WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - Лекція

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - Лекція

Намічаються заходи щодо удосконалювання експертизи працездатності, диспансеризації населення. В окремому розділі плану повинна бути представлена санітарно-профілактична робота поліклініки (визначення контингентів, що підлягають профілактичним оглядам, флюорографічному обстеженню, щепленням). Намічаються міри поліпшення санітарно-просвітньої роботи.

У розділі плану "Робота з кадрами" виділяються заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу; намічається контингент лікарів і медичних сестер, що направляються для удосконалення і спеціалізації. Завершується план поліклініки заходами щодо поліпшення матеріально-технічної бази установи: медичне постачання, ремонт, реконструкція й ін.

Усе викладене і служить підставою до складання перспективного плану розвитку поліклініки, а також основою для складання плану роботи поліклініки на рік. Причому річний план повинний бути більш конкретним, із указівкою календарних термінів виконання і виконавців.

Сучасна поліклініка є великим багатопрофільною, спеціалізованою лікувально-профілактичною установою, призначеною надавати медичну допомогу і здійснювати комплекс профілактичних заходів щодо оздоровлення населення і попередженню захворювань. У її функції входять: надання першої медичної допомоги при гострих і раптових захворюваннях, травмах, лікування хворих при звертанні в поліклініку і вдома. Організація і проведення диспансеризації; експертиза тимчасової непрацездатності, звільнення хворих від роботи, напрямок на медико-соціальну експертизу облич з ознаками стійкої втрати працездатності, напрямок хворих на санаторно-курортне лікування; своєчасна госпіталізація потребуючих у стаціонарного лікування. Поліклініка проводить велику профілактичну роботу, протиепідемічні заходи, санітарно-просвітню роботу серед населення району, що обслуговується, і вивчає здоров'я прикріпленого контингенту населення, виявляє ранню захворюваність, організує статистичний облік і аналіз показників стану здоров'я населення, вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на прикріплених промислових підприємствах.

В даний час у великих містах маються два типи поліклінік: об'єднані з хворими і не об'єднані — самостійні.

Основними структурними частинами міської поліклініки є:

1. Керівництво поліклініки.

2. Реєстратура.

3. Відділення профілактики.

3.1. Кабінет до лікарського прийому.

3.2. Оглядовий жіночий кабінет.

3.3. Кабінет організації і контролю за диспансеризацією населення і ведення централізованої картотеки хворих, що стоять на диспансерному обліку.

3.4. Кабінет для виявлення хворих з підвищеним ризиком захворювання —анамнестичності.

3.5. Кабінет санітарної освіти і гігієнічного виховання населення.

3.6. Кабінет профілактичних оглядів декретованих контингентів.

4. Лікувально-профілактичні, підрозділи.

4.1. Терапевтичні відділення.

4.1.1. Кабінет для надання медичної допомоги підліткам.

4.2. Цехове терапевтичне відділення.

4.3. Хірургічне відділення (кабінет).

4.3.1. Централізована стерилізаційна.

4.4. Травматологічне відділення (кабінет).

4.5. Урологічний кабінет.

4.6. Стоматологічне відділення (кабінет).

4.6.1. Кабінет терапевтичної стоматології.

4.6.2. Кабінет хірургічної стоматології.

4.7. Зубопротезне відділення (кабінет) — міститься на госпрозрахунку за рахунок спецзасобів.

4.8. Офтальмологичне відділення (кабінет).

4.9. Оториноларингологічне відділення (кабінет).

4.10. Неврологічне відділення (кабінет).

4.11. Кардіологічний кабінет.

4.12. Ревматологичний кабінет.

4.13. Эндокринологичний кабінет.

4.14. Кабінет інфекційних захворювань.

4.15. Жіноча консультація.

4.16. Лікарські здоровпункти.

4.17. Фельдшерські здоров пункти.

4.18. Відділення відновлювального лікування.

4.18.1. Фізіотерапевтичне відділення (кабінет).

4.18.2. Кабінет лікувальної фізкультури.

4.18.3. Кабінет механотерапії.

4.18.4. Кабінет трудотерапії.

4.18.5. Кабінет логопедії, психології.

4.19. Відділення швидкої і невідкладної допомоги при відсутності в місті станцій швидкої, і невідкладної медичної допомоги.

4.20. Процедурний кабінет.

5. Допоміжні діагностичні відділення.

5.1. Рентгенівське відділення (кабінет).

5.2. Лабораторія.

5.3. Відділення (кабінет) функціональної діагностики.

5.4. Эндоскопічний кабінет.

6. Кабінет для оформлення медичної документації з застосуванням звукозаписної апаратури.

7. Кабінет обліку і медичної статистики.

8. Адміністративно-господарська частина.

Успіх будь-якої медичної установи багато в чому залежить від рівня керування. Особливе значення має чітке визначення функціональних обов'язків усіх посадових осіб, що працюють у поліклініці, від санітарки до головного лікаря.

Поліклінікою на правах єдиноначальності керує головний лікар. На посаду головного лікаря призначаються найбільш кваліфіковані лікарі, що мають організаторські здібності і навички. Головний лікар призначається органом охорони здоров'я, у веденні якого знаходиться поліклініка. Головний лікар несе повну відповідальність за всю лікувально-профілактичну, організаційну, адміністративно-господарську і фінансову діяльність у поліклініці; проводить підбір і укомплектування поліклініки кадрами лікарів, медичних сестер, санітарок, адміністративним і господарським персоналом; планує роботу поліклініки і готує резерв керівників підрозділів поліклініки.

Головний лікар організує і контролює:

—лікувально-діагностичну і профілактичну діяльність поліклініки;

— диспансеризацію населення;

—своєчасне проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у прикріпленому районі;

— дотримання лікарським персоналом установленого порядку видачі лікарняних аркушів;

— підвищення кваліфікації медичного персоналу;

— залучення лікарів у науково-дослідну роботу;

—правильність ведення документації;

—облік і збереження сильнодіючих засобів і отруйних речовин, рецептурних бланків на них відповідно до діючого інструкціями;

— забезпечення, поліклініки медичним устаткуванням, інструментами, господарським і м'яким інвентарем;

—регулярний аналіз діяльності всіх підрозділів поліклініки, стану інфекційної і загальної захворюваності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

— фінансово-господарську діяльність поліклініки.

Головний лікар затверджує плани підвищення кваліфікації лікарського і середнього медичного персоналу, лікарських конференцій, семінарських занять; установлює розпорядок роботи поліклініки, затверджує графіків роботи персоналу.

В обов'язку головного лікаря входять прийом на роботу і звільнення медичного й адміністративно-господарського персоналу поліклініки, а також заохочення гарно працюючих, ініціативних співробітників і залучення до дисциплінарної відповідальності працівників, що порушують трудову дисципліну, не виконуючі свої обов'язки.

Головний лікар разом з головним бухгалтером складає кошторис поліклініки, будучи розпорядником кредитів, контролює правильність виконання бюджету і забезпечує ощадливу і раціональну витрату засобів, схоронність матеріальних цінностей; забезпечує правильне складання і своєчасне представлення у відповідні інстанції статистичних, медичних і фінансових звітів, своєчасне .розгляд скарг і заяв населення і приймає по них необхідні міри.

Головний лікар відповідає за санітарний стан, протипожежну безпеку будинку і території поліклініки, за техніку безпеки й охорону праці.

Другим обличчям у поліклініці є заступник головного лікаря по лікувальній роботі, що призначається головним лікарем з найбільш кваліфікованих, що володіють організаторськими здібностями, лікарів. У відсутності головного лікаря він виконує його обов'язки.

Заступник головного лікаря по медичній частині відповідає за всю медичну діяльність поліклініки.Оганізує і контролює правильність і своєчасність обстеження і лікування хворих у поліклініці і вдома; стежить за постійним впровадженням у практику роботи лікарів сучасних, найбільш ефективних методів профілактики, діагностики і лікування хворих, нових організаційних форм і методів роботи передових медичних установ. Він забезпечує поступовість в обстеженні і лікуванні хворих між поліклінікою і стаціонарами; організацію госпіталізації хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні.


 
 

Цікаве

Загрузка...