WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Державна влада та структура органів - Лекція

Державна влада та структура органів - Лекція

Лекція

Державна влада та структура органів

управління

це вольовий характер відносин, які

складаються між людьми

це вплив на поведінку інших людей

це відносини, за яких люди через різні причини (матеріальні, соціальні, інтелектуальні та ін.), добровільно або за примусом діють, будують своє життя

● примушуванні

● винагороді

● ерудиції (експертна)

● прикладі (еталонна)

● традиціях (законна)

● здібностях керівника (харизма)

● громадська

● політична

● державна

вплив на поведінку індивідів, груп і організацій за допомогою різноманітних засобів, які регулюють соціальні відносини в суспільстві

спроможність і можливість класу, групи, індивідуума здійснювати свою волю шляхом вироблення і реалізації політичних рішень

проявляється в загальних рішеннях для громадян, у функціонуванні президента, уряду, парламенту, судів, партій, громадських організацій

Дисципліна – форма службових або суспільних зв'язків що свідчать про визнання та дотримання людиною узгоджених правил норм поведінки спілкування ведення визначенних (доручених йому) справ.

Аспекти дисципліни

● засіб забезпечення законності

● сукупність норм, правил, процедур, вимог, що напрацьовані та затверджені в керуючій системі та підлягають виконанню кожним

● взаємовідносини людей в управлінських процесах

● управлінське (службове) спілкування

● додержання виконавського порядку

● формування основних показників державного управління

● організація взаємодії багатьох елементів

● гармонізація управлінського впливу

● підвищення продуктивності управлінських зусиль

● посилення впливу на людей

● підпорядкованість відповідному керівникові

● відповідальне ставлення до посадових функцій та повноважень

● характер регламентування

● якість нормування

● інструктування управлінської діяльності

● повнота управлінської інформації

● технічне забезпечення

● обслуговування службових місць

● оптимізація організаційної структури

● професійна підготовка кадрів

● моральне та матеріальне стимулювання

● морально-психологічний клімат колективу

Відповідальність – націленість та спроможність суб'єкта виконувати певні обов'язки, що належать до його компетенції, забезпечувати суспільно (або особисто) значимі результати.

Фактори, що визначають рівень відповідальності

Структурування відповідальності

● наявність суб'єкта

● визначеність об'єкта

● існування контролюючої субстанції

● організація системи контролю

● наявність нормативних документів

● соціальні та адміністративні санкції

Умови та ресурси, що забезпечують відповідальність

Потенціал відповідальності

● спрямованість суб'єкта на соціальні результати

● прозорість, відкритість дій

● досвід та компетентність суб'єкта управління

● обов'язок та професійна етика

● принциповість

● дисциплінованість

● порядність

● самокритичність

● організованість

● чуйність

Публічно-правова відповідальність - зобов'язаність органів та посадових осіб, наділених відповідними повноваженнями, щодо недопущення несприятливих наслідків, які можуть бути викликані неправовим або невмілим використанням влади.

Відповідальність органу державного управління

За шкоду, заподіяну діями посадової особи в галузі виконавчо-розпорядчої діяльності органу, від імені та за дорученням якого вчинено службові дії в межах наданої компетенції

Відповідальність посадової особи

За порушення зобов'язань щодо додержання дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, невиконання або несумісне виконання службових обов'язків

За порушення загальнообов'язкових правил власними діями та вказівками, невжиття заходів щодо забезпечення виконання правил іншими

За неправомірні службові дії (або бездіяльність), які є проявом суб'єктивних рис (заангажованість, симпатії, антипатії, емоції) людини, яка обіймає певну посаду

За службові злочини, які за характером та проявом порушень поділяються на види:

● порушення повноважень (недбалість, бездіяльність)

● перевищення повноважень

● вчинення дії, що входить до повноважень, але з метою, яка не передбачена законом (хабарництво, корупція, підлог, зловживання)

Процес прийняття та реалізації


 
 

Цікаве

Загрузка...