WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація надання акушерсько-гінекологічної допомоги - Реферат

Організація надання акушерсько-гінекологічної допомоги - Реферат

прагнути лікувати хворих швидко, безпечно і приемно (cito, tuto et jucunde), що буде сприяти охороні психіки жінки, створювати оптимальні умови для її швидкого видуження.
Принципи максимального оберігання психіки хворих шляхом словесного переконання та використанняспеціальних медичних маніпуляцій складають основний зміст деонтології.
3. Для надання акушерсько-гінекологічної допомоги створена сітка спеціальних закладів амбулаторного та стаціонарного типу. До них відносять: 1) жіночі консультації (жк) у складі пологового будинку, поліклініки або самостійні;
2) пологові будинки: I категорії на 151-200 ліжок, II - на 101-150, III - на 81-100 і IV - на 60-80 ліжок; пологові будинки (ПБ), що нараховують понад 200 ліжок; відносять до позакатегорійних, вони мають індивідуальні штати;3) акушерсько-гінекологічні відділення районних, міських та обласних лікарень, а також великих МСЧ;ї 4) фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП).
Робота вищевказаних закладів побудована за єдиним принципом у відповідності з діючим законодавством, наказами, інструкціями та розпорядженням МОЗ України. Основним видом акушерської допомоги є амбулаторно-поліклінічна, центральне місце у надaАні якої належить ЖК. Вона може працювати як самостійна поліклінічна установа або бути підрозділом пологового об'єднання, міської поліклініки або медчастини промислових підприємств.
Завдання жіночої консультації:
1) надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню на території дільниці;
2) проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду і гінекологічних захворювань;
3) впровадження в практику передових форм і методів амбулаторної допомоги, сучасних методів профілактики, діагностики та лікування вагітних жінок і гінекологічних хворих;
4) забезпечення жінок соціально-правовою допомогою на підставі чинного законодавства щодо охорони здоров'я матері і дитини.
ЖК будує свою роботу за принципом дільничного обслуговування населення, що живе на прикріпленій до неї території міста. На 2 терапевтичні дільниці припадає 1 акушерсько-гінекологічна, на якій проживає близько 8000 жителів, у тому числі біля 3000-3200 жінок. Роботу ЖК очолює завідуючий;
Який підпорядкований керівникові лікувально-профілактичного закладу, до складу якого вона входить. Прийом у ЖК проводиться в зручний для населення час.
Стаціонарну акушерську допомогу міському населенню надають як пологові будинки, що діють самостійно, так і акушерські відділення багато профільних міських лікарень або МСЧ.
Головним завданням пологового будинку є надання кваліфікованої акушерської допомоги жінці під час вагітності, пологів і в післяпологовий період, а також догляд за новонародженим і медична допомога хворим і недоношеним дітям, доки їх не переведуть до відділення патології дитячих лікарень.
Надання акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам в сільській місцевості здійснюється поетапно, враховуючи такі особливості, як великий радіус обслуговування, сезонність багатьох робіт, стан шляхів сполучення і транспортного забезпечення. Етапна система надання допомоги дозволяє забезпечити мешканців села кваліфікованою медичною допомогою. Визначені типи акушерсько-гінекологічних закладів, об'єм медичних досліджень і покази до госпіталізації на кожному етапі.
I етап - долі карська допомога надається акушерками ФАП і дільничних лікарень, лікарських амбулаторій.
II етап - допомогу надають акушери-гінекологи дільничної або районної лікарні, ЦРЛ і лікарі виїздної бригади ЦРЛ.
III етап - кваліфікована лікарська допомога у жіночій консультації та акушерських стаціонарах районної лікарні та ЦРЛ.
IV етап - висококваліфікована лікарська допомога в міському або обласному ПБ або акушерсько-гінекологічних відділеннях обласних та міських лікарень.
V етап - спеціалізована допомога в спеціалізованих лікувальних закладах, на базах кафедр акушерства і гінекології вузів та НДІ, центрах планування сім'ї та репродукції, зокрема, це проблеми неплідності, гінекологічної ендокринології, дитячої гінекології, невиношування вагітності, важкої естрагенітальної патології у вагітних.
4. Первинною медико-санітарною ланкою охорони здоров'я є фельдшерсько-акушерський пункт. ФАП - найбільш масовий первинний долікарняний заклад з надання медико-санітарної допомоги сільському населенню, до структури ФАП входять:
- кабінет фельдшера;
- кабінет акушерки;
- маніпуляційний і фізіотерапевтичний кабінети;
- ізолятор;
- службові приміщення;
- почекальня (вестибюль)
Основні завдання ФАП:
? надання населенню долікарської медичної допомоги;
? раннє виявлення факторів ризикута перших ознак захворювань;
? своєчасне лікування хворих в амбулаторних умовах і вдома;
? виконання лікарських призначень;
? організація невідкладної та швидкої медичної допомоги;
? експертиза тимчасової непрацездатності (у випадках, передбачених законодавством);
? Динамічне спостереження за станом здоров'я жінок та дітей;
? проведення санітарно-протиепідемічних заходів
? проведення санітарно-освітньої роботи.
Таким чином, основними напрямками діяльності ФАП є:
1. Лікувально-профілактична допомога населенню.
2. Санітарно-протиепідемічна робота.
3. Медичне обслуговування жінок і дітей:
Патронаж і систематичне спостереження
- Патронаж і систематичне спостереження за вагітними і породіллями, дітьми до 1 року;
- психопрофілактична підготовка вагітних до пологів;
- організація школи матері та дитини;
- надання медичної допомоги гінекологічним хворим;
- ведення обліково-звітної документації;
- виявлення і взяття на облік вагітних у ранні терміни;
Фельдшер повинен бути підготовлений до активної, творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно добувати нові знання, контролювати і корегувати зроблене, вміти приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків. Він повинен вміти самостійно розбиратися в питаннях діагностики ускладнень вагітності та пологів, вміти вчасно подати потрібну допомогу в невідкладних випадках. Основні зусилля в роботі фельдшера мають бути спрямовані на попередження виникнення захворювань та ускладнень і проведення санітарно-оздоровчих заходів.
До профілактичної роботи фельдшера ФАП відносять:
- диспансеризацію;
- комплексні профілактичні медогляди;
- цільові профілактичні медогляди;
- нагляд за диспансерними хворими.

 
 

Цікаве

Загрузка...