WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Лікувальна робота - Лекція

Лікувальна робота - Лекція

Поряд з дільничною службою в дитячих поліклініках організована широка спеціалізована допомога, що є складовою частиною єдиного ланцюжка поліклініка — стаціонар — санаторій.

З урахуванням поширеності захворювань спеціалізована допомога може бути представлена у виді:

—спеціалізованих кабінетів поліклініки;

—районних і міжрайонних спеціалізованих диспансерів.

У великих містах створюються спеціалізовані центри, до складу яких входять амбулаторна ланка (консультативний поліклінічний прийом), спеціалізований стаціонар, спеціалізований санаторій.

У залежності від потужності поліклініки обсяг представленої в ній спеціалізованої допомоги може бути різним.

Виходячи з поширеності окремих видів патологій, звичайно в поліклініці буває організований прийом лікарів наступних вузьких спеціальностей: ЛОР, хірург, окуліст, невропатолог. Лікарі більш вузьких спеціальностей: урологи-нефрологи, ортопеди, ендокринологи, лікарі функціональної діагностики й ін. представлені районними (у Великих містах) і міжрайонними фахівцями.

Районні фахівці ведуть прийом на базі однієї з дитячих поліклінік, а міжрайонні — у кожнім із прикріплених районів.

Спеціалізовані кабінети поліклінік повинні бути оснащені сучасною апаратурою для проведення діагностичних і лікувальних заходів.

Основною задачею лікарів вузьких спеціальностей є організація і проведення лікувальної і профілактичної робіт" з дітьми. З цією метою лікар:

—проводить прийом дітей з відхиленнями в стані здоров'я і профілактичні огляди відповідно до затвердженого адміністрацією графіку;

— робить необхідну консультативну і лікувальну допомогу захворілим удома;

— бере під диспансерне спостереження дітей із тривалими захворюваннями і забезпечує їхнє систематичне спостереження і лікування до зняття з обліку за медичними показниками вивчає ефективність диспансеризації і лікування;

— проводить санітарно-просвітню роботу серед населення по профілактиці захворювань;

—систематично підвищує свою кваліфікацію, беручи участь у роботі з підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу по своїй спеціальності;.

—впроваджує в практику роботи новітні методики і схеми діагностики і лікування;

— веде медичну документацію;

— складає заявки на необхідну медичну апаратуру, медикаменти, інструментарій і устаткування.

Лікар вузької спеціальності працює в тісному контакті з іншими лікарями дитячої поліклініки, бере участь в оздоровленні дітей у школах і дошкільних установах.

Для проведення диспансеризації дітей і лікування гострих хворих лікарі вузьких спеціальностей дитячих поліклінік, як правило, закріплюються за визначеними педіатричними ділянками, школами і дошкільними установами, розташованими на цих ділянках. Це дозволяє фахівцю дитячої поліклініки протягом ряду років спостерігати за тими самими контингентами дітей.

По досягненні 15-літнього чи віку завершенні навчання в освітній установі діти, що складаються на обліку в дитячій поліклініці, підлягають передачі в поліклініки для дорослих.

Передача підлітків у поліклініку для дорослих, проводиться за графіком і в терміни, затверджені головним лікарем поліклініки для дорослих і погодженому з головним лікарем дитячої поліклініки.

Для передачі підлітків створюється медична комісія, що затверджується наказом головного лікаря поліклініки для дорослих у складі: голови — головного лікаря міської поліклініки для дорослих; членів комісії: підліткового лікаря (чи лікаря, відповідального за роботу з підлітками), лікарів вузьких спеціальностей (хірурга, окуліста, невропатолога, отоларинголога, психіатра) міської поліклініки для дорослих і завідувача педіатричним відділенням.

Передача підлітків, що складаються на диспансерному спостереженні з приводу чи захворювання які-небудь захворювання, що мають, до моменту передачі, проводиться за участю лікаря-фахівця відповідного профілю.

Комісія оглядає диспансерну групу хворих підлітків і оцінює повноту і якість оформлення представленої медичної документації (перекладні епікризи, облікові форми № 112/у, 026/у, 025/у).

Здорові підлітки передаються лікарю-терапевту (чи лікарю, відповідальному за роботу з підлітками), передача оформляється окремим списком з додатком перекладних епікризів.

Результати, передачі підлітків і медичної документації на них оформляються актом передачі і складанням іменного списку.

Медична документація (перекладний епікриз) на підлітків передаються лікарю-фахівцю поліклініки для дорослих по іменному списку з указівкою діагнозу захворювання на момент чи передачі оцінки "здоровий".

З метою аналізу діяльності дитячої поліклініки, крім розрахунку загальноприйнятих показників, характерних для будь-якої амбулаторно-поліклінічної установи (показники навантаження, диспансеризації і т.д.), доцільно розраховувати:

  1. Середнє число дітей на ділянці;

Число дітей в. районі обслуговування поліклініки

---------------------------------------------------------------------

число ділянок

  1. Середнє число дітей у віці до 1 року на ділянці:

Число дітей у віці до 1 року

у районі обслуговування поліклініки

----------------------------------------------------------------------

число ділянок

  1. Загальна захворюваність дітей за даними обертаності:

Число захворювань, виявлених і відзначених

у "статистичному талоні"

---------------------------------------------------------------------- х1000

число дітей у поліклініці

Аналогічно розраховується: захворюваність по окремих захворюваннях, класам, віковим групам.

4. Тимчасова непрацездатність до зв'язку з відходом:

4.1. у випадках:

Число виданих листків непрацездатності і довідок по відходу

----------------------------------------------------------------------------------х100

число дітей у поліклініці

4.2. у днях:

Число днів тимчасової непрацездатності по відходу

(по листках непрацездатності і довідка

---------------------------------------------------------------------- х100

число дітей а поліклініці

5. Охоплення вагітних дородовим патронажем:

Число вагітних, що знаходилися на дородовому патронажі

----------------------------------------------------------------------------------------х100

Число вагітних, що складалися під спостереженням поліклініки

6. Охоплення немовлят первинним патронажем:

Число немовлят, навіданих удома

у перші три дні після виписки з пологового будинку

----------------------------------------------------------------------х100

число немовлят, що надійшли під

спостереження поліклініки

7. Регулярність спостереження за дітьми першого року життя:

Число дітей, що знаходяться під регулярним спостереженням педіатра

----------------------------------------------------------------------------------------х100

число дітей, що досягли 1 року

8. "Індекс здоров'я" дітей 1-го року життя:

Число дітей, жодного разу не хворіли на першому році

--------------------------------------------------------------------------х100

число дітей, що досягли 1 року

Аналогічно розраховується "Індекс здоров'я" для, дітей будь-якого віку.

9. Питома вага дітей, що залишилися до 1 року в стані активного рахіту:

Число дітей, що залишилися до 1 року в стані активного рахіту

------------------------------------------------------------------------------------- -х100

число дітей, що досягли 1. Року

Аналогічно розраховується питома вага дітей, що залишилися до року в стані гіпотрофії, паратрофії.

10. Охоплення дітей щепленнями Акдс-вакцини:

Число дітей, вакцинованих Акдс-вакциною

----------------------------------------------------------------------

число дітей, що досягли 1 року

Аналогічно розраховується охоплення дітей усіма видами щеплень.

11. Питома вага дітей, що знаходилися на природному вигодовуванні до 4-х місяців:

Число дітей, що знаходилися до 4-х місяців

на природному вигодовуванні

--------------------------------------------------------------

число дітей, що досягли 1 року

Аналогічно розраховується питома вага дітей, що знаходилися на природному вигодовуванні до 6-и місяців.


 
 

Цікаве

Загрузка...