WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах - Реферат

Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах - Реферат

структур, які забезпечують контроль якості харчових продуктів і лікар-ських засобів.
Спеціалісти фармацевтичного профілю, маючи глибокі знання в галузі методів контролю біологічно активних речовин, можуть зробити внесок у розвиток системи контролю харчових продуктів, особливо беручи до відома всезростаючу кількість харчових і біологічно активних добавок і продуктів харчування спеціального призначення, які часто вживаються з лікувальною метою.
В сфері контролю за якістю та безпекою парфумерно-косметичної продукції основна проблема полягає в тому, що за теперішнього часу в Україні відсутня законодавча та нормативна база. Відсутність стандартів, що нормують вимоги допоказників безпеки парфумерно-косметичних засобів, не лише дозволяє допускати на український ринок недоброякісні товари, але й стримує розвиток вітчизняного виробництва, що не має можливості випускати продукцію, яка відповідає міжнародним стандартам.
Одним з найефективніших і найперспективніших напрямків захисту ринку від надходження до вільного продажу недоброякісних косметичних засобів є їх обов'язкова сертифікація, тобто контроль за відповідністю продукції діючим в Україні стандартам, нормам і правилам відносно без-пеки для життя, здоров'я людей та довкілля.
Відсутність обов'язкової сертифікації в Україні на більшість асорти-ментних груп зазначеної продукції гальмує розвиток вітчизняної парфу-мерно-косметичної індустрії і призводить до подальшої експансії ринку України продукцією імпортного виробництва.
Актуальною проблемою галузі є лікувальна косметика, до якої належать лікарські засоби, призначені для профілактики і лікування захворювань шкіри. Лікувальна косметика законодавче повинна підпорядковуватись вимогам Закону України "Про лікарські засоби", проте "Положення про реєстрацію і порядок видання дозволу на ввіз і використання закордонних і вітчизняних засобів лікувальної косметики" ФК МОЗ України допускає ряд невідповідностей основним положенням закону, зокрема як нормативна документація можуть бути представлені ТУ, клінічні дослідження проводяться вибірково, у міру потреби, яку визначає ФК. Цей факт спричинив те, що в Україні нині відсутня нормативна база, яка регламентує показники якості і безпеки лікувальної косметики, методи їх досліджень, а недосконалість законодавчих актів провокує порушення міжнародних правил торгівлі косметичними засобами, що констатувала Комісія ЄС від 14.06.99.
Для вирішення зазначених проблем передусім необхідні:
- законодавчі документи, що адекватно гармонізують вимоги до якості та безпеки лікарської та косметичної продукції;
- нормативні документи, які регламентують показники безпеки лікувальної косметики і методи їх визначення;
- нормативні документи, що регламентують якість лікувальної косметики, представлені на рівні ФС.
Для вирішення поставлених завдань доцільно звернутися до досвіду фармацевтичної науки, яка має високий потенціал у розробці та впро-вадженні законодавчої, нормативної документації на лікарські засоби, від яких засоби лікувальної косметики, по суті, можуть відрізнятися лише формою випуску. Перспективність такого співробітництва доведена і за-кордонним досвідом: ряд провідних фармацевтичних фірм поряд з лікар-ськими препаратами випускають засоби лікувальної косметики (фірми "Lek", KRKA, "Джонсон і Джонсон").
Парфумерно-косметична галузь традиційно займає одне з провідних місць у формуванні економіки держави. Народно-господарське значення вітчизняної парфумерно-косметичної промисловості визначається тим, що продукція галузі забезпечує високу ефективність виробництва і дозволяє перераховувати до бюджету щорічно близько 1,5 млн грн. податків з обігу та прибутку.
У цей час українська парфумерно-косметична індустрія переживає період відповідного реформування в галузі всіх сфер діяльності - економічної, юридичної, виробничої, наукової тощо, що пов'язано з адаптуванням державних підприємств галузі до сучасних ринкових відносин, а також зі зміною іміджу самої косметики, яка за світовими тенденціями розвитку косметології як науки перетворюється на нову "хімію століття" - косметичну хімію.
Становлення парфумерно-косметичної індустрії України - це, по суті, становлення й багатогалузевого господарства, освоєння нових виробництв, які включають виробництво косметичної сировини і напівпродуктів, синтетичних духмяних речовин, тари для готової продукції і т. ін.
Проблему підготовки професійно орієнтованих кадрів для галузі доцільно вирішувати разом з освітньою діяльністю в галузі фармацевтичної освіти, що дозволить забезпечити майбутньому випускнику знання хімічних, технологічних, медико-біологічних дисциплін, яких потребує сучасна косметологічна наука і практика.
Медична і, зокрема, фармацевтична освіта є об'єктом особливої уваги нашої держави. На жаль, вузи України ділили тягар економічної кризи разом з іншими підприємствами, організаціями та установами. Проте МОЗ України добре розуміє всю важливість освіти для майбутнього держави і сподівається, що спільні зусилля освітян при підтримці уряду та МОЗ допоможуть виправити складне становище в галузі освіти.
За часів Радянського Союзу фармацевтичній освіті не приділялось належної уваги. Існувало лише шість фармацевтичних вищих навчальних закладів. В основному підготовка провізорів здійснювалась на фар-мацевтичних факультетах медичних інститутів. Матеріальне забезпечення фармацевтичних факультетів було дуже поганим, оскільки основна увага приділялась підготовці лікарів. Потреби всієї галузі задовольнялись фахів-цями лише однієї спеціальності.
В аптеці, на фармацевтичному підприємстві, у лікарні працювали фахівці з однаковою підготовкою.
Існували певні центри підготовки провізорів, наслідком чого був нерівномірний розподіл трудових ресурсів. У деяких областях кількість провізорів значно перевищувала потреби галузі, в інших - не вистачало навіть середнього фармацевтичного персоналу.
Розпад Радянського Союзу, економічний розлад у перші роки неза-лежності України негативно позначились на розвитку фармацевтичної освіти в усіх країнах СНД. Характерна риса того часу: закриття існуючих
фармацевтичних факультетів; об'єднання фармацевтичних вузів з медич-ними; різке погіршення стану оснащення.
Але стрімкий розвиток фармацевтичної науки і якісні зміни в галузі вплинули на відродження освіти.
З 1992 p. фармацевтична освіта зайняла свою нішу у вищій освіті і почала розвиватись у декількох напрямках. Постійний аналіз потреб галузі ставив завдання підготовки спеціалістів високої кваліфікації для різно-манітних фармацевтичних підприємств.
Українська фармацевтична академія вперше стала ініціатором

 
 

Цікаве

Загрузка...