WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань - Реферат

Основні етапи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань - Реферат

інфекційно-запальні захворювання верхніх дихальних шляхів (трахеїт, ларингіт, фарингіт, риніт і ін.).
Нерідко ускладненнями інтубацій-ного наркозу є трахеїт, ларингіт або фарингіт, зумовлені ушкодженням слизової оболонки гортані, глотки під час інтубації, тугою тампонадою ротової частини глотки, тривалим пере-буванням інтубаційної трубки в трахеї. При цьому відзначаються біль під час ковтання, захриплість голосу та інші неприємні відчуття. Як правило, вони минають через 2-3 доби. Терапія цих ускладнень полягає в полосканні порожнини рота теплим гіпертонічним та антисептичним розчинами, застосуванні олійних та парових інгаляцій.
У ослаблених хворих з розладами органного та периферичного крово-обігу навіть короткочасний (1-2 год) тиск роздутої манжетки на слизову оболонку трахеї призводить до порушення її кровообігу з подальшим утворенням пролежнів. Для їх запобігання треба уникати надмірного роз
дування манжетки і періодично (через кожні 1-2 год) випускати з неї повітря.
Пізнішим і порівняно рідкісним ускладненням ендотрахеального наркозу є розвиток гранульом голосових зв'язок, які виникають унаслідок некрозу слизової оболонки та фібринозно-гнійного запалення в ділянці голосових зв'язок та навколишніх тканин.
КОМБІНОВАНА ЗАГАЛЬНА АНЕСТЕЗІЯ
Комбінованою називають анестезію, що досягається одночасним або послідовним використанням різних препаратів: загальних анестетиків, транквілізаторів, аналгетиків, міоре-лаксантів. Це дає можливість значно зменшувати концентрацію анестетич-них засобів, а відтак їх токсичну дію на організм. У анестезіологічній практиці найчастіше поєднують азоту закис, з одним із найсильніших інгаляційних і неінгаляційних анестетичних засобів.
НЕЙРОЛЕПТАНАЛГЕЗІЯ
Нейролептаналгезія (НЛА) є одним із видів комбінованого знеболювання, за якого з допомогою поєднання нейролептичних речовин і наркотичних аналгетиків досягається особливий стан організму - нейролепсія. Вона проявляється зниженням психічної та рухової активності, станом байдужості, майже до кататонії і каталепсії, втратою чутливості без вимкнення свідомості. Найчастіше поєднують нейролептик дроперидол і аналгетик фен-таніл. Характерною особливістю НЛА є стабільність роботи серця і судин навіть під час виконання найтравма-тичніших етапів операції.
АТАРАЛГЕЗІЯ
Поєднання транквілізатора діазепа-му з наркотичними аналгетиками (фентанілом, пентазацином) у анестезіологічній практиці одержало назву атаралгезії. За своєю дією на організм цей метод має багато спільного з НЛА.
МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ
Місцева анестезія має велику питому вагу в клінічній практиці. Це по-в'язано з простотою виконання, відносною безпечністю, відсутністю потреби в спеціальній складній апаратурі. Найпоширеніші в клінічній практиці місцева інфільтраційна, поверхнева (термінальна) і різні види провідникової анестезії. Значно рідше використовують анестезію охолодженням, внутрішньокісткову, внутріш-ньовенозну під джгутом, акупунктурну аналге-зію. Фармакологічні препарати, що використовуються для місцевого знебо-лювання, належать до групи місцевих анестетичних речовин.
Широкому визнанню цього методу знеболювання сприяли праці О.В. Вишневського, 0.0. Вишневсь-кого і їх послідовників.
Сьогодні місцева анестезія посідає чільне місце в амбулаторній і полі-клінічній практиці під час знеболювання невеликих оперативних втручань.
Новокаїн використовують головним чином для місцевої інфільтра-ційної і провідникової анестезії. Найчастіше для місцевої анестезії його ви-користовують в 0,25-0,5 % розчинах. Анестезія при цьому триває до 1,5 год. За 1 год операції дозволяється вводити до 2 г новокаїну. Максимальні разові дози для дорослих: у разі використання 0,25 % розчину - 500 мл, 0,5 % - 200 мл, 1 % - 75 мл, 2 % -25 мл. Препарат частіше використовують у комбінації з адреналіном, що зменшує швидкість його всмоктування.
Безпосередньо перед знеболюванням подають по 2-3 краплі 0,1 % розчину адреналіну на 100 мл 0,25 % - 0,5 % розчину новокаїну. Це дозво-ляє зменшити дозу анестетика у 1,5- 2 рази і знизити його токсичність. Зменшення токсичності новокаїну при цьому зумовлено тим, що у разі по-вільного всмоктування він встигає гідролізуватися псевдохолінестеразою плазми і не кумулює.
Тримекаїн для місцевої інфільтраційної анестезії використовують у ви-гляді 0,25- 0,5 % розчину. Разові дози звичайно не перевищують 20 мг/кг. На відміну від новокаїну, він впливає на рубцевозмінені тканини. Для про-відникової анестезії використовують 1 % (до 100 мл) або 2 % (до 20 мл) роз-чин, а для перидуральної - 2-3 % розчин (10-12 мг/кг).
Ксикаїн (лідокаїн) - одна з най-стійкіших анестезуючих речовин, що не втрачає своїх властивостей під дією кислот, основ, кипіння. Рідко зумов-лює алергічні реакції, у 4 рази сильніший за новокаїн і в 2 рази токсич-ніший. Діє протягом 3- 5 год. Кси-каїн використовують для інфільт-ра-ційної анестезії у вигляді 0,25- 0,5 % розчину, для провідникової - 1 %, перидуральної - 2 %, термінальної - 5 % розчину. Максимальна разова доза для дорослих - у розчині до 200 мг, а у поєднанні з адреналіном - 500 мг.
Дикаїн використовують в 0,25-2 % розчині для термінальної анестезії, бо він легко проникає через слизові оболонки і не проникає через не-пошкоджену шкіру. Анестезія настає через 2-3 хв і триває 20-40 хв. Дітям до 10 років анестезію дикаїном не проводять. Максимальна разова доза - 1 мг/кг.
Анестезіологи використовують термінальну анестезію перед інтубацією трахеї для зменшення подразної дії ендотрахеальної трубки. Особливо широко її використовують у разі бронхоскопії, яку проводять з допомогою розпилювача Макинтоша або гортанного шприца. Для анестезії трахеї і бронхів хворому під час розпилювання речовини пропонують зробити гли-бокий вдих. Тулуб нахиляють поперемінне праворуч і ліворуч, щоб досягти анестезії в обох бронхах.
Інфільтраційна анестезія за методом О.В. Вишневського. Анестезію починають з інфільтрації місця розтину шкіри шляхом утворення "лимонної шнервує ділянки оперативного втручання. Прикладами її є анестезія пальців за методом Оберста-Лукаше-вича, анестезія сідничного нерва у разі ампутації та ін.
Анестезія нервових сплетень. У разі застосування цього методу знеболювання розчин анестетика вводять у ділянку сплетення, що іннервує кінцівку, наприклад, у ділянку плечового сплетення при операціях на верхній кінцівці.
Паравертебральна анестезія. Введення анестетика в місце виходу нервових корінців з міжхребцевих отворів забезпечує анестезію певної зони, що іннервується цими утвореннями. Місце введення анестетика визначається зоною, яку треба знеболити. Найчастіше паравертебральну анестезію використовують при переломах ребер. У цьому разі блокаду проводять на рівні пошкодженого ребра. Як правило, блокуються 2 відповідних сегменти. Інфільтрацію місцевим ане-стетичним засобом проводять окремо для кожного сегменту 0,5-1 % розчином новокаїну або тримекаїну.
Загальні правила виконання провідникової анестезії такі:
1. У міру можливості слід ін'єктувати розчин анестетика периневраль-но, якомога ближче до нерва. Про це свідчить одержання парестезії після введення голки.
2. Треба уникати ендоневральних ін'єкцій, а якщо без цього не можна обійтися, то вводити слід невеликі об'єми розчину анестетика (3-5 мл) і дуже повільно. Решту розчину ін'єктують периневрально.
3. Доцільно уникати також внут-рішньосудинних ін'єкцій, для чого неодноразово по ходу блокади слід проводити аспіраційну пробу.
4. Концентрацію адреналіну в розчині анестетика 1:200 000 слід вважа-ти оптимальною. Адреналін до розчину анестетичного засобу додають без-посередньо перед виконанням блокади.
5. Слід суворо додержувати концентрації, максимально дозволеної дози анестезуючих препаратів.
6. Місце введення великої голки в шкіру бажано анестезувати внутріш-ньошкірним уведенням розчину анестетика (створюють "лимонну шкірку").
Провідникове знеболювання пальців проводять двома уколами на межі бічної і тильної поверхонь звичайно основної фаланги. Спочатку анестезують дорсальні

 
 

Цікаве

Загрузка...