WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Значення нейротрофічного впливу при адаптації скелетних м’язів і рухових функцій до гіподинамії - Реферат

Значення нейротрофічного впливу при адаптації скелетних м’язів і рухових функцій до гіподинамії - Реферат

Висновки. 1.Висока чутливість скелетних м'язів наземних ссавців до зміни величини гравітаційного поля Землі обумовлена єволюційно. Їх реакція на гіподинамію має системний характер, але її прояв в різних м'язах залежить від ступеня їх участі в антигравітаційній діяльності, їх функціонального і метаболічного профілю і характеру змін біомеханічних вимог до кожного конкретного скелетного м'язу.

2. Найбільшу чутливість до гіподинамії мають, як і треба було очікувати, антигравітаційні мязи, які в тій чи іншій мірі приймають участь в підтримці тіла над поверхнею опори. Судячи по результатах дослідження, в космічних польотах та в умовах гіпокінезії у них виникають адаптаційні реакції двох типів: атрофія від бездіяльності і перебудова функціонально–метаболічного профілю відповідних фенотипів м'язових волокон. Про те, що оба типи пристосувальних реакцій є активними процесами і здійснюються за посередництвом нервової системи, свідчать зміни з боку аксом'язових синапсів.

3. В скелетних м'язах, які забезпечують підтримання пози ці адаптивні зміни обумовлені впливом гіподинамії і викликані безпосередньо зменшенням силового навантаження на м'язи і дефіцитом тонічного компоненту рухів. Функціональні прояви змін в швидких м'язах, очевидно, – наслідок поведінкової адаптації тварин до сукупності факторів (гіпокінезії й гіподинамії). Адаптаційні зміни під час 120 добової гіпокінезії є зворотними.

4. Є всі підстави стверджувати, що адаптаційні зміни скелетної мускулатури під час експериментальної гіподинамії і в стані невагомості під час космічних польотів ( при відсутності превентивних заходів), можуть стати під час періоду реадаптації однією з причин рухових розладів внаслідок десинхронізації відновлюючих процесів в системі оперативного управління рухами і нервового контролю структурно–функціональної організації скелетних м'язів.

Список джерел

 1. Бузулина В.П., Мачинский Г. В., Носова Е. А., Степанцов В. И. Влияние 30 – суточной гипокинезии на некоторые физиологические и биохимические показатели при максимальной физической нагрузке.– Косм. биол. и авиакосмич. мед.–1988.–№6.– С.40–43.

 2. Бурковская Т. Е., Ворожцова С. В., Гундорина В. М., Назаров В. М., Фронтасьева М. В. Элементный состав костной ткани мышей в норме и при гипокинезии.-Косм. биол.и авиакосмич. мед. – С. 51-55.

 3. Вернадський В.И. Биохимические очерки.– М; – Л.: Изд–во АН СССР, 1940.– 249 с.

 4. Волков Е.М., Полетаев Г.И. Нейротрофический контроль функциональных свойств поверхностей мембраны мышечного волокна// Механизми нейрональной регуляции мышечной функции.–Л.: Издательство "Наука", Ленинградское отделение.–1988.– С.5–25.

 5. Воробъев Е.И., Газенко О.Г., Генин А.М., Егоров А.Д. Результаты медицинских исследований длительных пилотируемых польотов по програме "Салют –6"// Космич. Биол. и авиакосмич. мед.– 1984.– Т.18.–№1.–С. 14–29.

 6. Газенко О. Г., Григорьев А. И., Ильин Е. А. Медико – биологическое обеспечение пилатируемой экспедиции на Марс // Земля и Вселенная.–1988.–№5.– С.15-20.

 7. Газенко О.Г., Генин А.М., Ильин Е.А. Адаптация к невесомости и ее физиологические механизмы // Изв.АН СССР.Сер. биол.–1980.–№ 1.–С.5–18.

 8. Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Санадзе А.Г. Трофический потенциал мотонейрона и проблема компенсаторной иннервации в патологи// Механизмы нейрональной регуляции мышечной функции.–Л.: Издательство "Наука", Ленинградское отделение.–1988.– С. 53–77.

 9. Жуков Е.К., Итина Н.А., Магазаник Л.Г. Развитие сократительной функции мышц двигательного аппарата.– Л.: Наука, 1974.–339 с.

 10. Капланский А. С., Сахарова З. Ф., Ильина-Какуева Е. И., Дурнова Г. Н. Морфологическое исследование ранних изменений в костях крыс при моделировании невесомости.- Косм. биол. и авиакосм. мед.– 1987.–№6.– С. 36–39.

 11. Катинас Г.С., Оганов В.С., Потапов А.Н. Гиподинамическое и гипокинетическое состояние скелетних мышц// Физиол. журн. СССР.– 1974.– Т.60.–№11.– С. 1606–1608.

 12. Мицкан Б.М. Влияние двигательной активности на восстановление скелетных мышц после гипокинезии// Биология опорно–двигательного аппарата –Харьков.– 1992.– С. 207–208.

 13. Мицкан Б.М. Вплив гіпокінезії і рухової активності на ріст і диференціацію скелетних м'язів: Дис. ... доктора біологічних наук: 03.00.11.– К.,1997.– 395 с.

 14. Мицкан Б.М. Особливості будови нервово–м'язових закінчень в ранньому постнатальному періоді при гіпокінезії// Вісник Львівського університету. Серія біологія. – 2002. – С. 44-48.

 15. Мицкан Б.М., Попель С.Л. Нервово-м'язовий апарат і гіпокінезія// Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в У країні. – Рівне,2001. – С. 148–152.

 16. Наследов Г.А. Тоническая мышечная система позвоночных.– Л.: Наука, 1981.– 187 с.

 17. Наследов Г.А. Нейротрофический контроль функционирования електромеханической связи в скелетных мышечных волокнах// Механизмы нейрональной регуляции мышечной функции.– Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1988.– С.42–52.

 18. Никитюк Б. А., Коган Б. И. Адаптация скелета спортсменов.–К.: Здоровье, 1989.– 127 с.

 19. Оганов В.С., Скуратова С.А., Мурашко Л.М. Изменение состава и свойства сократительных белков после космического полета// Биофизика.–1982.–Т.27.–№1.–С.26.30.

 20. Поздняков О.М., Полгар А.А. Механизмы обеспечения надежного функционирования синаптического апарата мышц// Механизмы нейрональной регуляции мышечной функции.–Л.: Издательство "Наука", Ленинградское отделение.–1988.– С. 27–40.

 21. Попель С.Л., Мицкан Б.М. Структурна перебудова аксом'язових синапсів під впливом гіпокінезії// Вісник Прикарпатського університету. Серія фізична культура. –2004.–Вип.1.–С.75–84.

 22. Португалов В. В. О механизмах развития морфологических изменений у млекопитающих, находящихся на биологических спутниках// Изв. АН СССР. Сер. Биол.–1978.–№4.–С.501–506.

 23. Ступаков Г. П., Волошин А. И. Костная система и невесомость // Пробл. космич. биол.– М.: 1989.– №63.– С.11–84.

 24. Швец В. Н., Панков Ф. С., Гольдовская М. Д. Динамика иммобилизационного остеопороза у крыс.– Косм. биол. и авиокосмич. мед.– 1988.– Т.22– №5.– С.51–55.

 25. 20. Bikle D., Hallran B. et. al. The effects of simulated weightlessness on bone mafuration.– Endocrinology– 1987.– Vol. 120.– N.2.– S.678–684.

 26. Booth F.W., Kelso J.R. Cytochrome oxidase of skeletal muscle: adaptive response to chronic disuse// Can. J. Phisiol. And Pharmacol.–1973.–Vol. 52.–№.– Р. 679–681.

 27. Davis C.J., Montgomery A. Tehe effect of prolonged inactivity upon the contraction characteristics of fast and slow mammalian twitch muscle// J. Physiol.–1985.–Vol.270.– P. 581–594.

 28. Fielder Paul J., Morey Emily R. et al. Osteoblast histogenesis in periodontal ligament and tibial metaphysic oluring simulafed weightlessness.- Aviat. Spase and Environ. Med.– 1986.Vol. 57.– N.12.– S. 1125–1130.

 29. Martin W.D. Time course of changes in soleus fibers of rats subjected to chronic centrifugation// Aviat Space and Enwiron. Med.–1978.–Vol. 49.–№6.–P. 792–797.

 30. Stupakov G. P. Skeletal system in weightlessness// Skeletal system in weigh tleessness |// Consstituent. Cong. Int. Sa for Pathophysial. Moskow, May 28– June 1, 1991: Abstr.– Kuapio, 1991.– P. 356

 31. Trayer H.R., Winstanley M.A., Trayer I.P. The separation of heavy meromyosin isoenzymes by differential actin binding// FEBS Lett.–1977.–Vol.83.–№1–Р. 141–145.

 32. Zarbas Yan G., Vezentsov Gridari E., Abratow Nikolai // Luneralization of human bone ttissul under hypokinezia physical exercise with calcium supplements // Acta as fronaut.– 1989.– N.4.– S. 347–351.


 
 

Цікаве

Загрузка...