WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Гіперплазія ендометрія - Реферат

Гіперплазія ендометрія - Реферат

Реферат на тему:

Гіперплазія ендометрія

Гіперплазія ендометрія – доброякісна патологія слизової оболонки матки, яка характеризується прогресуванням клініко-морфологічних проявів від простої та комплексної гіперплазії до атипових передракових станів ендометрія і розвивається на тлі абсолютної чи відносної гіперестрогенії.

Класифікація за МКХ-10:

N84 Поліп жіночого статевого органа

N84.0 Поліп тіла матки

Поліп ендометрія

N85 Інші незапальні ураження матки, за винятком шийки матки

N85.0 Залозиста гіперплазія ендометрія:

кістозна, залозисто-кістозна, поліпоїдна

N85.1 Аденоматозна гіперплазія ендометрія

Гіперплазія ендометрія атипова (аденоматозна)

Класифікація гіперпроліферативних процесів ендометрія (розроблена субкомітетом по тілу матки Міжнародного товариства гінекологів-патологів і затверджена ВООЗ, 1994):

 • проста неатипова гіперплазія ендометрія;

 • комплексна неатипова гіперплазія ендометрія;

 • проста атипова гіперплазія ендометрія;

 • комплексна атипова гіперплазія ендометрія;

 • аденокарцинома.

( більш детально поняття згаданих видів гіперплазій наведено на мал..1)

Мал. 1 – Особливості морфологічної структури ендометрія при гіперпластичних процесах згідно класифікації ВООЗ, 1994

Гіперплазія ендометрія

Проста

 • Ендометрій збільшений у об'ємі

 • Структурно відрізняється від нормального ендометрія (залози і строма активні, залози розташовані нерівномірно, деякі кістозно розширені).

 • Має місце баланс між проліферацією залоз і строми

 • Кровеносні судини у стромі рівномірно розподілені

 • Атипія ядер відсутня

 • Більш виражена проліферація залоз

 • Залози структурно неправильної форми

 • Порушений баланс між проліферацією залоз і строми

 • Атипія ядер відсутня

Ознаки атипії клітин

 • Клітинна дисполярність

 • Неправильна стратифікація

 • Анізоцитоз

 • Гіперхроматизм ядер

 • Збільшення ядер

 • Розширення вакуолів

 • Еозинофілія цитоплазми

Неатипова (без клітинної атипії)

Атипова (з клітинною атипією)

Комплексна (аденоматозна)

Проста

(див. ознаки простої неатипової)

+ атипія клітин

Комплексна (аденоматозна)

(див. ознаки

комплексної неатипової)

+ атипія клітин

Клініко-морфологічна класифікація гіперпроліферативних процесів ендометрія [Я.В. Бохман, 1985]:

1. Фонові процеси: залозиста гіперплазія, ендометріальні поліпи.

 1. Передракові захворювання: атипова гіперплазія.

 2. Рак ендометрія.

У термінології ВООЗ (1994), на відміну від класифікації Бохмана (1985) та МКХ-10 не виділено термін "поліпоз ендометрія" так, як його рекомендують трактувати як результат продуктивного хронічного ендометриту, що потребує дообстеження та адекватної етіопатогенетичної протизапальної терапії, а гормональна терапія у цих випадках визначається особливостями морфофункціональної структури фонового ендометрія.

Згідно класифікації ВООЗ(2004):

- для простої неатипової гіперплазії ендометрія характерно збільшення кількості як залозистих, так і стромальних елементів, при незначній перевазі перших;

- основною ознакою комплексної неатипової гіперплазії ендометрія є наявність тісного розташування залоз поширеного або вогнищевого характеру. Залози щільно прилягають одна до одної з втратою строми між ними. Інша важлива ознака цього виду гіперплазій - підвищена структурна складність залоз з багаточисельними латеральними та внутрішньозалозовими виступами епітелію у просвіт залоз і строму. У залозах зазвичай спостерігається більш виражена багаторядність епітелію, ніж у разі простої гіперплазії.

- проста атипова залозиста гіперплазія ендометрія відрізняється від простої і комбінованої неатипової гіперплазій наявністю атипії клітин залоз, що проявляється втратою полярності розташування та незвичайною конфігурацією ядер, які часто набувають округлу форму. Ядра клітин при даному виді гіперплазії – поліморфні, і в них нерідко виділяються великі ядерця. Цей варіант атипової гіперплазії зустрічається досить рідко;

- комплексна атипова гіперплазія ендометрія характеризується вираженою проліферацією епітеліального компонента, що поєднується із тканинною та клітинною атипією без інвазії базальної мембрани залозистих структур. Залози втрачають звичну для нормального ендометрія регулярність розташування, вони вкрай різноманітні за формою і розмірами. Епітелій, який вистилає залози, складається із крупних клітин з поліморфними, округлими або витягнутими ядрами з порушеною полярністю та багаторядністю їх розташування.

Обстеження жінок з гіперпроліферативними процесами ендометрія за наявності клінічних показань включає:

 1. Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження.

 2. Гормональне обстеження стану гипофізарно-гонадної системи.

 3. Дослідження функції щитоподібної залози.

 4. Проведення тесту толерантності до глюкози.

При інтерпретації гістологічних заключень надзвичайно важливим є застосування уніфікованих методів оцінки ендометрія клініцистами і гістологами з використанням єдиної класифікації його патологічних станів та оцінки їх функціональної категорії (див.табл.1).

Таблиця 1. – Функціональні категорії різних видів гіперпроліферативних процесів ендометрія (G.L.Mutter et al.,2000) (В)

ВООЗ номенклатура (1994)

Функціональна категорія

Лікування

Проста неатипова гіперплазія

Ефект відносної або абсолютної гіперестрогенії

Гормонотерапія

Комплексна неатипова гіперплазія

Проста атипова гіперплазія

Предрак

Гормональне або хірургічне лікування

Комплексна атипова гіперплазія

Аденокарцинома

Рак

Базується на стадії

Клініка

Клінічними проявами гіперпроліферативних процесів ендометрія є маткові кровотечі по типу метро- або менорагії, однак у 10-30% випадків відмічається асимптомний перебіг захворювання (С).

Діагностика

Основні задачі діагностики:

1. Виявлення гіперпластичного процесу та клінічна інтерпретація результатів гістологічного дослідження ендометрія.

2. Встановлення гормонозалежності гіперпластичного процесу та оцінка особливостей гормонального дисбалансу у конкретної пацієнтки.

Основним методом скринінгу та моніторингу стану ендометрія є ультразвукове дослідження з використанням трансвагінального датчика.

Ультразвукове дослідження:

 • товщина ендометрія;

 • його структура;

 • рельєф порожнини матки;

 • наявність супутньої патології біометрія;

 • анатомічні особливості додатків матки.

У пацієнток в пери- та постменопаузі доцільно обчислювати ендометріально-маткове співвідношення (ЕМС) - відношення товщини ендометрія до передньо-заднього розміру матки, яке дозволяє враховувати більш швидкий темп інволюції ендометрія у порівнянні з міометрієм.

Ультразвукові ознаки різних видів патології ендометрія наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Види патології ендометрія

Ультразвукові ознаки

Структура

Включення

Звукопро-відність

Зовнішний контур М-ехо

Рельєф порожнини

Проста гіперплазія

неоднорідна (+)

дрібні багаточисельні ехопозитивні

підвищена

рівний

не змінений

Комплексна гіперплазія (аденоматозна)

неоднорідна (++)

дрібні багаточисельні ехонегативні

незначно підвищена

рівний

не змінений

Поліпи

неоднорідна (+++)

різної щільності та розмірів

середня або різко підвищена

округлі утворення різного діаметру

деформований

Атипова гіперплазія

неоднорідна (+++)

дрібні ехопозитивні або ехонегативні

підвищена

переважно нерівний, іноді відсутній розподіл з міометрієм

незмінений або деформований

Діагноз гіперплазії ендометрія може бути встановлений лише у результаті гістологічного дослідження.

Ультразвукові показання до взяття матеріалу для морфологічного дослідження ендометрія (А)

У перименопаузі та репродуктивному періоді:

  • збільшення товщини ендометрія більш 16 мм або УЗД-ознаки порушення структури ендометрія;

  • ЕМС більше 0,33.

У постменопаузі:

 • збільшення товщини ендометрія більше 5 мм;

 • ЕМС більше 0,15.

Основним методом отримання зразків ендометрія для гістологічного дослідження є діагностичне вишкрібання порожнини матки, яке за умови відсутності протипоказань проводиться за 7 днів до місячних, діагностична можливість його значно розширюється при використанні гістероскопії.

Застосування гістероскопії дозволяє:

- візуалізувати патологічні зміни ендометрія і визначати їх особливості і локалізацію;

- контролювати якість діагностичного вишкрібання з прицільним видаленням можливих залишків гіперпроліферативного ендометрія або поліпів при мінімальному травматизмі здорової тканини.

- виконувати внутрішньоматкові операції з застосуванням електро і лазерної хірургії.

Аспіраційна біопсія ендометрія проводиться за допомогою Pipelle та рекомендується для моніторингу стану ендометрія у разі проведення гормонотерапії. Застосування її на етапі скринінгового обстеження не рекомендується у зв'язку з неспівпаданням результатів гістологічного дослідження зразків ендометрія, отриманих при біопсії і кюретажі, у 18-42% випадків (С).

Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

І етап - видалення зміненого ендометрія з наступним морфологічним дослідженням та визначенням подальшої тактики залежно від виду патології ендометрія.


 
 

Цікаве

Загрузка...