WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація стаціонарної допомоги дітям - Лекція

Організація стаціонарної допомоги дітям - Лекція

Усю лікувально-профілактичну роботу з дітьми в школах донедавна здійснюють, крім медичних сестер, лікарі дошкільних-шкільних відділень дитячих поліклінік. Однак, як і в дитячих дошкільних установах, їх планується замінити спеціально підготовленими середніми медичними працівниками.

У той же час, незалежно від цієї заміни, медичний працівник школи зобов'язаний:

—вчасно організовувати і проводити медичні огляди школярів, давати висновок про стан здоров'я кожного школяра (з обліком даних інших лікарів-фахівців), визначати медичну групу для занять фізичною культурою і призначати лікувально-оздоровчі заходи;

—проводити аналіз результатів медичного огляду школярів, на підставі якого розробляти план заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я школярів;

—здійснювати медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також за режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування учнів, за проведенням санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

- проводити роботу з професійній орієнтації школярів з урахуванням стану здоров'я;

—виявляти учнів, що бідують у звільненні від перекладних і випускних іспитів і матеріали на них передавати на розгляд відповідних комісій;

— проводити амбулаторний прийом до школі і надавати медичну допомогу нужденним;

— проводити санітарно-просвітню роботу серед персоналу школи, батьків і учнів;

—забезпечувати регулярне спостереження за диспансерною групою хворих і проводити їхнє оздоровлення, у тому числі безпосередньо в школі;

— доповідати завідувачеві відділенням по підпорядкованості і доводити до відома керівництва школи результати даних про стан здоров'я учнів, їхньої захворюваності і заходах, спрямованих на зміцнення здоров'я школярів;

—проводити роботу з профілактики травматизму, обліку й аналізу усіх випадків травм.

Для дітей, яким родина по тим чи іншим причинам не може забезпечувати правильне виховання, створюються школи-інтернати (загального типу; для дітей з недоліками розумового чи фізичного розвитку; для дитят-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків). Крім того, школи-інтернати створюються для заглибленого вивчення окремих предметів (язиковий, спортивний і т.д.). У школах-інтернатах діти знаходяться на повному державному забезпеченні цілодобово і лише на неділю, святкові дні, а також на канікули за бажанням повертаються в родини. Школи-інтернати вимагають особливої уваги з боку дитячої поліклініки.

У школах-інтернатах, крім звичайних шкільних приміщень повинні бути передбачені спальні з розрахунку 4 кв. м на кожного вихованця й ігрові кімнати з розрахунку 1,5 кв. м на 1 учня.

Розділи роботи медичних працівників школа-інтернат загального типу і заглибленого вивчення окремих предмет багато в чому збігаються з розділами роботи медичних працівників звичайних шкіл, а спеціалізованих — з розділами роботи медичних працівників дитячих будинків.

Літня оздоровча робота з дітьми шкільного віку, здійснюється в таборах відпочинку (колишніх піонерських таборах). До пристрою, змісту й організації роботи таборів відпочинку пред'являються строгі вимоги, що містяться в спеціальних "санітарних правилах". Лікувално-профілактична допомога дітям у таборах відпочинку будується дитячою поліклінікою на контрактній основі. Для здійснення цієї роботи на території табору виділяється спеціальна медична зона, у яку входять медпункт і соматичний стаціонар. Стаціонар установлюється з розрахунку 1,5—3% від загальної кількості місць у таборі відпочинку.

В організаційно-підготовчий період медичні працівники:

— здійснюють попередній огляд і перевірку готовності табору;

— за 7—10 днів до виїзду дітей беруть участь у прийманні табору відпочинку;

—обладнають медичний кабінет і ізолятор, оснащують їхнім набором необхідних медикаментів, перев'язних матеріалів, медичною документацією;

—уточнюють списки від'їжджаючих дітей;

— перевіряють наявність на них необхідної медичної документації.

Так на кожного від'їжджаючого медичним; працівником чи школи лікарем дитячої поліклініки видається "Медична довідка на школяра, що від'їжджає в табір ф. 079/у. У ній відбиваються зведення про профілактичні щеплення, перенесені гострі і хронічні захворювання, указівки, які оздоровчі заходи показані дитині в таборі, наявність карантину по чи класі школі.

У період роботи табору відпочинку медичні працівники зобов'язані в перші три дні:

— організувати зв'язок з місцевими органами санепіднагляду й охорони здоров'я;

— провести профілактичний огляд усіх прибулих дітей;

— узяти на диспансерний облік хронічні захворювання;

  • розподілити дітей по група протягом усього робочого періоду;

— інформувати начальника табору про стан здоров'я дітей;

  • вести щоденний амбулаторний прийом, ізоляцію і госпіталізацію хворих, проводити спостереження й у стаціонарі;

  • здійснювати весь комплекс заходів при виявленні інфекційних хворих інформувати органи санепіднагляду;

— контролювати дотримання занять фізичною культурою, загартовування;

  • вести необхідну медичну документацію. Результати перебування дітей у таборі праці і відпочинку заносити в "Медичну обмінну карту" школяра для передачі в школу

Деякі нові організаційні форми лікувально-профілактичної допомоги жінкам і дітям

Акушерско-педіатричний терапевтичний комплекс (АПТК).

Перехід до нових принципів господарювання зажадав перебудови структури органів охорони здоров'я. Виникла необхідність з одного боку — інтеграції акушерської, педіатричної і терапевтичної служб, а з іншої сторони подолання зайвої спеціалізації амбулаторно-поліклінічної допомоги. З цією метою в окремих регіонах був проведений перегляд традиційних підходів до формування мережі амбулаторно-поліклінічної служби, зокрема, організоване надання медичної позалікарняної допомоги в змішаних ТМО в 2 етапи:

1 етап - АПТК;

2 етап — консультативно-діагностичні підрозділи (центри, створювані на базі стаціонару).

Організації АПТК повинна передувати велика підготовча робота. З метою зниження навантаження в поліклініках на території обслуговування доцільно організувати кімнати здоров'я за місцем проживання. Зниження навантаження в поліклініці дозволяє укрупнювати терапевтичні ділянки до 2300 чоловік. У дитячих поліклініках ліквідуються шкільно-дошкільні відділення, а обслуговування ДДУ і шкіл передається дільничній службі, що дозволяє розкрупнити педіатричні, ділянки. Так, наприклад, в АПТК педіатр, може обслуговувати 380—400 дітей плюс 100—130 дітей ДДУ. За рахунок дошкільно-шкільного відділення істотно скорочується число штатних посад педіатрів. Самостійність і відповідальність працівників АПТК дозволяє скоротити число посадових осіб, що виконують в основному контролюючі функції (зав. відділенням, старша медична сестра й ін.). Акушерсько-гінекологічні ділянки при організації АПТК можуть залишатися без зміни.

Після проведення цих змін педіатри, терапевти, акушери-гінекологи і працюючий з ними середній медичний персонал поєднується в бригади і починає працювати спільно. Об'єктом їхньої діяльності стає не окрема людина, а сукупність родин, що проживають на території ділянки; АПТК створюються з приблизно рівним числом родин у радіусі обслуговування. Так, наприклад у ТМО-19 Санкт-Петербурга до складу АПТК входять 3 терапевти, 3 педіатра, 1 акушер-гінеколог, 3 медсестри до терапевта, 3 м/с до педіатра, 1 м/с до акушера-гінеколога, 2—3 м/с у ДДУ. У такий спосіб в АПТК працює в середньому 7 лікарів і 9—10 середніх мед. працівників. Як було відзначено в попередніх главах, АПТК є однієї з форм групової практики лікарів, однієї з моделей медичної допомоги за принципом сімейного лікаря. Крім АПТК у складі ТМО організуються лікувально-діагностичні підрозділи, до складу яких входять спеціалізовані бригади лікарів визначеного профілю (хірурги, ЛОР і ін.; діагностичні; підрозділу відбудовного лікування, допоміжні; які також об'єднані в бригади. Взаємодія служб з АПТК будується на договірній основі.


 
 

Цікаве

Загрузка...