WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Стратегічне планування і маркетингові системи охорони здоров'я - Реферат

Стратегічне планування і маркетингові системи охорони здоров'я - Реферат

Стратегічне планування і маркетингові (ліберальні) системи охорони здоров'я
(ДО питання побудови теорії регулювання ліберальних систем охорони здоров'я)
Розвиток охорони здоров'я як соціально-економічної структури повинний відбуватися в гармонійній відповідності з економічним і соціальним розвитком держави. Цей принцип тісно зв'язаний з питанням адаптаційності служб і підрозділів системи охорони здоров'я до національних умов.
Така адаптація забезпечується відповідними технологіями прийняття управлінських рішень. Для керування системами охорони здоров'я з низьким ступенем волі прийнятні і результативні класичні прийоми стратегічного планування, при яких деякою мірою досяжне планування дій і їхня реалізація відповідно до умов, що змінюються, як самої системи, так і середовища (сфери) її функціонування.
Життєдіяльність систем охорони здоров'я високого ступеня волі, зокрема ліберальних, що спираються у своєму динамізмі розвитку на постійно трансформується основу економічних закономірностей, як видно, із працею піддається стратегії класичного планування в силу постійної рухливості внутрішніх і зовнішніх протиріч, що є основою життєдіяльності і розвитку таких систем. Керування такими системами повинне здійснюватися на науковій основі; на основі розкриття закономірностей розвитку явищ і процесів, що характеризують ці системи і визначають їхню сутність; на основі знання науки керування.
У період активної трансформації вітчизняної системи охорони здоров'я вкрай актуальними є звертання уваги до науки керування, сучасного розуміння її змісту, предмета дослідження і задач. Наука керування, спираючи на комплексну систему наукових знань про керування, формується на базі економічних, юридичних, соціальних, технічних, фізіологічних і психологічних наук.
Сучасне дослідження процесів керування в складних динамічних системах, до яких зокрема відносяться і системи охорони здоров'я, визначає використання інструментарію точних наук: математики і логіки, новітніх інформаційних технологій, і зокрема методів імітаційного моделювання й ін.
Керування маркетингової (ліберальної) системою охорони здоров'я, а по суті регулювання її життєдіяльності - це в остаточному підсумку дозвіл попередній розкритих внутрішніх протиріч системи на основі управлінських рішень у рамках конкретно визначеного рівня системи, або впливу на конкретну асоціацію елементів її складових.
Регулювання життєдіяльності маркетингової (ліберальної) системи охорони здоров'я - це, перш за все, принципове розуміння і представлення, як сутності самої системи, так і її формалізованої структури; розуміння і визначення, властивому досліджуваному об'єкту, законів розвитку; осмислювання і розкриття основних і другорядних внутрішніх протиріч еволюції системи і її життєдіяльності; перебування форм і методів дозволу протиріч; визначення крапок додатка цих методів, що дозволяють регулювати дозвіл протиріч у ту або іншу сторону, т.д. активно впливати на закони, що визначають життєдіяльність даної системи.
Регулювання життєдіяльності маркетингової (ліберальної) системи надання медичних послуг забезпечується класичним характером управлінських рішень: а) стратегічним, б) тактичним, в) оперативним.
Стратегічний характер рішень при регулюванні життєдіяльності маркетингових (ліберальних) систем охорони здоров'я, швидше всього , лежить поза областю самої керованої системи. Це рівень керування медико-соціальними проблемами в самому широкому змісті цього поняття, рівень цільових настанов системи охорони здоров'я, як складової соціально-економічної структури державного устрою, рівень заданих і необхідних критеріїв ефективності системи охорони здоров'я на визначеному етапі її розвитку.
Тактичний характер управлінських рішень при регулюванні життєдіяльності маркетингових (ліберальних) систем охорони здоров'я визначений умовними рівнями, що включають у себе методи правового юридичного впливу на систему і спеціальні прийоми стандартизації. У деталізації конкретних методів даного характеру керування допомагає виділення в маркетинговій (ліберальної) системі охорони здоров'я умовних рівнів правових оцінок, що включають у себе оцінку: а) соціальних проблем, б) рекомендацій медичної допомоги, в) лікарської кваліфікації, г) лікарської діяльності і медичних технологій, д) ефективності [1].
Система стандартизації в охороні здоров'я розглядається в розрізі наступних умовних рівнів: а) проблемного, б) ліцензійного, в) рівня акредитації, г) деонтологічних характеристик, д) економічного, ж) технологічного, з) рівня результативності [2,3].
Оперативний характер рішень впливу на маркетингову систему охорони здоров'я забезпечується на рівні конкретних формалізованих елементів системи.
Позначені два основних прийоми управлінських рішень стратегічного і тактичного характеру, можна умовно охарактеризувати як методи загальної ("грубої") настроювання системи. Застосування даних методів дозволяє зняти протиріччя, по-перше, між самою системою, як цілісною структурою, і зовнішнім середовищем, у якій відбувається життєдіяльність цієї системи, по-друге, - нівелювати протиріччя між визначеними групами (асоціаціями) елементів маркетингової системи. Вплив прийомів юридичного методу і стандартизації спрямовано на систему в цілому.
Спеціальними методами регулювання життєдіяльності досягається детальна ("тонка") настроювання системи. Дії і прийоми спеціальних методів дозволяють дозволяти протиріччя, що виникають, як правило, між двома співпричетними елементами маркетингової системи.
При дослідженні відкритої і представлений у науковій літературі [4,5,6,7] моделі маркетингової системи охорони здоров'я, вдається установити, що співпричетні структурні елементи системи по ознаці дозволу протиріч можуть бути підрозділені на дві умовні групи.
До першого - віднесені структурні елементи, протиріччя яких відображаються в третьому структурному елементі системи. Ці елементи розташовані усередині ґрат моделі.
До другої групи віднесені пари співпричетних структурних елементів не знайшла відображення своїх внутрішніх протиріч у якому-небудь третьому елементі системи. Ці елементи розташовані по зовнішньої сторону моделі. Саме на рівні цих "зовнішніх" елементів маркетингової системи можливо активний вплив у ліберальній системі охорони здоров'я з метою забезпечення оперативного регулювання її життєдіяльності (мал.1).
Як видно з малюнка, формування потреб у маркетинговій системі охорони здоров'я зв'язано з осмислюванням соціально-економічної проблеми, впливом на медичну послугу, медико-економічну групу і платоспроможність. Формування медичних (лікарських) пропозицій зв'язано з визначенням характеристик медико-соціальної проблем, формуванням медичного стандарту, медико-професійних груп і визначеного рівня заробітної плати. Регулювання попиту на ринку медичних послуг здійснюється методами, що впливають на платоспроможність, вартісні характеристики медичної процедури і рівень ефективності. І, нарешті,регулювання медичної діяльності по задоволенню попиту на ринку медичних послуг - це активний вплив на рівень заробітної плати, розцінки й одиниці медичного (лікарського) праці, а також ефективність.
Дозвіл внутрішніх протиріч, що виникають у відповідних парах перерахованих вище "зовнішніх" елементів маркетингової системи, здійснюється визначеними формами і методами оперативного рішення виникаючих задач. Модель системи допомагає виділити рівні й осмислити

 
 

Цікаве

Загрузка...