WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Охорона здоров'я жінок і дітей - Лекція

Охорона здоров'я жінок і дітей - Лекція

Дозволяється проводити штучне переривання вагітності в, амбулаторних умовах;

— у ранній термін вагітності при затримці менструацій до 20 днів (мини аборт);

— при терміну вагітності до 12 тижнів — у стаціонарі денного перебування набазі профільних НДІ" клінічних, багатопрофільних міських і обласних лікарень у жінок без обтяженого акушерського анамнезу.

В інших випадках аборт виробляється тільки в умовах стаціонару.

У попередженні абортів важливу роль мають рекомендації, індивідуальний підбор і навчання використанню протизаплідних засобів жінок, що бажають утримуватися від настання вагітності. У консультації бажано мати виставку-вітрину протизаплідних засобів, організувати їхній продаж. У випадку звертання в консультацію жінки, особливо першовагітної, перед напрямком на аборт необхідно роз'яснити небезпека і шкода для неї переривання вагітності.

V. Робота з формування здорового способу життя.

Ця робота проводиться за планом з урахуванням місцевих особливостей і умов. Для цього виду роботи виділяються фіксований годинник і дні, облік ведеться в "Журналі обліку санітарно-просвітительської роботи" (ф. 038/ОУ).

VI. Облік і звітність.

Для вказівки акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, що працюють на промислових підприємствах, у штати жіночої консультації можуть уводитися посади лікарів акушерів-гінекологів цехової лікарської ділянки.

Крім мір лікувально-профілактичного характеру в обов'язку жіночої консультації входить надання соціально-правової допомоги жінкам. Цю роботу проводять як лікарі, так і юрист-консультант. В Обов'язку юриста-консультанта входить захист прав і інтересів вагітних жінок, матерів і їхніх дітей.

Практично всі галузі права (карне, трудове, сімейне й ін.) передбачає визначені пільги для жінок, тим більше для вагітних. У "Основах законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я жінок" визначені права вагітних жінок і матерів.

Так зокрема, у ст. 23 указується, що держава забезпечує жінкам право на роботу в умовах, що відповідають їхній фізичній особливостям і стану здоров'я.

Кожна жінка в період вагітності, під час пологів і після пологів забезпечується спеціалізованою медичною допомогою за рахунок засобів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, і інших джерел.

Жінка під час вагітності й у зв'язку з народженням дитини має право на одержання посібника й оплачувана відпустка.

Жіноча консультація здійснює зв'язок з іншими установами й організаціями, зокрема, зі стаціонаром родильного будинку, зі швидкою і невідкладною допомогою, поліклінікою для дорослих, дитячої поліклінікою, диспансерами і т.д.

Як у кожній лікувально-профілактичній установі, у жіночій Консультації ведеться медична документація. Багато видів медичних документів єдині для всіх амбулаторно-поліклінічних установ і описувалися раніше. Однак у жіночій консультації маються деякі характерні тільки для даної установи облікові форми:

1. Індивідуальна карта вагітної і породіллі! (ф. 111/У).

2. Лікарський висновок про переклад вагітної на іншу роботу (ф. 084/у).

3. Обмінна карта родильного будинку, родильного відділення лікарні (ф. 113/у).

4. Журнал запису родопомочі вдома (ф. 032/у).

Для аналізу роботи жіночої консультації, розраховується 1 ряд характерних тільки для даного установ показників. І, хоча деякі з них виключені з державної статистики, для окремої лікувально-профілактичної установи вони мають безсумнівне значення. Це наступні показники:

1. Своєчасність надходження вагітних, під спостереження консультації.

    1. Раннє надходження:

надійшло під спостереження з терміном вагітності до 12 модель;

----------------------------------------------------------------------------------------х 100%

надійшло усього під спостереження вагітних

    1. Пізніше надходження:

надійшло під спостереження з терміном вагітності 28 тиж. і більш;

------------------------------------------------------------------------------------------- -х100%

надійшло усього під спостереження вагітних

2. Частота помилок у визначенні термінів пологів:

2.1. Відсоток жінок, що родили раніше встановленого терміну на 15 днів і більш:

число жінок, що родили раніше встановленого

консультацією терміну на 15 днів і більш.

-------------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок, що родили, що мали дородову відпустку

2.2. Відсоток жінок, що родили пізніше встановленого консультацією терміну на 15 днів і більш:

число жінок, що родили пізніше встановленого

консультацією терміну на 15 днів і більш

----------------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок, що родили, що одержали дородову відпустку

3. Середнє число відвідувань вагітними консультації:

3.1. До пологів:

число відвідувань вагітними консультації до пологів

----------------------------------------------------------------------------

число вагітних, що надійшли під спостереження консультації

3.2. У післяпологовий період:

число відвідувань вагітними консультації в післяпологовому періоді

--------------------------------------------------------------------------------------------

число вагітних, що надійшли під спостереження консультації

3.3. Не відвідали консультацію:

число жінок жодного разу не відвідали консультацію в дородовому періоді

----------------------------------------------------------------------------------------------------

число вагітних, що надійшли під спостереження консультації

4. Повнота обстеження вагітних жінок, що надійшли під спостереження консультації:

число вагітних жінок, обстежених на резус-приналежність

----------------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами

у термін Т-предчасними родами + абортами

Також вважається повнота обстеження вагітних на реакцію Вассермана і токсоплазмоз. Окремо розраховується відсоток жінок з резус-негативною формою, виявлених при обстеженні.

5. Число вагітних, котрі були оглянуті терапевтом:

число вагітних, котрі були оглянуті терапевтом

----------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами

у термін + передчасними родами + абортами

6. Ускладнення вагітності:

число вагітних, що страждали токсикозами

другої половини вагітності

--------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами:

у термін + передчасними, родами + абортами

Аналогічно розраховується відсоток жінок, що страждали екстрагенитальними захворюваннями, що мало інші ускладнення.

7. Смертність вагітних:

число жінок, що вмерли під час, вагітності

---------------------------------------------------------------------х 1000

надійшло під спостереження консультації

8. Ймовірні наслідки вагітності:

число вагітних, що закінчили вагітність родами в термін

-----------------------------------------------------------------------------х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами

у термін + передчасними родами + абортами

Аналогічно визначається відсоток жінок, що закінчили вагітність передчасними родами.

9. Охоплення вагітних заняттями по профілактичній підготовці до родів:

число вагітних, з якими проводилися заняття

по психопрофілактичній підготовці до родів

---------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок, що закінчили вагітність родами:

у термін + передчасними родами + абортами

Аналогічно розраховується охоплення вагітних заняттями в "школі матерів".

10. Питома вага жінок, що застосовують гормональні контрацептиви:

число жінок, що складаються на обліку в жіночій консультації,

застосовуючих гормональні контрацептиви

---------------------------------------------------------------------- -х 100%

число жінок фертильного віку, що складаються

на обліку в жіночій консультації.

Аналогічно розраховується питома вага жінок, що застосовують ВМС і інші контрацептиви.

11. Частота абортів.

11.1. Частота абортів розраховується на число жінок фертильного віку:

число вагітних, що закінчили вагітність абортами,

з числа осіб що знаходяться на обліку в жіночій консультації

---------------------------------------------------------------------------------- х 100%

число жінок ф.в., що складаються на обліку в жіночій консультації

11.2. Частота абортів може розраховуватися на число пологів:

число вагітних, що закінчили вагітність абортами

--------------------------------------------------------------------- х 100%

число вагітних, що закінчили вагітність родами:

у термін + передчасними родами + абортами.

Аналогічно розраховується частота міні-абортів. Крім того, у жіночій консультації розраховується число обґрунтованих скарг. Кожна скарга підлягає детальному розгляду.


 
 

Цікаве

Загрузка...