WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань - Реферат

Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань - Реферат

(приблизно 1 мл розчину), а у міру просування голки во-лярні (приблизно 1,5-2 мл розчину місцевого анестетика) нервові гілки. При цьому слід враховувати:
а) що імбібіція тканин розчином анестетика тим болючіша, чим ближче її ділянка розташована до осередку запалення;
б) що ацидоз запалених тканин знижує ефективність анестезуючих препаратів;
в) що тривалий вазоконстриктор-ний або гідравлічний турнікет загро-жує життєдіяльності тканин пальця.
Епідуральна анестезія. У разі епі-дуральної анестезії місцевий анесте-тик уводять у перидуральний простір, який має вигляд вузької щілини, що розташована в спинномозковому каналі між зовнішніми і внутрішніми ли-стками твердої мозкової оболонки. Епідуральний простір виповнений жи-ровою тканиною, венозними сплетеннями і лімфатичними судинами. Він не сполучається ні з спинним, ні з головним мозком, і анестетик не впливає безпосередньо на мозок. Це є значною перевагою перидуральної анестезії перед спинномозковою.
Розчин анестетичного засобу, який уводять у перидуральний простір, зрошує корінці спинномозкових нервів. Крім цього, він проникає через між-хребцеві отвори до пограничних стовбів і їх блокує. Це зумовлює втрату симпатичної, чутливої і рухливої іннервації. Як правило, знеболювання охоплює значну зону, бо розчин анестетика піднімається вгору і спускається вниз до перидурального простору на 8-10 сегментів.
Епідуральну анестезію звичайно виконують у положенні хворого сидя-чи або лежачи на боку з притиснутими до живота ногами. Місце пункції залежить від бажаного рівня анестезії. Пункцію проводять у центрі зони анестезії.
Перед попаданням в епідуральний простір голка проходить через шкіру, підшкірну основу, надостисті, міжос-тисті та жовті зв'язки (мал. 20). Для анестезії використовують дві голки:
одну - для підшкірних ін'єкцій, другу - для проведення блокади. Спочатку анестезують шкіру і підшкірну основу, знаходять місце між остистими відростками. Друга голка завдовжки до 10 см, з внутрішнім ді-аметром близько 1 мм, з гострим, але коротким і зігнутим кінцем. Прокол роблять чітко по задній серединній лінії і вводять голку на глибину 2- 2,5 см в поперековому відділі перпендикулярно до хребта. Потім до голки приєднують шприц з ізотонічним розчином натрію хлориду. Подальше просування голки вглиб відбувається під контролем ступеня стиснення повітряної бульбашки, яку спеціально залишають у шприці. Потім, коли кінець голки міститься між волокнами зв'язок, розчин під час натискування на поршень шприца просувається дуже повільно, а бульбашка повітря в ньому стискається.
Як тільки голка проникає в пери-дуральний простір, опір зменшується і поршень легко просувається вперед. Під час віднімання шприца від голки з її отвору не повинна витікати рідина. Якщо вона витікає, це свідчить про те, що кінець голки в спинномозковому каналі. Якщо голка в периду-ральному просторі, в нього вводять 2-3 мл розчину анестетичного засобу, щоб відсунути тверду мозкову оболонку спинного мозку і запобігти її перфорації голкою або катетером. Потім у голку вводять тонкий поліетиленовий катетер, через який фракційне вводять анестетик під час операції і після неї. Спочатку вводять тест-дозу анестетика, що не перевищує 1/3 наміченої, і через 5-8 хв уводять всю дозу. Як правило, для цього використовують 2 % розчин тримекаїну або ксикаїну, рідше - новокаїну. Максимальна одноразова доза тримекаїну не повинна перевищувати 10-12 мг/кг.
Анестезія настає через 15-ЗО хв і триває 1,5-2 год. Для повноцінної блокади одного спинномозкового сегменту у дорослого пацієнта потрібно 1-2,5 мл розчину місцевого анестетика.
Ускладнення у разі епідуральної анестезії бувають порівняно рідко. Головне із них - колапс, що пов'язаний з вимиканням великої кількості вазомоторів.
У разі високої перидуральної анестезії може погіршитися вентиляція легень і потрібна буде штучна їх вентиляція. До менш небезпечних ус-кладнень належать головний біль, біль у ділянці пункції, травматичний радикуліт.
Небезпечним ускладненням цього виду знеболювання є інфікування пери-дурального простору.
Епідуральна анестезія показана у разі великих оперативних втручань на нижніх відділах черевної порожнини, урологічних, проктологічних операцій і операцій на нижніх кінцівках (табл. 2). Вона є методом вибору у осіб похилого і старечого віку, у хворих із серцево-легеневою патологією, порушенням обміну речовин, функцій печінки, нирок, у акушерській практиці.
Епідуральну анестезію широко використовують для усунення післяопе-раційного болю, з метою швидкого відновлення перистальтики кишок після операції на органах черевної порожнини, в комплексному лікуванні низки захворювань (гострого панкреатиту, перитоніту, непрохідності кишок).
Для підтримки тривалої післяопераційної аналгезії катетер залишають у епідуральномупросторі (пролонгована перидуральна анестезія). Розчини місцевого анестетика за потреби вводять повторно (доза тримекаїну при цьому досягає 3-5 мг/кг).
Протипоказання до використання цього методу:
1) наявність запальних процесів у
ділянці уколу;
2) гіповолемія, гіпотензія;
3) підвищена чутливість до місцевих анестетиків. Відносними проти-показаннями є ураження хребетного стовпа, захворювання центральної і периферичної нервової системи.
КАУДАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ
Для операцій у зоні промежини і на прямій кишці може бути викорис-тана каудальна анестезія - один із варіантів перидуральної. При цьому ме-тоді розчин анестетика вводять у дистальну частину перидурального прос-тору через крижову щілину або крижовий канал. Розчин поширюється до І поперекового хребця і анестезує всі попереково-крижові сегменти. Доза анестетика така сама, як і у разі звичайної перидуральної анестезії.
СПИННОМОЗКОВА АНЕСТЕЗІЯ
При цьому виді знеболювання розчин місцевого анестетика (лідока-їн, тримекаїн, новокаїн) уводять у субарахноїдальний простір після проколу твердої мозкової оболонки. Анестетик швидко зв'язується з нервовими корінцями, і настає анестезія всієї частини тіла, нижче від місця пункції. Якщо питома маса розчину, який вводиться, менша за питому масу спинномозкової рідини (4-5 % розчин новокаїну), то вона надходи-тиме у відділи, що розташовані вище. Звичайно витрачається до 3 мл 5 % розчину новокаїну, або 2-3 мл 5 % розчину тримекаїну. Тривалість анестезії у разі використання тримекаїну -1,5-Згод.
Зараз спинномозкову анестезію використовують головним чином у разі операцій на органах, що розташовані нижче за діафрагму, і на нижніх кінцівках. Голку вводять не вище Ті;, оскільки введення анестетика вище за цей рівень може призвести до порушення діяльності серцево-судинного і дихального центрів. За методикою спинномозкова анестезія подібна до перидуральної. Найчастіше рівнем для спинномозкової анестезії є проміжок між Li - Lz або між Ті2 і Li хребцями.
ВНУТРІШНЬОКІСТКОВА АНЕСТЕЗІЯ
У разі операцій на кінцівках можна виконувати внутрішньокісгкову анестезію. Для цього кінцівку піднімають і накладають джгут (або манжету) до зникнення пульсу на периферичних артеріях. Після анестезії шкіри, підшкірної основи й окістя поруч із суглобом товстою голкою з мандреном проколюють м'які тканини. Коловими рухами просувають голку через кіркову речовину кістки у губчасту речовину на 1-1,5 см. Для цього по-вільно через голку вводять 0,5 % розчин новокаїну або тримекаїну. Анес-тезія кисті досягається введенням 35- 40 мл 0,5 % розчину новокаїну в го-ловку п 'ясткової кістки, у разі операцій на передпліччі - в епіфіз променевої кістки чи у ліктьовий відросток.
У разі внутрішньокісткової анестезії ефект знеболювання настає через 10-15 хв і триває до знімання джгута.
Одним із варіантів цього методу знеболювання є анестезія місця пе-релому кісток для зняття болю і проведення репозиції кісткових уламків. З цією метою роблять пункцію зони перелому, і після появи крові в голці в гематому вводять залежно від локалізації перелому та віку хворого 5- 20 мл 1-2 % розчину новокаїну, тримекаїну або ксикаїну. Знеболювання настає через 5-10 хв.

 
 

Цікаве

Загрузка...