WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація гінекологічної допомоги в Україні - Реферат

Організація гінекологічної допомоги в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Організація гінекологічної допомоги в Україні

Здоров'я жінки — це здоров'я нації. Тому перед медичними закладами України, що здійснюють лікувально-профілактичну допомогу гінекологічним хворим, стоїть відповідальне завдання — зниження кількості захворювань статевої сфери жінки та запобігання їх виникненню. Це завдання тим більш непросте, оскільки за сучасних умов виникають все нові й нові фактори ризику розвитку захворювань у жінок, пов'язані з міграцією населення, урбанізацією, зміною статевої поведінки молоді: ранній початок статевого життя, безвідповідальне ставлення окремих молодих жінок до питань шлюбу та подружньої вірності. Усе це ставить під загрозу майбутню репродуктивну функцію таких жінок, а отже відбивається на демографічних показниках і є надзвичайно важливим для держави в цілому.

Гінекологічна допомога в Україні здійснюється у лікувальних закладах амбулаторного і стаціонарного типу, основними з яких є гінекологічні відділення та жіноча консультація у складі акушерсько-гінекологічного об'єднання, гінекологічні відділення у складі багатопрофільної лікарні, жіноча консультація як підрозділ поліклініки. Поряд з цим ще існують самостійні жіночі консультації. Наявність гінекологічних відділень у багатопрофільних лікарнях або медико-санітарних частинах дає можливість більш оперативно забезпечити кваліфіковану консультативну допомогу спеціалістами будь-якого профілю, цілодобову лабораторну діагностику, вирішувати питання господарського забезпечення тощо.

Керівництво акушерсько-гінекологічною роботою в нашій країні здійснює. Головне управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям. Відділ акушерсько-гінекологічної допомоги здійснює організаційно-методичне керівництво роботою акушерсько-гінекологічних закладів країни шляхом видання наказів, методичних листів, рекомендацій, планує і здійснює виїзди в області та райони з метою перевірки та надання практичної допомоги в організації роботи на місцях, а також контролює роботу лікувальних закладів шляхом аналізу річних звітів. Значну допомогу в роботі відділу надають Асоціація акушерів-гінекологів та Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

В областях методичне керівництво акушерсько-гінекологічними закладами здійснює Управління охорони здоров'я через головних спеціалістів.

Основне завдання головного акушера-гінеколога полягає у розробці та впровадженні у життя заходів, спрямованих на профілактику та своєчасне виявлення ранніх стадій гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності та пологів, перинатальної та материнської смертності, розвиток спеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги. В його обов'язки входять також: підвищення кваліфікації медичних працівників, впровадження нових методів діагностики та лікування, передового досвіду організації роботи. Крім того, головний спеціаліст управління може проводити лікувально-консультативну роботу в одному з лікувальних закладів.

Основним закладом поліклінічної акушерсько-гінекологічної допомоги є жіноча консультація. Вона обслуговує населення, яке проживає на закріпленій за нею території міста. Більшість жіночих консультацій є функціональними підрозділами пологових будинків, поліклінік, медико-саштарних частин чи інших лікувальних закладів. В основу лікувально-профілактичної роботи жіночої консультації закладений принцип диспансерного обслуговування жінок, що проживають у районі її діяльності. Керує жіночою консультацією завідувач. Він безпосередньо підпорядкований керівнику лікувально-профілактичного закладу, до складу якого входить жіноча консультація.

Структурні підрозділи жіночої консультації такі: реєстратура, кабінети лікарів-гінекологів, кабінети терапевта, стоматолога, генетика та інших фахівців-консультантів, процедурна та маніпуляційна, лікувально-діагностичні кабінети (кольпоскопії, ультразвукової діагностики, лабораторія, фізіотерапевтичні кабінети), мала операційна.

Завдання жіночої консультації такі:

• надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, які проживають у зоні обслуговування;

• вчасне виявлення та взяття на облік вагітних жінок (до 12 тижнів);

• систематичне спостереження за вагітною, при необхідності — направлення її на лікування в стаціонар або проведення амбулаторного лікування ускладнень, що виникли;

• післяпологовий патронаж;

• регулярне проведення профілактичних онкооглядів, активне виявлення хворих із запальними процесами, передраковими захворюваннями жіночих статевих органів, доброякісними та злоякісними пухлинами;

• взяття виявлених хворих на диспансерний облік, їх систематичне спостереження, обстеження та лікування.

• надання соціально-правової допомоги вагітним жінкам;

• проведення санітарно-освітньої роботи, забезпечення постійного зв'язку з пологовим будинком і гінекологічним стаціонаром.

У деяких великих містах організовуються так звані базові жіночі консультації, які, крім своєї основної роботи виконують ще й функції консультативного центру. У них, як правило, концентруються всі види спеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги — лікування безпліддя, патологічного клімаксу, невиношування вагітності тощо.

Робота жіночої консультації організована за територіальним принципом. Одна акушерсько-гінекологічна дільниця включає приблизно дві терапевтичних, на якій працюють лікар акушер-гінеколог та акушерка, обслуговуючи 3300 жінок. Територіально-дільничний принцип роботи жіночої консультації дає можливість акушеру-гінекологу підтримувати постійний зв'язок із дільничним терапевтом та іншими спеціалістами.

Весь об'єм лікувально-профілактичної допомоги лікарі жіночої консультації здійснюють разом з акушерками, які зобов'язані допомагати лікареві у здійсненні роботи на дільниці.

На кожну жінку, яка звертається за гінекологічною допомогою, заводиться Медична карта амбулаторноїхворої(обл.ф-ма № 0-25), куди вносяться всі дані про огляд, діагноз, перебіг захворювання. Коли вперше встановлено діагноз, лікар заповнює статистичний талон для реєстрації остаточних або уточнених діагнозів. Лікування, призначене гінекологом, може виконуватися в умовах процедурного кабінету лікарем чи акушеркою, а також вдома самою пацієнткою.

В амбулаторних умовах найчастіше проводиться консервативне лікування при запальних процесах зовнішніх статевих органів, вагіни і шийки матки. Використовують внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції, ва-гінальні ванночки, тампони, змащування, промивання уретри та сечового міхура тощо.

Дільничний лікар вирішує питання про необхідність госпіталізації, як планової, так і екстреної. Перевірку фактичної госпіталізації здійснює дільнична акушерка. Після виписування пацієнтки із стаціонару лікар жіночої консультації вирішує питання про методи реабілітації, у тому числі й санаторно-курортне лікування. Одним із важливих розділів роботи лікаря жіночої консультації є диспансеризація.

Диспансеризація — це активне виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання, динамічне спостереження і проведення комплексного лікування, проведення заходів із оздоровлення умов праці та побуту, запобігання розвитку хвороби, відновлення працездатності.

На всіх хворих, які виявлені на амбулаторному прийомі, крім Медичної карти амбулаторної хворої, заводять Контрольну карту диспансерного спостереження — ф.30. У цій карті вказують частоту і термін відвідування, об'єм обстеження і лікування, терміни оздоровлення. Диспансерне спостереження закінчується після повного видужання або зі зміною місця проживання. Тривалість диспансерного спостереження залежить від характеру захворювання, клінічних проявів, віку хворої та інших факторів.

Практично здорових жінок на диспансерний облік не беруть. До цієї групи жінок належать пацієнтки, в яких є деякі відхилення від нормального стану статевих органів, але немає скарг. Вони не потребують систематичного лікування та спостереження, загрози їх здоров'ю немає.

Диспансерному нагляду підлягають хворі із запальними захворюваннями різної локалізації та етіології, безплідністю, розладами менструального циклу, передраковими захворюваннями, доброякісними та злоякісними пухлинами статевих органів.

Багато захворювань, зокрема передракові та рак, на початкових стадіях не дають жодної симптоматики, тому такі хворі самостійно не звертаються за допомогою, доводиться виявляти їх активно за допомогою онко-профоглядів. Кожна жінка повинна двічі на рік проходити профілактичний онкоогляд, який полягає в обстеженні молочних залоз, огляді шийки матки в дзеркалах, взятті мазка на онкоцитологію та проведенні бімануального обстеження. При онкопрофогляді можна виявити передракові захворювання шийки матки, фіброміому матки, пухлини яєчників, захворювання молочних залоз. Вчасне виявлення цієї патології дає можливість не допустити розвитку задавнених форм злоякісних пухлин.

При жіночих консультаціях створюють "Школи материнства", в яких проводять фізіопсихопрофілактичну підготовку вагітної до пологів. Розвивається мережа спеціалізованих консультацій "Шлюб і сім'я", центрів планування сім'ї, де подружжя консультують із питань безплідності, невино-шування вагітності, амбулаторне обстежують і лікують чоловіка та жінку. Одним із важливих розділів роботи жіночої консультації є надання соціально-правової допомоги на основі чинного законодавства. Цю роботу виконують юрисконсульти, які входять до штату лікувального закладу.

У жіночій консультації можна виконувати невеликі хірургічні втручання — біопсію шийки матки, аспірацію вмісту порожнини матки для цитологічного дослідження, поліпектомію, діатермокоагуляцію, діатермоексци-зію, діатермопунктуру, введення внутрішньоматкових контрацептивів, гідротубацію.

ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЦІОНАРНОЇ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Медична допомога жінкам із захворюваннями статевих органів надається в гінекологічних відділеннях, які є частиною акушерсько-гінекологічного об'єднання або входять до складу загально соматичних лікарень. У бага-топрофільній лікарні є можливість надавати гінекологічним хворим лікувальну і консультативну допомогу лікарями інших спеціальностей.


 
 

Цікаве

Загрузка...