WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Міжпредметна інтеграція на заняттях з терапії - Реферат

Міжпредметна інтеграція на заняттях з терапії - Реферат

П. Гузика. І. А. Зязюна та інших. Чомусь в США майже десяток різних лабораторій займаються визначенням та дослідженням творчої спадщини А. С. Макаренка. Чомусь праці В. Ф Шаталова відомі в Японії, Китаї, Болгарії, Франції та інших державах.
Є сенс прислухатися до заклику педагогів-новаторів, яких знає стільки країн світу, які віддали майже все життя створенню оригінальної методики навчання та виховання громадян нашої країни.
Звичайно, ми не заперечуємо необхідність використання зарубіжного педагогічного досвіду, і тут у нас немає ніяких сумнівів. Але, пам'ятаймо і свій рідний, близький нам вітчизняний досвід, який, до речі, використовується плідно за кордоном для реформування освіти України. Не забуваймо про свої корені…
В цьому навчальному році у нас пройшли педагогічні читання, присвячені 80-річчю В.О. Сухомлинського, 110-річчю А.С. Макаренка, педагогічної творчості В.Ф. Шаталова. Ми присвятили їх творчому надбанню педагогів-новаторів з метою привернення уваги педагогів-практиків як до розробок талановитих педагогів, так і в цілому до вітчизняного передового педагогічного досвіду.
План і література до педагогічних читань, присвячених 110-річчю А.С. Макаренку:
І. А. Макаренко і світова педагогіка ХХ століття.
1. Макаренко А.С. Твори (у 7 томах).
2. Ушинський К.Д. Твори (у 6 томах).
3. К.Радянська школа, 1952 - т.5.
ІІ. Макаренкові не треба зводитися, бо він і не падав. (Губко О.Т.)
1. Листування А. Макаренка з дружиною Галиною Салько (1927-1939). Рідна школа. 1995р. - №9.
2. Сухорський Є. Чи сталініст? Радянська освіта - 1990р.
3. Хілліг Г. Галі сниться, що в неї в гостях Сталін…/ Роздуми і коментарії до дискусійної теми "Макаренко і Сталін"/ Рідна школа, 1994 - №10/.
4. Азаров Ю. Не подняться тебе, старик!, М., 1989г.
5. Волков Б. Порог двойного бытия /Учит. газ./ 1990г. - №5.
ІІІ. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка - вихователя.
1. Гмурман В.Э. Изучение теории и практики сегодня. 1990г.
2. Развитие идей А.С. Макаренко в теории и методики воспитания /Под. Редакцией В.М. Кротова. - М. 1989г./
3. Ярмаченко М.Д. Педагогічна діяльність і творчий спадок А.С. Макаренко. - К. Р. Школа, 1989р.
IV. Ціннісні орієнтації А. Макаренка: Генеза і сутність.
1. Веселова В.В. Традиційні і нові цінності в системі освіти США. - М. 1996р.
2. Гребенюк О.С. Педагогіка індивідуальності. - К. 1995р.
3. Макаренко А.С. Педагогічні твори /Т. 4, М. 1984р./
4. Нові цінності освіти. - М. 1995р.
5. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. - М. 1971р.
6. Франкл В. Людина в пошуках змісту. - М. 1990р.
V. Дидактичний пошук А. Макаренка.
1. Кириченко С. Провінціальна пиха /Рад. Школа. - 1926р. - №2/
2. Макаренко А.С. Твори: В 8 т. - М. Педагогіка, 1983 - 1985рр.
3. Макаренко А.С. Твори: В 7т., т.5, -М., 1957.
VI. Концепція педагогіки А. Макаренка.
1. Джуринський А.М. Французькі педагоги про ідеї і досвід Макаренко. Рад. Педагогіка. - 1978р. - №8.
2. Дичек Н.П. Спадок А.С. Макаренко в США: висвітлення і інтерпретація.
3. Зюнкель В.В. В. Эрлангене изучают Макаренко /Там же. 1990 - №4/.
4. Розвиток ідей А. Макаренко в теорії і методиці виховання /Під ред. В.М. Кротова. - М., 1989/
5. Едвардс Р. Основи застосування ідей і практичних рекомендацій. А.С. Макаренко.
Самостійна робота студентів.
Не викликає сумніву той факт, що самостійна робота студентів є основною формою навчання, особливо у вищій школі, оскільки вона прищеплює студентам необхідне вміння вчитися, сприяє формуванню високої культури розумової праці. Питання лише у тому, як розвивати у студентів потребу в самостійній праці, як стимулювати індивідуальний творчий процес пізнання.
Самостійна робота студентів традиційно поділяється на аудиторну та позааудиторну. Ми розглядаємо її не як набір окремих прийомів, а як єдину комплексну систему засобів, що поєднує різні види аудиторної та позааудиторної роботи (див. таблицю №1)
З метою активізації розумової діяльності ми використовуємо різноманітні методи: роботу з навчальною літературою, різними посібниками, лабораторний практикум, участь в наукових дослідженнях та ін.
З метою зменшення частки самостійної праці студента в позааудиторний час ми максимально інтенсифікуємо навчання у лабораторіях, при цьому більша частина матеріалу засвоюється на заняттях. Використовуються різні форми підвищення активності та контролю самостійної роботи студента: письмові контрольні роботи, програмований контроль, захист практичної роботи, тестовий контроль тощо.
Кожен предмет має свою специфіку. Так, в аналітичній хімії лабораторні заняття самі по собі мають високу частку індивідуальності та самостійності.
Специфіка вивчення курсу полягає у тому, що практикум вимагає прийняття самостійних рішень. Студент, користуючись загальною схемою, має досліджувати конкретну, невідому сталу речовину - якісно та кількісно, що потребує нестандартного підходу у кожному випадку.
На заняттях по фармакогнозії робота студентів проводиться в парах, вивчаються гербарії та сировина. Кожний студент самостійно користуючись алгоритмічними схемами приймає рішення при проведенні одного з етапів товарознавчого аналізу.
Така форма роботи дозволяє використовувати взаємоконтроль за рівнем засвоєння студентами зовнішніх ознак рослини, застосування її в медицині, а також індивідуальний контроль.
Самостійна робота на заняттях з фармакології спрямована на самостійне опрацювання інструкції до лікарських препаратів, виписування рецептів, ознайомлення з рекламками на нові лікарські засоби.
Невід'ємною складовою підготовкою фармацевтів до практичної діяльності є вироблення навиків приготування рецептів, форм на заняттях технології лікарських форм. Базуючись на теоретичних знаннях, студенти виготовляють різні лікарські форми.
Виконуючи як теоретичне, так і експериментальне завдання студенти повинні самостійно синтезувати знання, що вже їх мають, та додатково звернутися до підручника, інструкції, зробити необхідні розрахунки.
Такий вид самостійної роботи сприяє доброму засвоєнню матеріалу та не вимагає великої додаткової витрати часу.
Для забезпечення самостійної роботи викладачі циклової комісії мають:
- методичні рекомендації для організації позааудиторної самостійної роботи студентів;
- методичні розробки з усіх тем, курсів;
- розроблені контрольні запитання, подані типові задачі;
Проте регламентоване планування самостійної роботи студента, чіткі рекомендації, наявність методичних розробок,сприяючи кращому засвоєнню матеріалу, можуть деякою мірою знизити творчу ініціативу студентів.
Щоб запобігти цьому, для активізації набутих знань, використовуються й деякі інші шляхи в організації самостійної роботи, а саме:
- створення проблемних ситуацій як у практичній роботі, так і на лекціях, вихід з яких знаходять самі студенти. Це стимулює та спрямовує розумову діяльність студентів;
- до практикуму введені елементи наукових досліджень у вигляді навчально-дослідницької роботи студентів.
Отже, самостійна робота студентів є обов'язковою складовою частиною навчального процесу. Найбільш вагомим результатом цього виду діяльності є підвищення рівня знань студентів, поліпшення їх професійної підготовки, вміння самостійно мислити та приймати рішення.

 
 

Цікаве

Загрузка...