WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - Лекція

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - Лекція

Під керівництвом заступника головного лікаря проводиться вся профілактична робота поліклініки — планові і цільові профілактичні огляди прикріплених контингентів, переважно робітників та службовців промислових підприємств; своєчасне проведення профілактичних щеплень населенню; санітарно-просвітня робота, проведення диспансеризації населення.

Заступник головного лікаря забезпечує виконання плану підвищення кваліфікації медичного персоналу. Направляє на стажування в стаціонари, на курси удосконалення і спеціалізації; організує різні семінари, науково-практичні конференції і реферативні огляди, лікувально-контрольні комісії з обговоренням стану лікувально-діагностичної роботи, розбіжностей діагнозів і лікарських помилок, роботу кабінету медичної статистики.

Прямим помічником заступника головного лікаря по медичній частині є старша медична сестра, що організує і контролює роботу середнього медичного персоналу поліклініки, виконання ними своїх функціональних обов'язків. Старша медична сестра поліклініки:

  • здійснює раціональне розміщення і використання середнього і молодшого медичного персоналу, а також складання графіків роботи і відпусток;

  • забезпечує чітку роботу реєстратури, довідково-інформаційної служби, процедурного й інших лікувальних кабінетів, що працюють без лікарів;

—- здійснює контроль за дотриманням дисципліни і направляє роботу молодшого і середнього медичного персоналу на створення належної культури в обслуговуванні хворих і виконанням лікарських призначень;

— контролює облік, розподіл, витрату і використання медичного інструментарію, медикаментів, бактеріальних препаратів, перев'язного матеріалу, а також збереження й облік сильнодіючих.отруйних медикаментів, ведення медичної документації;

— усіляко сприяє впровадженню заходів щодо наукової організації праці;

— складає плани підвищення кваліфікації середніх і молодших медичних працівників, організує і контролює їхнє виконання.

Відповідальною особою у поліклініці є заступник головного лікаря по адміністративно-господарській частині, що призначається і звільняється головним лікарем поліклініки.

У його обов'язку входить:

— керівництво всією адміністративно-господарською діяльністю поліклініки;

-проведення поточного і капітального ремонту поліклініки;

-організація і керівництво постачанням, контроль за безперебійним забезпеченням електроенергією, гарячою водою, опаленням.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕЄСТРАТУРИ ПОЛІКЛІНІКИ

Перше знайомство відвідувачів з поліклінікою починається в реєстратурі. Вона є основним її структурним підрозділом по організації прийому хворих у поліклініці і вдома.

У задачі реєстратури входить:

—організація попереднього і невідкладного запису хворих на прийом до лікаря як при безпосереднім звертанні в поліклініку, так і по телефону;

— забезпечення чіткого регулювання інтенсивності потоку населення з метою створення рівномірного навантаження лікарів і розподіл його по видах допомоги, що робиться;

— проведення своєчасного підбору і доставки медичної документації в кабінети лікарів, правильне ведення і збереження картотеки поліклініки.

Раціональна організація прийому покликана скоротити час чекання хворих на прийом до лікарів. Керування складним потоком хворих у поліклініці забезпечується впровадженням прогресивних форм організації праці лікарського і середнього медичного персоналу, а також шляхом удосконалювання існуючих форм роботи реєстратури з урахуванням установлених норм навантажень.

Робота реєстратури повинна будуватися по централізованій системі і виходити з участково-территориального принципу обслуговування населення і бригадного методу роботи лікарів поліклініки. Роботою реєстратури керує завідувач, призначуваний на цю посаду наказом головного лікаря поліклініки.

Медичному реєстратору приділяється велика роль у справі правильної організації прийому хворих. Він перший зустрічає хворого, розмовляє з ним, у необхідних випадках допомагає хворому розібратися в організації прийому. Медичний реєстратор повинний розбиратися в питаннях сортування хворих за медичними показниками, що дає можливість правильно вирішувати питання регулювання потоку хворих.

Найважливішим елементом роботи реєстратури є запис відвідувачів на прийом до лікаря, реєстрація викликів на будинок, напрямок звернувшишихся в поліклініку на флюорографічне обстеження і профілактичні огляди, від організації яких залежить значною мірою ритмічність роботи всіх підрозділів поліклініки, забезпечення найбільш оптимального розподілу потоків відвідувачів, зменшення витрат часу хворих на відвідування поліклініки.

В даний час передбачено три методи організації запису відвідувачів на прийом до лікаря: талонна система, самозапис, комбінований метод. При талонній системі запису потік хворих що звернулися вперше проходить через дільничних реєстраторів. Відвідувачі попередньо одержують талони з указівкою порядкового номера черги, прізвища лікаря, номера кабінету і часу явки на прийом; при самозаписі на прийом до лікаря відвідувачі самі в спеціальні аркуші уписують свої паспортні дані з указівкою зручного для них часу прийому. Для цього в холі поліклініки обладнаються столики з папками аркушів самозапису на 5 днів уперед. Черговий реєстратор дає необхідні усні довідки, в окремих випадках допомагає відвідувачам записатися на прийом до лікаря. Заповнені аркуші самозапису наприкінці дня повинні бути передані працівникам картохранилища, що по них підбирають медичні карти амбулаторних хворих. Перед прийомом медична сестра кабінету бере з картохранилища підібрані медичні карти ,і лист самозапису. По закінченні прийому медична сестра кабінету повертає карти в реєстратуру, а лист самозапису — у кабінет медичної статистики. При необхідності термінового прийому хворого реєстратор направляє його до відповідного чи фахівцю в кабінет долікарського прийому. Одночасно він замовляє в картохранилищі потрібну карту, що відразу ж доставляється в кабінет лікаря.

Як показав досвід роботи ряду поліклінік, система самозапису дозволила значно скоротити витрати часу відвідувачів на запис до лікаря, що складає в середньому 1 хв., а на одержання довідок пацієнти затрачають в основному не більш 2,5 хв.

При комбінованому методі в лист самозапису записуються тільки первинні хворі. За 15—20 хв. до початку прийому лікаря хворий одержує в реєстратурі заздалегідь заготовлений талон і йде до кабінету лікаря, де буде прийнятий відповідно до зазначеного в талоні часом. При такій. системі реєстратор завжди знає, скільки чоловік не з'явилося на прийом до лікаря, і має право після закінчення визначеного часу видати талони іншим хворим, що бажають потрапити на прийом до лікаря в цей час. Повторним хворим лікар видає спеціальну "фішку" із указівкою дати і часу прийому, що підлягає обміну в реєстратурі на талон форми № 025-4/у. При відвідуванні хворих удома, якщо лікар визначив необхідність повторного огляду в поліклініці, він відразу ж видає хворому талон форми № 025-4/у з указівкою дати, часу прийому і номера черги.

Упровадження комбінованого методу запису дозволяє вирішити наступні задачі:

—розділити потік первинних і повторних хворих;

— точно враховувати і контролювати навантаження лікаря;

— використовувати талони хворих що не з'явилися для видачі хворим, що потребує прийому лікаря на день звертання;

-зменшити час чекання хворими прийому лікаря.

Дуже важливо налагодити прийом викликів лікарів на будинок. Виклик лікаря для надання медичної допомоги удома виробляється очно і по телефону. Прийняті від населення виклики реєстратор заносить у книгу записів викликів лікаря на будинок, у якій крім паспортних даних, вказують основні скарги чи хворого прохання про виклик того чи іншого фахівця. Ці книги ведуться по кожній терапевтичній ділянці, а також для лікарів "вузьких" спеціальностей окремо. У ряді поліклінік існує "самозапис" викликів лікаря на будинок. Особа що викликає лікаря на будинок заповнює спеціальний бланк, у якому вказує прізвище, ім'я, по батькові, адресу хворого, основні скарги, температуру й опускає бланк у шухляду викликів. Реєстратор, вносить у книгу заявки що надійшли.


 
 

Цікаве

Загрузка...