WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація стаціонарної допомоги дітям - Лекція

Організація стаціонарної допомоги дітям - Лекція

2. Проводить систематичний контроль за роботою ординаторів відділення з питань діагностики, лікування і його ефективності, а також якості ведення історій хвороби.

3. Проводить щоденний ранковий обхід хворих разом з ординатором і середнім медичним персоналом, проводить огляд знову надійшли і найбільш важких хворих.

4. Розбирає з ординаторами свого відділення усі випадки, що представляють утруднення в діагностиці і лікуванні, випадки розбіжності діагнозів поліклінічних з лікарняними і лікарняних з патологоанатомічними, а також усі випадки смерті дітей у відділенні.

5. Вирішує питання прийому і виписки хворих свого відділення, перевіряє і підписує разом з лікуючим лікарем "Карти стаціонарного хворого" із занесеними в них епікризами при чи виписці перекладі хворих з відділення.

6. Перевіряє правильність і обґрунтованість видачі лікарняних аркушів матерям, госпіталізованим разом із хворими дітьми.

7. У необхідних випадках скликає консиліум за участю лікарів-спеціалістів і особисто є присутнім на ньому.

8. Розробляє і забезпечує виконання режиму дня для хворі відділення і матерів, госпіталізованих з дітьми, забезпечує виконання виховательської; і педагогічної роботи з дітьми, правильну організацію вигодовування, лікувального харчування, а також вирішує питання про допуск матерів до відходу за грудними і важкохворими дітьми.

9. Уживає необхідних заходів до профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. При виявленні у відділенні інфекційного захворювання:

9.1. Здійснює негайну ізоляцію хворих і разом з лікарем-епідеміологом вирішує питання про накладення карантину і розміщення хворих, що були в контакті.

9.2. Забезпечує необхідні умови прийому знову надійшли хворих, не допускаючи відмовлення в госпіталізації важкохворим дітям у зв'язку з карантином.

9.3. Доповідає головному чи лікарю його заступнику по медичній частині про усі випадки внутрішньолікарняних інфекцій у його відділенні.

9.4. Контролює виконання "Екстрених повідомлень", детально з'ясовує всі обставини, що сприяють виникненню внутрілікарняної інфекції.

10. Систематично проводить роботу з підвищенню кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу свого відділення.

11. Проводить роботу з колективом відділення по вихованню уважного і чуйного відношення до дітей і батьків.

12. Негайно доводить до відома головного лікаря про всі надзвичайні події (раптова смерть, нещасливі випадки і т.п.) у відділенні і про прийнятих їм мірах.

13. Забезпечує належне ведення всієї медичної документації у відділенні, особисто вивчає й аналізує якісні показники, представляє звіти про діяльність відділення у встановлені, терміни"

14. Організує санітарно-просвітню роботу з дітьми старшого віку і матерями, госпіталізованими з хворими дітьми: розробляє і подає на затвердження головного лікаря лікарні план і тематику групових і індивідуальних бесід.

15. Несе відповідальність за правильне збереження, облік і видачу отрутних і сильнодіючих лік у своєму відділенні.

16. Відповідає за належний санітарно-гігієнічний стан приміщень відділення, одягу і білизни хворих і госпіталізованих матерів, а також дотримання особистої гігієни медичним персоналом і хворими відділення.

17. Бере участь у виробничих нарадах. Найближчим помічником завідувача відділенням у його роботі і безпосередньому організаторі лікування дітей у відділенні є ординатор стаціонару, що безпосередньо підкоряється завідувачеві відділенням і виконує під його керівництвом наступний обсяг роботи:

— робить допомога хворим дітям із застосуванням необхідних діагностичних досліджень і методів лікування на основі сучасних досягнень медичної науки і практики;

— призначає медикаментозне лікування, лікувальні різного роду маніпуляції, харчування, режим, що відповідає відхід за хворими дітьми і несе відповідальність за виконання зроблених призначень; самостійно проводить спеціальні види досліджень відповідно до профілю відділі присутній при рентгеноскопії своїх хворих і т.п.;

— щодня проводить обхід хворих разом з палатною сестрою; бере участь в обходах завідувача відділенням, доповідаючи йому про своїх хворих, і в необхідних випадках консультується з лікарями-фахівцями;

— веде карти стаціонарних хворих шляхом щоденних записів у них про стан хворих дітей, їхньому лікуванні, харчуванні, режимі і т.д.;

—доповідає завідувачеві відділенням про всі утруднення у визначенні діагнозу, а також про всі зміни в стані хворого;

— керує роботою середнього м молодшого медичного персоналу, безпосередньо йому підлеглого, і перевіряє правильність і своєчасність виконання ними всіх лікарських призначень, а у випадку невиконання доповідає про це завідувачеві відділенням;

— при наявності в штаті лікарні лікаря-дієтолога погоджує з ним питання харчового режиму хворих;

— проводить санітарно-просвітню роботу з дітьми старшого віку, матерями і батьками, госпіталізованими і прихожими за довідками;

—стежить за виконанням правил, установлених для матерів, госпіталізованих разом з дітьми;

— повідомляє перед відходом зі стаціонару завідувачеві відділенням, а в його відсутність черговому лікарю про важко хворих дітей, що вимагають особливого лікарського спостереження, із указівкою, у чому саме повинні виражатися спостереження і які лікувальні заходи повинні застосовуватися;

—несе чергування по лікарні відповідно до встановленого графіка;

— представляє завідувачеві відділенням хворих дітей, підметів, по його висновку, перекладу і виписці з відділення;

—у установлені внутрішнім розпорядком лікарні дні і годинник дає довідки батькам і рідним про стан здоров'я дітей, що знаходяться під його спостереженням;

—проводить і оформляє виписку і переклад хворих у, відповідності з установленими правилами.

Виписка дитини з лікарні виробляється при повному його видужанні; при необхідності перекладу його в інші лікувальні установи; стійкому поліпшенні стані хворого, коли подальша госпіталізація вже не потрібна; при хронічному плині захворювання, що не піддається лікуванню в даній установі; за вимогою рідних чи опікуна до лікування захворювання, якщо виписка не загрожує безпосередньо життю хворого і не небезпечна для навколишніх.

В останньому випадку ординатор зобов'язаний попередити батьків про наслідки для здоров'я дитини несвоєчасної виписки й одночасно докласти про це завідувачеві чи відділенням головному лікарю лікарні. Про виписку хворої дитини за вимогою батьків робиться запис в історії. хвороби з указівкою, що про несвоєчасність виписки батьки попереджені. Про виписку дитини, що вимагає ще лікування вдома, негайно повідомляється дитячій поліклініці з необхідними лікувальними рекомендаціями стаціонару.

У наступні дні в дитячу поліклініку направляється епікриз на виписану дитину з докладним описом проведеного обстеження, лікування і необхідних рекомендацій на майбутнє. Карта стаціонарного хворого після перегляду її завідувач відділенням і заступником головного лікаря лікарні по медичній частині (чи головним лікарем) направляється для збереження в медичний архів установи.

Анатомо-фізіологічні особливості немовлят, своєрідний характер плину захворювання визначають необхідність створення спеціальних відділень для новонароджених і недонесених дітей у складі дитячих лікарень. Організація цих Відділень дозволяє створити особливі умови для найбільш ранимого контингенту хворих, сконцентрувати спеціально підготовлені в області фізіології і патології періоду новонародженості кадри, а також спеціальну апаратуру й устаткування. Створення таких відділень дає можливість вчасно переводити захворілих немовлят з родильних будинків, що сприяє більш чіткій організації і дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму в акушерських стаціонарах.

Організація роботи відділень для новонароджених і недонесених дітей має дуже істотні особливості.

Основними задачами цих відділень є:

— надання кваліфікованої діагностичної і лікувальної допомоги хворим доношеним і недонесеним немовлям, створення оптимальних умов виходжування дітей;

— проведення організаційно-методичної роботи і підвищення кваліфікації педіатрів по актуальних питаннях неонаталогії;

— аналіз захворюваності і смертності немовлят у районі обслуговування.

У великих дитячих лікарнях організуються спеціалізовані відділення для немовлят з неінфекційною, інфекційною, хірургічною і неврологічною патологією.

Загальне число ліжок у відділеннях для хворих немовлят дітей планується з розрахунку 5 ліжок на 1000 живими доношених дітей, що родили.

У відділеннях для недонесених дітей з розрахунку 4 на 1000 народжених живими доношеними і недонесеними.


 
 

Цікаве

Загрузка...