WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Соціально-медичні аспекти нового господарчого механізму в охороні здоров´я - Лекція

Соціально-медичні аспекти нового господарчого механізму в охороні здоров´я - Лекція

Л Е К Ц І Я

Соціально-медичні аспекти нового господарчого механізму в охороні здоровя

Основною ціллю лекції являється вивчення соціальних і екологічних аспектів даної проблеми. В результаті вивчення студенти повинні знати:

 • показники здоровя;

 • соціально-екологічні причини, усугубляючі показники здоровя;

 • сучасну концепцію управління здоровя населення;

 • теоретичні основи нового господарчого механізму в охороні здоровя.

Аналіз стану захворювання населення (загальної захворюваності, тимчасової працездатності, інвалідності, загальної і дитячої смертності) за останні два десятиліття свідчить про втрату динамізму в розвитку охорони здоровя.

Коли в період з 1971 р. по 1980 р. зниження тимчасової непрацездатності на 100 працюючих в днях склало 8,3 %, то з 1980 р. по даний час всього на 1,2%. Зниження первинного виходу на інвалідність робочих і співробітників за ті періоди склало відповідно 20% і 8,6%, членів колгоспів – 19,3% і 1,4%.

Відмічається неувага міністерств і відомств, обєднань, підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів, до покращення здоровя населення, покращення екологічної обстановки, створення сприятливих умов праці і побуту, відпочинку і спорту.

Одним із серйозних тормозів розвитку системи охорони здоровя є пресловутий принцип залишкового фінансування галузі.

Збільшилася за останній роки загальна смертність населення, зменшилась середня тривалість життя.

Все це незважаючи на високу забезпеченість населення лікарями – при нормі 32 лікаря на 10000 чоловік, в 1991 р. в Україні було 38,4 лікаря, в 1992 р. – 39 лікарів (для порівняння в Великобританії сьогодні 19 лікарів на 10000 населення).

Незважаючи на такі високі цифри, суттєвих змін в організації медичного обслуговування не відбулося. Його характерними ознаками залишилися:

а) неблагоустроєність приміщень в лікарнях;

б) відсутність сучасної апаратури і обладнання;

в) нестача ліків, білизни, погане харчування.

Дуже гостро стоїть питання підвищення рівня професійної підготовки лікарів, а також заробітної плати медиків.

В сьогоднішніх умовах потрібно кардинально міняти підхід до проблем управління. Сьогодні потрібно управляти не охороною здоровя, а здоровям населення, вміти бачити причинно-наслідкові звязки здоровя населення з зовнішніми факторами, клімато-географічними, етнічними особливостями, інфраструктурою, способом життя населення.

Однією з важливих задач нового механізму господарювання є орієнтація галузі на "кінцевий результат" – показники здоровя. Серед показників кінцевого результату першочергове значення мають середня тривалість життя, рівень загальної смертності, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, захворюваність по звертанню, індекс здоровя, дитяча смертність.

В перспективі було б доцільно оцінку "кінцевого результату" вести по позитивним показникам здоровя, показникам балансу, потенціалу і ресурсів здоровя, що рекомендує сьогодні ВООЗ.

І. Баланс здоровя – динамічний стан рівноваги біологічних і психічних функцій, обумовлених позитивними і негативними діями фізичного і соціального оточення (визначення ВООЗ).

а) Показники балансу здоровя:

 1. Ритм людини.

 2. Субєктивне відчуття благополуччя.

 3. Соціальна адаптація.

 4. Щоденна активність.

 5. Виникнення і очікування продовженості майбутнього життя.

б) Наслідки негативного балансу:

 1. Захворюваність.

 2. Смертність.

ІІ. Потенціал здоровя – сукупність здібностей індивідуума і особливості його поведінки, яка служить для відновлення і підтримки балансу здоровя (визначення ВООЗ).

а) Підсумки потенціалу здоровя:

 1. Потенціал фізичних функцій.

 2. Стан фмунологічної активності.

ІІІ. Ресурси здоровя – потенціали можливості на 3-х рівнях:

 1. Суспільства в цілому.

 2. На комунальному рівні.

 3. На індивідуальному рівні (визначення ВООЗ).

а) Показники ресурсів здоровя:

 1. Індивідуальні.

 2. Комунальні.

 3. Суспільні.

Реальним методом нового господарчого механізму повинно стати цільове планування, підкріплене економічною базою. В реалізації цільових комплексних програм, регіонально визначених, шляхи і проблеми досягнення більш високого рівня здоровя, повинні брати участь всі відомства, діяльність яких і тій чи іншій мірі впливає на рівень здоровя.

Реальні направлення покращення якості роботи органів і закладів охорони здоровя – введення нового господарчого механізму в діяльність промислових підприємств, закладів, колгоспів і радгоспів.

З позиції теорії і практики – новий господарчий механізм в охороні здоровя – це системний підхід до охорони здоровя, включаючий:

 1. Зміну законодавства по охороні здоровя.

 2. Значення і використання маркетингу (попиту, потрібностей, ресурсів, кадрів).

 3. Нові форми організації праці.

 4. Нові підходи до фінансування.

 5. Економічні аспекти оцінки конкретних результатів діяльності.

 6. Введення і систематична корекція стандартів якості лікування і профілактика в відповідності з сучасними досягненнями медичної допомоги.

Новий господарчий механізм в охороні здоровя передбачає:

1) Корінні зміни системи бюджетного фінансування закладів охорони здоровя, перехід від виділення їм ресурсів із бюджету по окремим статтям розходів до фінансування по довготривалим стабільним нормативам.

2) Співвідношення бюджетного фінансування діяльності закладів охорони здоровя з розвитком платних послуг населенню, виконанням робіт по договорам з підприємствами, організаціями і закладами на госпрозрахунковій основі.

3) Розвиток самостійності і ініціативи трудових колективів закладів охорони здоровя в рішенні основних питань виробничої діяльності і соціального розвитку.

4) Встановлення тісної залежності розмірів фондів виробничого і соціального розвитку закладів охорони здоровя і оплати праці кожного робітника від кінцевих результатів діяльності закладів (підрозділів), обєкту, якості і ефективності праці.

5) Використання різних форм господарювання, включаючи в системні арендні відношення, кооперативну, індивідуальну трудову діяльність, розповсюдження гибких режимів праці.

Основним джерелом фінансування виробничої діяльності і соціального розвитку колективу закладу охорони здоровя і оплати праці його робітників служать засоби бюджету, виділені по довготривалим економічним нормативам.

Нормативи бюджетного фінансування виконують функції ціни (тарифа) на послуги (роботи), надані закладами охорони здоровя і встановлюються по показникам, в найбільшій мірі характеризуючим кінцеві результати діяльності закладів охорони здоровя (медична допомога на послуги в розрахунку на одного жителя в рік, лікування одного хворого різних профілей захворювань і категорій важкості, надання різних видів медичних і інших послуг).

Взаємні розрахунки між закладами охорони здоровя і органами охорони здоровя за надання медичної допомоги населенню і різні медичні послуги проводяться на основі затверджених вищестоячими органами цін (тарифів) по видам послуг.

Допоміжними джерелами засобів охорони здоровя є:

 1. Сверхнормативні послуги, надані зверх нормативів безкоштовною медичною допомогою по договорам, з державними, кооперативними і суспільними підприємствами, закладами і організаціями.

 2. Платні послуги населенню, надані по цінам і тарифам передбаченим затвердженим в встановленому порядку прейскурантом, а нові види послуг – по цінам (тарифам), встановленим з дозволу властей закладами охорони здоровя.

 3. Допоміжні закази місцевих властей, вищестоячих органів управління з виділенням допоміжних ресурсів на їх реалізацію.

 4. Частина сум, забраних закладами санепідслужби з підприємств, організацій, закладів і громадан за ущерб, нанесений здоровю населення в звязку з порушенням санітарно-гігієнічних і протипожарних норм і правил, забрудненням оточуючого середовища.

 5. Частина засобів, зекономлених в результаті зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

 6. Добровільні взноси підприємств, закладів, організацій, благодійних фондів, кооперативів в вигляді грошових засобів і матеріальних цінностей.


 
 

Цікаве

Загрузка...