WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів - Реферат

Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів - Реферат

При виборі вітамінних препаратів чи вітаміно-мінеральних комплексів для практичного застосування з метою стимулювання роботи АОС організму, слід враховувати і той факт, що, окрім наявних у їхньому складі речовин-АО, більшість з проаналізованих у даному дослідженні препаратів містять також і низку інших біологічно цінних компонентів. Так, до складу таких препаратів як "Макровіт", "Піковіт", "Прегнавіт", "Дуовіт", "Оліговіт", "Супрадін", "Вітакап", "Активал", "Вітрум Енерджи", "Теравіт" і "Центрум" входять вітаміни групи D (D2 - ергокальциферол і D3 - холекальциферол). Вітамін К1 (філохінон) є компонентом "Активалу", Вітрум Енерджи" і "Центрум". У складі препаратів "Макровіт", "Комплевіт", "Піковіт", "Прегнавіт", "Квадевіт", "Дуовіт", "Супрадін", "Активал", "Вітакап", "Ундевіт", "Вітрум Енерджи", "Теравіт" і "Центрум" містяться вітаміни В1 (тіамін), В2 (рибофлавін) і пантотенова кислота. Вітаміни В1 і В2 входять до складу також і "Оліговіту". Фолієва кислота (вітамін М) є складовим компонентом таких препаратів як "Вітакап", "Ундевіт", "Комплевіт", "Вітрум Енерджи", "Піковіт", "Прегнавіт", "Квадевіт", "Дуовіт", "Супрадін", "Теравіт" і "Центрум". Дуже важливі для людини амінокислоти, зокрема такі, як глютамінова кислота і метіонін входять до складу препарату "Квадевіт". У складі препарату "Активал" міститься амінокислота гліцин, параамінобензойна кислота (ПАБК), та інозит (представник групи вітаміноподібних речовин). Фітин [кальцієва або змішана кальцій-магнієва сіль фітинової кислоти, яка є гексафосфатом мезоінозиту; мезоінозит (один з ізомерів інозиту) належить до вітаміноподібних сполук (вітамінів групи В)] є складовим компонентом "Квадевіту".

Аналогічним чином сказане стосується і багатьох дуже важливих для організму людини макро- і мікроелементів, хоча й антиоксидантні властивості їм і не притаманні. Так, макроелемент фосфор (структурний компонент скелету і необхідний елемент синтезу АТФ) входить до складу таких препаратів як "Піковіт", "Дуовіт", "Супрадін", "Активал", "Теравіт", "Вітрум Енерджи" і "Центрум". Макроелемент кальцій (основний мінерал кісток) - складовий компонент "Піковіту", "Прегнавіту", "Оліговіту", "Вітакапу", "Дуовіту", "Супрадіну", "Активалу", "Теравіту", "Вітрум Енерджи" і "Центруму". Макроелемент калій входить до складу "Прегнавіту", "Оліговіту", "Теравіту", Вітакапу", "Вітрум Енерджи" і "Центруму". Макроелемент магній і мікроелемент молібден є компонентами препаратів "Вітрум Енерджи", "Оліговіт", "Дуовіт", "Супрадін", "Активал", "Теравіт" і "Центрум". Магній є також складовим компонентом і "Вітакапу". В складі препаратів "Вітрум Енерджи" і "Центрум" міститься такий важливий елемент сполучної тканини (шкіри, сухожиль, зв'язок тощо) людського організму як кремній. Мікроелементи йод і хром входять до складу препаратів "Активал", "Теравіт", "Вітрум Енерджи" і "Центрум". Окрім цього, "Центрум" і "Вітрум Енерджи" містять також такі мікроелементи як нікель і ванадій. Ванадій і бор входять і до складу препарату "Активал". Мікроелемент бор є і у "Вітрум Енерджи". Як уже згадувалося, специфічною відмінністю "Оліговіту" від усіх проаналізованих у даному дослідженні препаратів є наявність у його складі мікроелемента-металу кобальту, якому притаманні багатогранні антиоксидантні властивості. Особливістю хімічного складу препарату "Супрадін" є те, що у його складі наявні важливі для людини вуглеводи, зокрема - дисахариди лактоза (молочний цукор) і сахароза.

Таким чином, застосування більшості проаналізованих в даному дослідженні препаратів з метою активізації роботи антиоксидантної системи, одночасно забезпечує належні умови і для потрапляння в організм спортсменів також і додаткових кількостей цілої низки інших біологічно важливих та життєвонеобхідних харчових компонентів, зокрема - вітамінів, мінеральних речовин, окремих амінокислот і вуглеводів.

Висновки і практичні рекомендації. 1. Препаратами з досить значною

кількістю (10 і більше) антиоксидантних компонентів (вітамінів і мікроелементів) є: "Дуовіт" (10), "Оліговіт" і "Супрадін" (обидва по 11), "Теравіт" (12), "Центрум", "Вітрум Енерджи" і "Активал" (усі по 13).

2. До категорії препаратів з особливо великою загальною масою речовин-антиоксидантів у своєму складі належать такі вітаміно-мінеральні комплекси як: "Вітрум Енерджи" (246,828 мг), "Вітакап" (238,615 мг) і "Супрадін" (233,255 мг).

3. При виборі і використанні вітамінних препаратів чи вітаміно-мінеральних комплексів з метою активізації роботи антиоксидантної системи організму спортсменів слід орієнтуватися не лише на чисельність чи сумарну масу речовин-АО в їхньому складі, а, передусім, - на рівень загальної антиоксидантної потужності, об'єктивним показником якого є індекс АОП конкретного препарату.

4. За ступенем загальної АО, серед усіх проаналізованих вітамінних препаратів та вітаміно- мінеральних комплексів, "одноосібним лідером" є комплексний вітаміно-мінеральний препарат "Вітрум Енерджи" (виробництво США). Індекс його АОП є найвищим і дорівнює 32,1. До препаратів з досить високим показником індекса АОП належать також "Супрадін" (25,7), "Теравіт" (22.0), "Активал" (21,8), Оліговіт" (19,6), "Вітакап" (19,1) і "Центрум" (18,4).

5. Запропонована і описана методика розрахунку індекса АОП вітамінних препаратів чи вітаміно-мінеральних комплексів дає можливість тренерам досить оперативно приймати оптимальні рішення в питаннях доцільності вибору конкретного препарату (або групи препаратів, виходячи з принципу взаємозаміни) з метою активізації роботи АОС організму на різних етапах підготовки спортсменів в ході навчально-тренувальної та змагальної діяльності.

Список джерел

 1. Авакумов В. М. Современное учение о витаминах. – М.: Знание,1971. – 64 с.

 2. Агаджанян Н. А., Скальный А. В. Химические элементы в среде обитания и экологический портрет человека. – М.: Изд-во КМК, 2001. – 83 с.

 3. Бабенко Г. О. Мікроелементи: обмін речовин і здоров'я людини. – К.: Знання, 1981. – 48 с.

 4. Волков Н. И., Несен Э. Н., Осипенко А. А., Корсун С. Н. Биохимия мышечной деятельности. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 504 с.

 5. Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.

 6. Зотов В. П. Восстановление работоспособности в спорте. – К.: Здоров'я, 1990. – 197 с.

 7. Канунго М. Биохимия старения. – М.: Мир, 1982. – 296 с.

 8. Лукьянова Е. М., Тараховский М. Л., Денисова М. Ф. Витамины в педиатрии. – К.: Здоров'я, 1984. – 128 с.

 9. Метаболизм в процессе физической деятельности / Под ред. М. Харгривса. Пер. с англ. – К.: Олимпийская литература, 1998. – 288 с.

 10. Методические рекомендации по организации питания футболистов / Путро Л. М., Земцова И. И., Станкевич Л. Г. // Методическое пособие. – К, 2003. – 32 с.

 11. Мохан Р., Глессон М., Гринхафф П. Л. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 296 с.

 12. Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В. Л. Смульского, В. Д. Моногарова, М. М. Булатовой. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 221 с.

 13. Райцес В. С. Нейрофизиологические основы действия микроэлементов. – Л.: Медицина, 1981. – 152 с.

 14. Скальный А. В., Кудрин А. В. Радиация, микроэлементы, антиоксиданты и иммунитет. – М.: Лир Макет, 2000. – 457 с.

 15. Смоляр В. И. Гипо- и гипермикроэлементозы. – К.: Здоровье, 1989. – 150 с.

 16. Смульский В. Л., Моногаров В. Д., Булатова М. М. Питание в системе подготовки спортсменов. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 223 c.

 17. Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. Физиология спорта и двигательной активности. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 503 с.

 18. Ульянцева Е. А. Перекисное окисление липидов и его коррекция при максимальных физических нагрузках // Вестн. пробл. совр. медицины. – Харьков, 1995. – Вып. 5. – С. 53 – 60.


 
 

Цікаве

Загрузка...