спосіб, що допомагає звільненню від перешкод, полягають у використанні клітки Фарадея.
МОЖЛИВЕ СХЕМНЕ РІШЕННЯ
ПІДСИЛЮВАЧІ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ
ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛА ПОРУШЕННЯ
Джерелом порушення підсилювача електрокардіосигналу (Усекс) є біологічний об'єкт - людин, що може бути представлений еквівалентним рівнянням електричним генератором. А як відомо, властивості будь-якого електричного генератора визначаються характером зміни ЕДС у часі і внутрішньому опорі.
Електрокардіосигнал є частиною ЕДС серця, вимірюваної на поверхні тіла за допомогою електродів, розташованих певним чином. Закон зміни ЕКС у часі може вважатися квазіпериодичним з періодом кардіокомплексів 0,1-3 с. Мінімальне значення відповідає фібрилляції шлуночків, а максимальне - блокадам серця. Форма еквівалентного кардіокомплексу близька до трикутного з амплітудою, що лежить у діапазоні 0-5 мв. Смуга прийнятих кардіокомплексом частот охоплює діапазон від 0,05 до 800 Гц.
Міжелектродний опір, що включає опори переходів шкіра-електрод, відповідає внутрішньому опору джерела порушення Усекс і змінюється в значних межах. Для технічних розрахунків звичайно приймають діапазон 5-100 кому.
Крім перерахованих параметрів при проектуванні ЕКС необхідно враховувати ряд істотних особливостей джерела порушення.
1. Нестабільність внутрішнього опору за рахунок змін опорів переходів шкіра-електрод. При цьому потрібно вважатися з великими значеннями міжелектродного опору і їхнім розбалансом у системі відведень ЕКС.
2. Утворення на переходах шкіра-електрод напруг поляризації, що створюють на вхідних контактах Усекс напруга зсуву, що досягає (300 мв. Така напруга може викликати насичення підсилювача.
3. Повільний дрейф напруги поляризації і різких його змін при зсуві електродів через рухи хворого. Стрибки напруги поляризації створюють важко переборні перешкоди.
4. Наявність напруг перешкод, що попадають на вхідні затиски Усекс синфазно і противофазно. Перешкоди можуть бути біологічного і фізичного походження. До біологічних перешкод відносяться біопотенціали інших органів і м'язів, а до фізичних - наведені на об'єкт напруги від неекранованих ділянок мережної проводки, мережних шнурів інших приладів і провідних поверхонь (вторинна напруга наведення). Особливо великий рівень мають синфазні сигнали перешкод напруги мережі, що попадають на об'єкт через ємнісний зв'язок.
Наявність імпульсних перешкод при впливі на об'єкт терапевтичних апаратів: кардіостимулятора і дефібриллятора. Потрапляючи на вхід Усекс, артефакти імпульсів кардіостимулятора спотворюють ЕКС і викликають у ряді випадків помилкове виявлення кардіокомплексу, а імпульси дефібриллятора можуть зашкодити вхідні ланцюги Усекс.
ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ
Вірогідність передачі ЕКС багато в чому визначається параметрами УсЕКС - першої ланки в ланцюзі обробки сигналу. Приймаючи в увагу характеристики джерела порушення, особливості підключення УсЕКС до об'єкта й умови сполучення підсилювача з пристроєм обробки сигналу, розглянемо вимоги до основних параметрів УсЕКС і їхній вплив на перекручування ЕКС.
Вхідна напруга Uвх повинна лежати в діапазоні не менш чим 0,03-5 мв. Нижнє значення Uвх визначає граничну чутливість підсилювача, нижче якої реєстрація ЕКС утруднена.
На граничну чутливість впливає рівень внутрішніх шумів, приведених до входу підсилювача. Звичайні досяжні значення Uш 10-30 мкв.
Оптимальний вибір смуги пропущення ( f) має важливе значення. Найбільш інформативна частина ЕКС займає смугу частот f=0,05-120 Гц, але в практичній Екс-діагностиці використовують підсилювачі з f=0,05-60 Гц. Надмірне звуження частотного діапазону з боку нижніх частот fн приводить до перекручування сегмента ST і зубця T, але зменшує зсув ізолінії, а з боку високих fв - до згладжування зазублин на QRS - комплексі і зменшенню крутості його схилів. З іншого боку, збільшення fв приводить до збільшення перешкод від біопотенціалів м'язів. Якщо при fв=100 Гц погрішність передачі QRS-комплексу складає близько 3%, то при fв=30 Гц погрішність зростає до 15% і можуть згладжуватися розходження між нормальним і патологічним комплексами.
У кардіомоніторах (КМ) у залежності

 
 

Цікаве

Загрузка...