WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Обов’язки фармацевтичних працівників аптеки - Реферат

Обов’язки фармацевтичних працівників аптеки - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Обов'язки фармацевтичних
працівників аптеки"
Дефектор зобов'язаний:
готувати концентровані розчини ліків і напівфабрикати згідно з діючими правилами;
дбати про додержання правил зберігання лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї та інших настанов;
стежити за правильним оформленням штангласів із запасами лікарських засобів (наявність номерів серій заводу, складу, строків придатності, номерів аналізів та ін.) і наявністю дублюючого комплекту штангласів;
в разі сумніву щодо якості якогось лікарського засобу повідомляти про це завідуючого аптекою, затримуючи відпуск цього лікарського засобу до перевірки його якості в самій аптеці або в контрольно-аналітичній лабораторії;
своєчасно поповнювати запаси лікарських засобів в асистентській кімнаті і комплектувати їх для відділів аптеки і прикріплених закладів охорони здоров'я та інших організацій;
при відпуску лікарських засобів та інших товарів додержуватися нормативних запасів, визначених для кожного відділу аптеки, а також для прикріплених закладів;
брати участь у складанні планових замовлень на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту, вести облік дефектури, одержаних лікарських засобів та інших предметів аптечного асортименту.
брати участь у прийманні лікарських засобів та інших товарів і контролювати правильне розміщення їх по місцях зберігання;
контролювати додержання фармацевтичного порядку і санітарно-гігієнічного режиму в усіх матеріальних кімнатах відділу.
Дефектар аптеки несе відповідальність за правильне ведення журналів обліку фасувальних та лабораторних робіт, а також за діяльність фасувальників, які виконують роботу за його дорученням. При потребі він повинен подавати невідкладну медичну допомогу.
Дефектар може виконувати й інші роботи за дорученням завідуючого аптекою (відділом), що відповідають його освіті та професійним навичкам. У своїй роботі він керується Державною фармакопеєю, наказами та інструктивно-методичними матеріалами керівних організацій і підпорядковується завідуючому відповідним відділом або його заступникові, а коли немає відділів, - завідуючому аптекою або його заступникові.
Рецептар-контролер повинен:
приймаючи рецепти, перевіряти правильність оформлення їх, суміс-ність інгредієнтів, що входять до складу ліків, відповідність виписаних доз вікові хворого (назву отруйної речовини підкреслити червоним олівцем);
рецепти або вимоги на ліки з написом "Сіto" передавати для негайного виготовлення їх;
оформляти рецепти на ліки індивідуального виготовлення;
залишати в аптеці рецепти, за якими не можуть бути виготовлені ліки, і систематично повідомляти про них лікарів лікувально-профілактичних закладів;
при одержанні рецепта на ліки, яких немає в аптеці, давати хворому адресу найближчих аптек та номер телефону довідкового бюро, а також, за бажанням хворого, приймати замовлення на ліки з наступним повідомленням хворого про надходження їх в аптеку;
додержувати вимог правил, інструкцій та інших настанов керівних організацій про відпуск ліків з аптек, приділяючи особливу увагу лікам, що містять препарати за списками А і Б;
відпускаючи ліки індивідуального приготування, перевіряти пра-вильність їх оформлення, відповідність номера квитанції номерові ліків, прізвище і вік хворого і розписатися на рецепті;
відпускаючи ліки, пояснити хворому спосіб вживання і зберігання їх у домашніх умовах;
контролювати якість виготовлених ліків із застосуванням усіх видів внутрішнього аптечного контролю, вести журнал запису наслідків якісного та кількісного аналізів перевірених ліків за встановленими формами (див. додаток 14, с. 332);
стежити за додержанням строків зберігання виготовлених ліків і систематично вилучати ліки, строк зберігання (придатності) яких минув.
Рецептар-контролер за дорученням завідуючого відділом або його заступника виконує також такі обов'язки: відважує препарати за списком А асистентові, додержуючи при цьому всіх правил, розподіляє роботу між асистентами, дає пояснення з технології приготування та оформлення ліків, строків придатності та ін., веде запис ліків, яких немає в аптеці і вимог, які не задовольняються, щодня інформує про це завідуючого відділом або адміністрацію аптеки.
У міжлікарняних аптеках, де немає відділу комплектації і відправлення товарів, та в аптеках лікувально-профілактичних закладів рецептар-контролер комплектує товари і видає їх відділам лікарні за їх вимогами.
У центральних районних аптеках на рецептаря-контролера може покладатись також організаційно-методична робота у прикріплених сільських аптеках і контроль за фармацевтичною діяльністю їх.
В разі потреби рецептар-контролер зобов'язаний подавати невідкладну медичну допомогу. Він також відповідає за правильність записів у рецептурному журналі, приймання рецептів і вимог, додержання цін, правильний і своєчасний відпуск ліків. На нього можуть покладатись й інші обов'язки, що відповідають його освіті та професійним навичкам.
У своїй роботі рецептар-контролер керується положенням про рецеп-таря-контролера, Державною фармакопеєю, положеннями та інструкціями про порядок приймання рецептів, контролю якості і відпуску ліків населенню.
Рецептар-контролер має право інформувати лікарів про властивості, правила зберігання і способи вживання лікарських засобів, перевіряти за дорученням завідуючого аптекою правильність зберігання, обліку та відпуску лікарських засобів у відділеннях (кабінетах) лікувально-про-філактичних закладів, звертаючи особливу увагу на умови зберігання отруйних та сильнодіючих ліків.
У своїй роботі рецептар-контролер підпорядковується безпосередньо завідуючому відповідним відділом і його заступникові, а коли немає відділів,- завідуючому аптекою або його заступникові.
Асистент аптеки зобов'язаний:
готувати ліки за рецептами лікарів і вимогами лікувально-профілак-тичних та інших закладів,
додержувати фармацевтичного порядку і вимог санітарно-гігієнічного режиму на своєму робочому місці;
здавати рецептареві-контролерові всі виготовлені ліки і стежити, щоб після закінчення робочого часу не залишалось не повністю виготовлених і не зданих ліків. Отруйні і наркотичні засоби (за списком А) асистент одержує у завідуючого відділом, його заступника або рецептаря-контролера тільки у відваженому вигляді і повинен негайно використати їх для виготовлення ліків.
Асистент відповідає за якість виготовлених ним ліків, а також за роботу фасувальників, які виконують роботу за його дорученням. В разі потреби він повинен подавати невідкладну медичну допомогу.
Асистент підпорядковується завідуючому відділом і його заступникові, а коли немає відділів,- завідуючому аптекою і його заступникові. У своїй роботі асистент керується положенням про асистента, Державною фармакопеєю, а також інструкціями та настановами керівних організацій.
Ручнист апетки - це працівник, що продає населенню готові ліки та інші предмети аптечного асортименту, які дозволено відпускати без рецептів.
До обов'язків ручниста входить:
продавати населенню готові ліки, які дозволено відпускати без рецептів, та інші медичні вироби аптечного асортименту;
давати пояснення покупцям про порядок вживання і зберігання ліків та інших відпущених їм медичних виробів;
додержувати встановлених цін та правил зберігання товарів;
своєчасно поповнювати запаси товарів у відділі ручного (без рецептурного) продажу.
Ручнист підпорядковується завідуючому аптекою, а де є відділи ручного (без рецептурного) відпуску товарів, - завідуючому відділом або його заступникові. У тому разі, коли відділ ручного відпуску товарів має самостійну секцію, ручнисти несуть повну матеріальну відповідальність за доручені їм товарно-матеріальні цінності.

 
 

Цікаве

Загрузка...