WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Сторонні тіла в організмі та їх видалення - Реферат

Сторонні тіла в організмі та їх видалення - Реферат

спричинило гострі явища, хворого оперують негайно, незалежно від положення цього тіла.
Деякі сторонні тіла, один кінець яких входить глибоко в тканини, а другий виступає на поверхні шкіри (ніж, стамески, великі цвяхи чи дерев'яні палиці, наприклад, лижні, що протикають наскрізь тіло лижника), не треба видаляти з тіла під час надання першої допомоги (можна лише обрізати кінці палиці для полегшення транспортування потерпілого), оскільки такі сторонні тіла можуть бути "пробками", що стримують кровотечу з камери серця чи з судини. Видаляють їх лише в спеціально обладнаній операційній.
Для видалення стороннього тіла, зокрема з м'яких тканин, розтинають шкіру та підлеглі тканини над проекцією його залягання.
Гострі сторонні тіла, зокрема голки, з деяких частин тіла, наприклад, з молочної залози, іноді можуть бути видалені шляхом стискання залози між пальцями: при цьому вістря голки проникає через шкіру назовні і може бути захоплене затискачем.
Інкапсульовані у тканинах сторонні тіла треба видаляти разом із капсулою та проводити протиправцеву імунізацію. Це пов'язано з тим, що на сторонньому тілі та капсулі може зберігатись правцева паличка.
Багато сторонніх тіл, зокрема з трахеї та бронхів, стравохода, шлунка, прямої кишки, видаляють ендоскопічним шляхом. Деякі сторонні
тіла, зокрема металеві осколки в м'яких тканинах, з очей та інших діля-нок можуть бути видалені за допомогою зондів змагнітами.
Особливо небезпечними є сторонні тіла в дихальних шляхах, оскільки вони часто призводять до асфіксії. Невеликі за розмірами тіла, які не можуть спричинити механічну обтура-цію гортані чи трахеї, зумовлюють різку первинну реакцію у вигляді приступу кашлю, задишки та часто - ла-рингоспазм і асфіксію. Якщо такі тіла просуваються у бронхи, розвиваються ателектази в легенях, абсцес та пневмонія. Такі самі ускладнення розвиваються у разі попадання в дихальні шляхи частинок їжі та шлун-кового соку (синдром Мендельсона). Великі сторонні тіла, наприклад, зуби та зубні протези, монети, ґудзики тощо, потрапляючи в гортань чи трахею, спричинюють раптову асфіксію, яка часто призводить до смерті потерпілого уже через кілька хвилин. У цьому разі життя зберегти може лише трахеостомія. Виконати останню може лише лікар за певних умов. Через відсутність таких умов треба скористатись прийомами консервативного виштовхування стороннього тіла. Одним із них є запропонований амери-канським лікарем Н. Heinilich прийом, відомий як маневр Хеймліча (мал. 107). Його виконують так: хворого, якщо він стоїть, обіймають руками упоперек на рівні талії, стоячи за ним (мал. 108). Пальці правої руки складають у кулак так, аби великий палець ліг на поверхню зігнутих чоти-рьох і був спрямований уздовж осі передпліччя. Зігнутий кулак кладуть на живіт хворого посередині лінії вище від пупка і дещо нижче від реберної дуги мечовидного відростка, а зверху на кулак кладуть кисть лівої руки і обома руками швидко роблять поштовх у живіт у напрямку назад та вгору. Внаслідок різкого руху підіймається діафрагма і стискуються легені, по-штовхом повітря з них виштовхується стороннє тіло з дихальних шляхів. Якщо потрібно, цей прийом повторюють кілька разів. Якщо пацієнт лежить, то такий прийом можна зробити, ставши над ним на коліна і пропустивши його ноги між своїми. Дітям це роблять вказівними пальцями, стоячи спереду над ним. Хворий, що обізнаний з цим прийомом, може виконувати його сам.
Особливу групу складають сторонні тіла, що випадково потрапили в тканини чи порожнини тіла (забуті) під час хірургічних операцій, тобто сто-ронні тіла ятрогенного походження. Серед них - марлеві серветки та куль-ки, дренажі та інструменти - кровоспинні затискачі, ножиці, навіть корнцанги та ін. Залишені в рані чи порожнині сторонні тіла спричинюють гостре чи хронічне інфекційне запалення в них, зокрема абсцеси, флегмони, перитоніт чи плеврит або гостру чи хронічну кишкову непрохідність, перфорацію кишок, пролежні великих судин та масивну кровотечу тощо.
Складність своєчасної діагностики забутих сторонніх тіл полягає в тому, що клініка їх у перші дні маскується загальними післяопераційними змінами в організмі. Це призводить до запізнілого оперативного втручання і тяжких наслідків. У разі появи ускладнень лапаротомії завжди треба па-м'ятати про можливість їх зв'язку із стороннім тілом. Для діагностики ос-танніх повинні бути використані рентгеноскопія та рентгенографія, ульт-развукове дослідження, а для лікування ускладнень - своєчасна релапаротомія. Кожен хірург повинен знати, як уникнути цих подеколи фатальних помилок. Серед профілактичних заходів доцільно виокремити найважливіші з них, а саме:
1) максимальна уважність хірурга та асистентів під час операції, зокре-ма на органах черевної порожнини, особливо з приводу внутрішньочеревної кровотечі та перитоніту;
2) не користуватись у глибині рани маленькими марлевими кульками, навіть зафіксованими корнцагом;
3) усі великі серветки та рушники, які вводяться в порожнину, фіксувати до шкіри;
4) операційна сестра повинна добре знати, скільки використано вели-ких серветок, та вести підрахунки інструментів перед операцією і наприкінці її;
5) перед зашиванням рани обов'язково робити остаточну ревізію рани і порожнини;
6) надійно фіксувати всі введені в рану та черевну порожнину дренажі і виводити довгі кінці їх назовні.
Профілактика потрапляння в організм сторонніх тіл розроблена ще не-достатньо через її складність, безліч різноманітних причин цього явища. Проте деякі напрямки профілактики можна назвати. Ми вже говорили про профілактику ятрогенних сторонніх тіл. Для запобігання травмам вироб-ничого походження треба суворо дотримувати техніки безпеки на вироб-ництві. Зниження частоти сторонніх тіл у дихальних шляхах та в стравоході у дітей можна досягти шляхом належного догляду за дітьми. Суворий на-гляд за психічно хворими також може запобігти ковтанню ними різних сто-ронніх тіл. Різноспрямована боротьба з травматизмом різних видів, у тому числі з побутовим, профілактика останнього є одночасно й профілактикою проникнення в тканини сторонніх тіл. Боротьба з алкоголізмом, хуліган-ством, правильне статеве виховання - усе це заходи, що потенційно спря-мовані на запобігання потраплянню сторонніх тіл у організм.

 
 

Цікаве

Загрузка...