WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів - Реферат

Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів - Реферат

Реферат на тему:

Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужністьвітаміннихпрепаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів

З метою активізації захисних властивостей орга-нізму, передусім за умов життя сучасної людини в досить агресивному навко-лишньому середовищі (техногенне забруднення, підвищений ультрафіолетовий і радіаційний фон довкілля), спеціалісти, небезпідставно, рекомендують вико-ристовувати специфічні речовини - антиоксиданти (АО). Антиоксиданти мають здатність попереджувати утворення і нагромадження в організмі, а також зне-шкоджувати (перехоплювати і нейтралізувати) високотоксичні продукти метаболізму ліпідів, зокрема продукти вільнорадикального (перекисного) окис-лення ненасичених жирних кислот (НЖК) біологічних мембран - органічні перок-сиди (ОП) [5, 7]. За рекомендаціями спортивних біохіміків, фізіологів, гігієністів, лікарів, АО все частіше починають застосовувати спортсмени, особливо у видах спорту швидкісно-силової спрямованості, а також - представники таких спортив-них спеціалізацій, у яких одним з визначальних місць у професійній підготовці спортсменів є витривалість.

Відомо, що антиоксидантними властивостями володіє ціла низка компо-нентів харчового раціону людини, а саме: вітаміни, вітаміноподібні речовини та мінерали [1,4,5,7,8,14,18]. До вітамінів-антиоксидантів належать, як жиророзчин-ні, так і водорозчинні, вітаміни: ретинол (вітамін А) та рослинні попередники ві-таміну А (провітаміни А - α-, β- і γ-каротини), α-токоферол (вітамін Е), L-аскор-бінова кислота (вітамін С), рутин (вітамін Р), нікотинамід (синоніми: нікотинова кислота, ніацин, вітамін В5, вітамін РР), біотин (вітамін Н), піридоксин (вітамін В6), ціанокобаламін (вітамін В12). Антиоксидантні ефекти притаманні і окремим вітаміноподібним речовинам: убіхінону (коензим Q10) та α-ліпоєвій кислоті. Серед мінеральних речовин антиоксидантними властивостями володіють деякі біо-елементи, зокрема мікроелементи-метали: селен (Se), залізо (Fe), мідь (Cu), ко-бальт (Co), цинк (Zn) і марганець (Mn). Антиоксидантна дія усіх вище названих речовин виявляється в організмі людини різними, часто багатоступінчастими, шляхами і, в одних випадках, має прямий, безпосередній характер, в інших - непрямий, опосередкований [5,7,14,18].

Сучасна вітчизняна і зарубіжна хіміко-фармацевтична промисловість поста-чає на український спортивний ринок досить широкий асортимент продуктів спеціалізованого харчування спортсменів. Серед них є і ціла низка полівітамінних препаратів та вітаміно-мінеральних комплексів, до складу яких входять АО [10,12,16]. В ряді випадків тренерам та спортсменам досить важко швидко зорієнтуватися в питанні оптимального вибору того чи іншого препарату для конкретного спортсмена, виходячи із його спортивної спеціалізації.

Антиоксидантна цінність вітамінного чи вітаміно-мінерального препарату залежить від його здатності попереджувати утворення або ефективно знешкоджувати ОП в тканинах. Визначальними факторами антиоксидантної дії препарату є загальна чисельність речовин-АО в його складі, його якісний антиоксидантний спектр (наявність вітамінів, вітаміноподібних речовин, мікроелементів-металів), а також - загальний кількісний вміст речовин з антиокси-дантними властивостями.

Мета дослідження. Здійснити порівняльний аналіз антиоксидантних власти-востей і антиоксидантної дії деяких сучасних вітамінних препаратів та вітаміно-мінеральних комплексів.

Результати дослідження та їх обговорення. В ході проведеного дослід-ження нами детально проаналізовано антиоксидатний спектр 21 вітамін-ного та вітаміно-мінерального препаратів, які найчастіше використовуються спортсмена-ми різних спортивних спеціалізацій з метою активізації метаболічних процесів в організмі, пролонгування термінів настання втоми, профілактики перевтоми, перенапруження і перетренованості, а також для прискорення процесів відновлення після тривалих чи інтенсивних тренувань, виснажливих змагань [3,6,9,11,15,17]. До таких фармакологічних препаратів, як вітчизняного, так і за-рубіжного виробництва, небезпідставно належать "АЕвіт", "Аскорутин", "Гекса-віт", "Комплевіт", "Квадевіт", "Ундевіт" (всі 6 виробництва України), "Триовіт", "Макровіт", "Піковіт", "Дуовіт" (всі 4 виробництва Словенії), "Активал" (Угор-щина), "Прегнавіт" і "Vitamin E-100" (Німеччина), "Супрадін" (Велика Британія), "Вітрум Енерджи", "Теравіт", "Три-ві плюс" і "Центрум" (всі 4 виробництва США), "Оліговіт" (Югославія), "Магне-В6" (Франція) і "Вітакап" (Таїланд).

Із вище наведеного переліку препаратів видно, що їх географічний спектр є достатньо представницьким і охоплює 9 країн-виробників із трьох континентів: Європи (як Східної так і Західної: Велика Британія, Німеччина, Словенія, Угор-щина, Україна, Франція, Югославія), Америки (Північної: США) і Азії (Південно-Східної, Таїланд).

Оцінюючи антиоксидантні можливості досліджуваних препаратів, бралися до уваги наступні критерії:

■ - Наявність і чисельність в складі препарату

-вітамінів-АО; вітаміноподібних речовин з антиоксидантними властивостями; мікроелементів-АО.

■ - Кількісна і якісна збалансованість між собою речовин-АО в складі конкретного препарату;

■ - Дозування окремо взятих речовин-АО в складі препарату, з урахуванням їх добової потреби для людини.

На підставі проведеного порівняльного аналізу встановлено, що кількісний та якісний спектр вітамінів, вітаміноподібних речовин та мікроелементів, з прита-манними їм антиоксидантними властивостями, в складі досліджуваних препаратів суттєво різняться між собою. Чисельність речовин-АО в різних препаратах колива-ється в широкому діапазоні: від 1 до 13. У всіх, без винятку, 21 проаналізованому препараті відсутні, на жаль, такі вітаміноподібні речовини з антиоксидантними властивостями, як убіхінон (коензим Q) та α-ліпоєва кислота. Ще одним досить суттєвим недоліком досліджених препаратів, за виключенням "Оліговіту", є відсутність у їхньому складі дуже важливого для людини мікроелемента-металу кобальту, який, водночас, є як структурним, так і функціональним компонентом АОС організму (таблиця 1). Значком "+" у таблиці позначено наявність речовини-АО у препараті в кількості, що коливається в межах добової потреби людини, значком "++" - достатньо висока кількість речовини-АО у порівнянні з добовою потребою людини, значком "+++" - дуже висока, а значком "" - досить незначна (мінімальна). Для зручності, препарати у таблиці розташовані у алфавітному порядку.

Високі біоантиоксидантні властивості таких 8 препаратів, як "Активал", "Вітакап", "Вітрум Енерджи", "Дуовіт", "Оліговіт", "Супрадін", "Теравіт" і "Центрум", обумовлені, передусім, тим, що у їх складі досить гармонійно поєднані і в достатній мірі збалансовані між собою, як вітаміни-АО, так і метали-АО. Цим критеріям в повній мірі відповідає і антиоксидантний комплекс "Три-ві плюс", що містить лише 6 речовин-АО, але це 3 найпотужніші вітаміни-АО (А, Е і С) та 3 дуже важливі мікроелементи-АО (Se, Cu і Zn). Складовими компонентами вітамін-

Таблиця 1

Антиоксидантний спектр деяких вітамінних і вітаміно-мінеральних

комплексних препаратів

Препарат

Вітаміни і вітаміноподібні речовини

Мікроелементи-метали

А

Ка-

ро-

ти-

ни

Е

С

Р

РР

Н

В6

В12

Убі-

хі-

нон

Лі-

Поє-

Ва

к-та

Fe

Se

Cu

Zn

Co

Mn

АЕвіт

+++

+++

Активал

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Аскорутин

+

++

Вітакап

+

+

+

++

+

+

++

++

Vitamin E-100

+++ ++

Вітрум Енерджи

+

+

++

++

++

+

+

++

+

+

+

+

+

Гексавіт

+

+

+

+

Дуовіт

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Квадевіт

+

+

+

+

+

+

++

+

Комплевіт

++

++

++

+

Магне-В6

+

Макровіт

+

+

+

+

+

+

Оліговіт

+

+

++

++

+

+

+

+

+

+

+

Піковіт

+

+

+

+

+

Прегнавіт

+

+

+

+

+

+

++

Супрадін

+

+

++

++

++

++

+

+

+

+

+

Теравіт

+

+

++

+

+

+

++

++

+

+

+

++

Три-ві плюс

+

+

+

+

+

++

Триовіт

+

++

++

+

Ундевіт

+

+

+

+

+

+

+

Центрум

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+


 
 

Цікаве

Загрузка...