WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Захворюваність і інвалідність - Лекція

Захворюваність і інвалідність - Лекція

Лекція
Захворюваність і інвалідність

Захворюваність є одним з найважливіших критеріїв, що характеризують здоров'я населення. Під захворюваністю мається на увазі показник, що характеризує поширеність, структуру і динаміку зареєстрованих хвороб серед населення в цілому чи в окремих його групах (вікових, полових, територіальних, професійних і ін.) і служащим одним із критеріїв оцінки роботи лікаря, медичного установи, органа охорони здоров'я.

Як об'єкт наукового дослідження і практичної діяльності установи охорони здоров'я захворюваність являє собою складну систему взаємозалежних понять:

власне захворюваність (первинна захворюваність) — частота нових, ніде раніше не врахованих і вперше в даному календарному році виявлених серед населення захворювань;

поширеність (хворобливість, накопичена захворюваність) — частота всіх наявних серед населення захворювань, як уперше виявлених у даному календарному році, так і зареєстрованих у попередні роки, із приводу яких хворий знову звернувся по медичною допомогу в даному році;

частота захворювань, виявлених при оглядах (патологічна ураженість) — частота патології серед населення, установлювана при проведенні одноразових медичних оглядів (обстежень), у результаті яких враховуються всі захворювання, а також преморбидные форми і стани.

У статистику захворюваності прийнято виділяти: загальну захворюваність (за даними обертаності, за даними медичних оглядів, по аналізі причин смерті), інфекційну захворюваність, захворюваність найважливішими неепідемічними хворобами, госпіталізована захворюваність, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.ВІЗ указує, що який би показник захворюваності ні розраховувався, він повинний відповідати ряду вимог: бути надійним, об'єктивним, чуттєвим, тонним.

ЗАГАЛЬНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЗА ДАНИМИ ОБЕРТАНОСТІ

Облік усіх випадків захворювань, з якими населення звернулося по медичною допомогу, ведеться у всіх медичних установах. При вивченні загальної захворюваності по обертаності за одиницю обліку приймають перше звертання до лікарю по даному захворюванню в даному календарному році. Діагнози гострих захворювань реєструються при кожнім їхньому новому виникненні, хронічні захворювання тільки 1 раз у році, загострення хронічних захворювань цього року повторно як захворювання не враховуються.

При аналізі захворюваності прийнято розраховувати ряд показників:

Число знову виниклих захворювань

Первинна захворюваність = ---------------------------------------------------х 1000

Середня чисельність населення

Число захворювань, що малися, у населення за рік

Поширеність =---------------------------------------------------------------------------------------------х1000

Середня чисельність населення

Крім того розраховується ряд показників частоти захворювань по окремих вікових і полових групах. Наприклад:

Число знову виниклих захворювань у

дітей 4—6 років

Захворюваність дітей у

віці 4—6 років =-----------------------------------------------------х1000

Чисельність дітей у віці 4—6 років

Крім того необхідно аналізувати:

Число виниклих даних захворювань

Захворюваність даним

захворюванням = ----------------------------------------------- х 1000

Середня чисельність населення

Структура захворюваності:

Число всіх знову виниклих захворювань - 100%.

Число захворювань грипом — х 1%.

Число захворювань ангиной-х2%.

і т.д.

Число днів лікування хворого

с даним захворюванням

Середня тривалість захворювань =------------------------------------------------х1000

Число випадків даного захворювання

Тривалість захворювання розраховується з моменту виникнення захворювання, з моменту початку даного випадку (загострення хронічного захворювання). У педіатричній практиці для окремих вікових груп прийнято розраховувати "індекс здоров'я":

Число дітей до 1 року, не звернувши-

шихся з приводу захворювань

"Індекс здоров'я" дітей до 1 року =----------------------------------------------100

Число дітей, що досягли 1 року

Крім того розраховується питома вага дітей, перенесших те чи інше число захворювань за рік. По числу захворювань, перенесених за рік, виділяють рідко хворіють, що часто хворіють, по числу і тривалості захворювань виділяють групу довгостроково і часто хворіють дітей (ЧДБ), однак ці поняття дуже відносні і різні для окремих вікових груп. По наявності і вазі захворювань виділяють 5 груп здоров'я дітей: 1 група — практично здорові; 2 група — маються функціональні відхилення; 3 група — хронічні захворювання в стані компенсації; 4 група — стан субкомпенсации; 5 група — стан декомпенсації.

Облік захворюваності за даними обертаності ведеться на підставі розробки "Статистичних талонів для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів" (ф. 025—2/у). Талон заповнюється на всі захворювання і травми, крім гострих інфекційних захворювань, у всіх поліклініках, амбулаторіях у містах і сільській місцевості. Однак у спеціалізованих установах (психоневрологічних, онкологічних і протитуберкульозних) талон не заповнюється, а в шкірно-венерологічних заповнюється тільки на хворих шкірними захворюваннями.

У залежності від системи організації роботи в поліклініці талони заповнюються по закінченні прийому чи лікарями медичними сестрами за вказівкою чи лікарів централізовано статистиком установи за даними переданих йому з прийому "Медичних карт амбулаторного хворого, "Історія розвитку дитини" і т.д.

З 1997 року замість системи обліку по "Статистичних талонах..." відповідно до наказу МОЗ стала постійно впроваджена нова методика обліку захворюваності по закінченому випадку обслуговування з автоматизованою обробкою первинної медичної документації. Це система поки вводиться тільки в тих установах, що належною мірою забезпечені обчислювальною технікою. У її основі лежить "талон амбулаторного пацієнта" (ф. 025—10/у).

"Талон амбулаторного пацієнта" заповнюється лікувально-профілактичними установами (підрозділами), що здійснюють амбулаторний прийом, що використовують систему обліку по закінченому випадку поліклінічного обслуговування. Під закінченим випадком в амбулаторно-поліклінічних установах розуміють обсяг лікувально-діагностичних і реабілітаційних заходів, у результаті яких настає видужання, чи ремісія хворий направляється в лікарню або в спеціалізовану медичну установу (диспансер і т, д.). Випадок смерті пацієнта також відноситься до закінченого випадку. "Талон амбулаторного пацієнта" і його автоматизована обробка дозволяють здійснювати:

— облік і формування регістра населення, що обслуговується амбулаторно-поліклінічною установою;

— збір і формування статистичної інформації з закінченого випадку, зробленим медичним послугам, тимчасовій непрацездатності, фармакологічним засобам і виробам медичного призначення, виписаним пільговим категоріям громадян;

Автоматизована обробка "Талонів амбулаторного пацієнта" здійснюється з використанням пакета прикладних програм "Асум-поликлиника", "Асум-аптека", "Талон амбулаторного пацієнта".

В амбулаторно-поліклінічних установах, де використовуються "Талони амбулаторного пацієнта" не заповнюються наступні облікові документи: "Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу" (ф. 025—2/у), "Талон амбулаторного пацієнта" (ф.ф. 025— б/у, 025—7/у), "Талон на прийом до лікаря" (ф. 025— 4/у-89), "Єдиний талон амбулаторного пацієнта" (ф. 025— 8/У-—25), "Талон на закінчений випадок тимчасової непрацездатності" (ф. 025—9/у).


 
 

Цікаве

Загрузка...