WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Примусові заходи медичного характеру - Дипломна робота

Примусові заходи медичного характеру - Дипломна робота

залежність.
Заключення: потребує примусового лікування в умовах ЛРП, строком 12 міс. Протипоказів не має.
До медичного заключення додається довідка виписка з амбулаторної карти №П - 85 на Юрченко Петра Васильовича 1960 року народження жителя міста Коломиї, вул.. Мазепи 2980/5 в якій зазначає суд:
Хворий знаходиться на "Д" обліку з 1996 року з приводку Дз. Розлади психіки та поведінки в наслідок вживання алкоголю, активна залежність.
В 1996 році хворий переніс алкогольний депірій лікувався в ОНД. Хворий алкогольні напої вживає постійно, скандалить в побуті.
Критика до свого стану відсутня, намірів на тверезий спосіб життя не має.
Хворий доглянутий неохайно. Відмічається гіперемія обличчя. Потребує примусового лікування.
8.12.2000року Лікар - нарколог Рибакова Т.І.
?
Список використаних джерел та літератури:
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Спеціальний випуск. К., 1994. - 799с.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами 2000р. В.П. Шибіко.
3. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. Бойко В.Ф., В.Р. Гончаренко. - К., 1999.
4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (Спеціальний випуск),-К.-1994-798 с.
3. Основи законодавства України про охорону здоров'я, затверджене 19 листопада 1992 р.// Відомості Верховної Ради України., 1993. -№4. -ст.19.
4. Постанова ПленумуВерховного Суду України від 19 бкркзня 1982 р. №2 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., "Юрінком" 1995. - с.265-269.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973р. № 8 "Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу// Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., "Юрінком" 1995. -с.264-265.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 р. №7 "Про практику застосування судами України законодавства спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння//Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., "Юрінком" 1995.- с.125.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1981 р. №11 "Про практику застосування судами України законодавства про примусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків" //Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, К., "Юрінком" 1995.-с.274-275.
8. Кримінальний процес України: Підручник/ М.М.Михеєнко, В.Г.Нор, В.П.Шибіко.- К.: Либідь, 1992. -с.431с.
9. Дмитриев А.С. Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учеб.пособие. -М, 19%. - 128с.
10. Костицкий М.В. Судебно-психиатрическая зкспертиза - Львові Вища школа изд. при ЛГУ, 1987. - 140с.
11. Кудрявцев Й.А. Судебная психолого-психиатрическая зкспертиза. -М.: Юрид-лит. 1988. -224с.
12. Судебная психиатрия: Руководство для врачей/ под ред. Г.В.Морозова. -М.: Медицина 1988. -399с.
13. Франц Маркус. Современное зарубежное уголовное право: Іноземна література, М., 1987. - 227с.
14. Шостакович Б.В. Принудительное лечение й реабилитация больньїх, совершивших общественно опаснне действия// Новое в теории й практике реадилитации психических больннх.-Л., 1985. -с.140-143.
15. Кондратьев Ф.В. Судебно-психиатрический аспект функционального диагноза й индивидуализированньїе программьі профилактики общественно опасньїх действий психически больньїх // Профилактика общественно опасньїх действий психически больньїх. - М., 1986.-с. 16-24.
16. Руководство по психиатрии: Т.1-2 /под ред. Снежневского А.В. -М.: Медицина, 1983. - Т.1 480с; Т.2 - 544с.
17. Руководство по судебной психиатрии / под ред. Г.В.Морозова. -М., Медицина, 1977. - 400с.
18. Судебная психиатрия: Учебник для юридических вузов/ З.А.Бабаян, В.П.Белов, И.Н.Боброва. - 4-е изд.- М.: Юрид.лит., 1986. - 336с.
19. Гиляровский В.А. Психиатрия: Руководство для врачей й студентов. - 4-е изд. М.: 1984. - 520с.
20. Калашник Я.М. О некоторых принципах диагностики патологического опьянения // Практика судебно психиатрической зкспертизы.-М., 1971. -Сб.4. -с.50-57.
21. Морозов Г.Б. О задачах судебной психиатрии по предупреждению общественно опасных действий психически больных // Вопросы судебно психиатрической зкспертизы.-М., 1974. -с.3-9.
22.Числов А.Б. Диспансерное наблюдение за больных шизофренией, совершившим обшественно опасные действия // Шизофрения: (Судебно психиатрический аспект). -М., 1983. -с.89.
23. Міхеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник. - К.: Либідь, 1992. - 536с
24. Міхеєнко М.М. Кримінальний процес України: Підручник. - К.: Либідь, 1992. - 431с
25. Тертишник В.М. Кримінально процесуальне право України: Навчальний посібник. - К., 1999. - 576с.
26. Кримінально-процесуальне законодавство України. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. - К. 1998 - 480с.
27. Хазін М.А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства - К. 1999.
28. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. - К., 1996.
29. Коржанський М.Й. Уголовное право Украины: Загальна частина: Курс лекцій - К. 1996, - 336с.
30. Уголовное право Украины. Коржанський М.Й. : Загальна частина. Курс лекцій - К. 1996р-336с
31. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юридичних вузів та факультетів. - К. 1999, - 896с.
32. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юридичих вузів і факультетів. - К. 1999. - 896 с.
33. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Курс лекцій - К. 2000 - 771с.
34. Свєтлов А.Я. Ответственность неотвратима. - К., 1989.
35. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Теорія. Історія. Коментар. - К. 1997. 352 с.
36. Чернишова Л.В. Кримінальне право України. Тези лекцій і практичні завдання для курсантів Київського училища міліції МВС України.-К. 1995. - 456 с.
37. Орлов. Субъект преступления по советскому уголовному праву.-М. Гоюриздав.1958, - 260 с.
38. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток. Изд. ДВГУ, 1983.- 300 с.
39. Уголовный закон. М., Наука, 1987.- с. 80.
40. Кононенко В.И., Макаренко В.Р. Пьянство и преступность.-К.: Политиздав Укр., 1988, с. 122.
41. Киницын А.Р., Масленников М.Я. Применение мер лечебно-трудового воздействия.М.: Юрид.лит., 1986.
42. Аргунова Ю.Н., Габиани Анзор А. Правовые меры борьбы с наркотизмом. -М.: Знание, 1989.
43. Томин В.В., Гладкий А.С. Судебно-медицинское исследование крови в делах о спорном отцовстве и материнстве и замене детей. -М.: Медицина, 1981.- 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...