WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах - Реферат

Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах - Реферат

відкриття нової спеціальності з підготовки фахівців для фармацевтичного виробництва. Було відкрито спеціальність "Промислова фармація" в на-прямку "Хімічна технологія та інженерія", яка переросла в спеціальність "Технологія фармацевтичних препаратів" у напрямку "Фармація". Перші випускники цього факультету -160 кваліфікованих інженерів-технологів фармацевтичних підприємств - вже добре зарекомендували себе, займа-ючи відповідальні та керівні посади на фармацевтичних підприємствах.
Подальший розвиток галузі відповідно до європейських стандартів розставив ще декілька акцентів у колі аспектів діяльності провізора. В усьому світі засоби особистої гігієни та лікувальної косметики традиційно належать до фармацевтичної галузі. Таким чином, їх виробництво, стандартизація, реалізація та рекомендації щодо раціонального застосу-вання є дуже спорідненими з лікарськими засобами. Але численні відміт-ності цих продуктів виробництва потребують окремої підготовки спеці-алістів. Наведені причини стали основоюконцепції підготовки випускників фармацевтичних вузів за спеціальністю "Технологія парфумерно-косме-тичних засобів".
Аналіз системи охорони здоров'я країн Північної Америки та Європи продемонстрував велику роль у наданні медичної допомоги населенню клінічного провізора, який, маючи глибокі знання з профільних фармацевтичних дисциплін і володіючи основами медичних знань, є надій-ним помічником лікаря. Наступною ініціативою УкрФА стало відкриття у напрямку "Фармація" спеціальності "Клінічна фармація". Цю подію з оптимізмом сприйняла не тільки фармацевтична, а й медична громадськість.
Великого значення набули спеціалізації, завдяки яким майбутній випускник має додаткову можливість працевлаштування за суміжною або більш вузькою спеціальністю.
Досить показовим є те, що такі нові спеціальності, як "Технологія парфумерно-косметичних препаратів" і "Клінічна фармація", виросли саме зі спеціалізацій. Перелік спеціалізацій, за якими ведеться підготовка, дає підставу сподіватись, що незабаром у напрямі підготовки "Фармація" з'являться нові спеціальності, такі, наприклад, як "Технологія гомеопатичних препаратів", "Лікарські препарати рослинного походження", "Хіміко-токсикологічний аналіз" тощо.
Всі напрямки розвитку спеціальностей у фармацевтичній освіті є відображенням розвитку всієї галузі взагалі. Так, першочерговим завдан-ням фармацевтичного виробництва стало дотримання вимог GMP, які, у свою чергу, є фрагментом міжнародних стандартів виробництва. За цих обставин на передній край виступає якість продукції. Похвальними є зусилля Української фармацевтичної академії щодо ліцензування надси-стемної спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація". Підготовка фахівців за цією спеціальністю дасть фармації кваліфікованих
управлінців системами якості на виробництві, спеціальність зі стандартизації та сертифікації продукції галузі.
Відкриття нових спеціальностей стало характерною рисою фармацев-тичної освіти і для навчальних закладів І-II рівнів акредитації.
Тепер разом зі спеціальністю "Фармація" молодші спеціалісти можуть набувати спеціальності "Виробництво фармацевтичних препаратів" та "Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук", завдяки чому фармацевтична галузь матиме кваліфіковану та надійну ланку фармацевтів, техніків і лаборантів.
Слід зазначити, що профілізація фахівців сприятиме більш якісній їх підготовці, і, як наслідок, забезпеченню населення фармацевтичним обслуговуванням сучасного рівня.
Вища освіта нині переживає дуже напружені часи, коли триває роз-робка нових стандартів освіти за всіма спеціальностями і освітніми рівнями.
Фармацевтична освіта, як і інші галузі, повинна бути пристосована до вимог своєї галузі. Навчальні програми та плани за новими стандартами повинні віддзеркалювати потреби практичної фармації і надавати знань і навичок, необхідних на провізорських посадах.
Про вихід нашої освіти на якісно новий рівень свідчить і запровадження для об'єктивної оцінки знань випускників ліцензійних інтегрованих іспитів; слід відзначити, що медичні і фармацевтичні заклади першими запровадили цей засіб визначення знань.
Невід'ємною частиною неперервної підготовки спеціалістів є після-дипломна освіта. Навіть якщо не зупинятись на інтернатурі, яка дозволяє вчорашнім випускникам навчитись застосовувати свої знання в практичній діяльності, роль післядипломної освіти провізорів неможливо переоцінити. Навчальні плани фармацевтичних факультетів навіть десятирічної давності суттєво відрізняються від теперішніх. Вимоги до фахівців фармації постійно змінюються, з'являються нові посади. Перекваліфікація, удосконалення спеціалістів фармації сприяє обізнаності провізорів у нових напрямках та аспектах їх діяльності. Перелік спеціалізацій перепідготовки складається відповідно до замовлень фармацевтичних закладів.
Однією з ознак визнання необхідності для регіонів кваліфікованих фармацевтичних кадрів стало відкриття фармацевтичних факультетів у багатьох медичних закладах освіти. Поряд з традиційними засновниками мод у цьому напрямку - харків'янами, львів'янами, запоріжцями розпочато підготовку провізорів у Києві, Івано-Франківську, Луганську, а інженерів-технологів фармацевтичних препаратів - у Дніпропетровську та Рубіжному. Такс поширення географії підготовки спеціалістів для фармації, безумовно, сприятиме більш рівномірному розподілу кадрів по Україні.
Важливою складовою фармації є аптечна мережа, яка безпосередньо. виконує функції лікарського забезпечення лікувально-профілактичних закладів і населення. Незважаючи на проблеми економічного характеру. які пов'язані з оподаткуванням і ставленням до аптечних закладів лише як до торговельних організацій, аптечна мережа не тільки збереглась, а її отримала стрімкий розвиток. На сьогодні функціонує близько 12 тис. аптек, у тому числі 53 % державних, 35,6 % колективних форм власності та 6,4 % приватних. Для порівняння: якщо до 1992 p. на одну аптеку припадало 7,9 тис. жителів, то тепер - 4,3 тис, хоча залишаються проблеми у сільській місцевості.
Соціально-медична функція, яку виконують аптеки, залежить від кадрового потенціалу. В аптечній мережі працюють близько 80 тис. фахівців, у тому числі 55,6 % зі спеціальною фармацевтичною освітою, серед яких
45 % провізорів і 55 % фармацевтів. За таких умов співвідношення між провізорами та фармацевтами становить 1:1,2. Порівняно з періодом до 1992 p., коли це співвідношення було на рівні 1:1,3, як бачимо, існує тенденція до зростання кількості фахівців з вищою освітою. І це не дивно, бо вимоги до професійної діяльності працівників аптек значно зросли і потребують більших знань і умінь,

 
 

Цікаве

Загрузка...