WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах - Лекція

Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах - Лекція

7. По вузькоспеціалізованих видах медичної допомоги.

8. Проведення контрацепції.

9. По ремонту медичної і іншої техніки в закладах охорони здоров'я і виробництву нестандартного медичного обстеження.

10.По виробництву реактивів і препаратів для проведення лабораторних досліджень.

11.По виготовленню звукопідсилюючої техніки для слабочуючих.

12.По виготовленню нестандартного спортивного обладнання і інвентаря, різних пристосувань для хворих.

Кооперативна і індивідуальна форма трудової діяльності сприяють: 1)по-перше, більш по новому задоволенню потрібностей населення в медичній допомозі і оздоровчих послугах: 2) по-друге, надання медичних послуг, що користуються найбільшим попитом, нових медичних послуг, консультації "вузьких" спеціалістів і інші: 3) по-третє, раціональному використанні матеріальних і трудових ресурсів.

В умовах дефіциту деяких видів медичної допомоги створюються можливості високих цін на окремі послуги, представлені кооператорами і особами, які займаються індивідуальною діяльністю. Безкоштовність, порушення демократичних основ управління, можуть привести до порушення законів. Тому форми управління, економічний і правовий механізм господарювання повинні виключити матеріальні, фінансові і інші зловживання.

Розвиток платних форм медичної допомоги потребує удосконалення організації взаємовідношення кооперативів і осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю з бюджетними закладами.

Орендні відносини в охороні здоров'я.

Оренда - найма або здача майна, оформлена договором, відповідно якому одна сторона - власник, який володіє майном - представляє його на тимчасове користування іншій стороні (орендатору) за винагороду (орендну плату).

Оренда допускається у всіх галузях народного господарювання. Право здачі майна в оренду належить власникові, а потім органам і організаціям, уповноваженим власником здавати майно в оренду. Державні підприємства, організації мають право здавати в оренду майнові комплекси, окремі будинки, оборудування і інші матеріальні цінності, які знаходяться в їх повному господарчому ведені або оперативному управлінні.

У власності орендного підприємства знаходиться вироблена продукція, одержані доходи і інше одержане за рахунок цього підприємства майно. В майні, яке знаходиться в власності орендного підприємства на умовах і в порядку, які передбачені його уставом, визначаються розміри вкладів членів його трудового колективу в створенні цього майна за рахунок їх особистої трудової участі, а також грошових майнових внесків.

На вартість вкладу члена трудового колективу в майно орендного підприємства можуть видаватися цінні папери, на які виплачуються диведенти. Розмір дивидентів визначається трудовим колективом, виходячи із кінцевих результатів виробництва і задач розвитку підприємства.

Орендне підприємство самостійно визначає порядок найму і звільнення робітників, форми і системи оплати праці.

Одні підприємства можуть створюватися на основі майна окремих підрозділів державного підприємства, наприклад, на основі оренди майна цехів, відділень, ферм.

Одною із форм різновидностей оренди являється оренда майна громадянами. Громадянин або група громадян можуть брати в оренду засоби виробництва або інше майно, необхідне їм для ведення господарської діяльності. Виробленою ними продукцією вони розпоряджаються самостійно і реалізують її в любому регіоні країні, виконують роботи і надають послуги, і по цінам, тарифам, встановленими по договірності або самостійно. Виручкою від реалізації продукції (послуг) після внесення орендної плати, податків і платежів по судам банку розпоряджається самостійно.

Законодавством про оренду передбачений також внутрішньогосподарський орендний підряд як форма організації і оплати праці окремих робітників, колективів підрозділів, груп робітників, яка може використовуватись на державних і суспільних підприємствах.

Підприємство затверджує положення внутрішньогосподарський орендний підряд, внутрішньогосподарські розрахункові ціни і тарифи на продукцію (послуги). Орендні колективи державного підприємства самостійно визначають форми і системи оплати праці. Плата за використання закріпленим орендним колективом майном визначається в договорі орендного підряду. Доход орендних колективів створюються із виручки після внесення орендної плати, видачі, віддачі матеріальних затрат, інших відчислень, передбачених договором.

Дохід, який залишається в орендного колективу, використовується самостійно і забиранню не підлягає.

Зупинимося на оренді підприємств з трудовим колективом.

В орендну плату повинна ввійти основних фондів і частина прибутку. Орендна плата заздалегідь фіксується в договорі. Вона представляє собою частину виручки орендного підприємства і перечислюється в встановлений термін. Орендні відношення, як правило будуються на довготимчасовій основі.

Орендне підприємство може утворювати фонд риску (фінансовий резерв). Фонд розвитку виробництва, науки і техніки, фонд соціального розвитку визначається орендним підприємством самостійно. Єдиний фонд оплати праці формується як залишкова величина госрахункового доходу, тобто за мінусом відчислення у всі інші утворення підприємством.

В орендному договорі між вищестоящою організацією і орендним підприємством визначаються конкретні права і обов'язки обох сторін. Орендне підприємство несе матеріальну відповідальність за любий ущерб, нанесений власності орендатора.

На основі загальних принципів оренди можуть формуватися орендні відносини і всередині підприємства. Орендні підприємства вправі використовувати в своїх структурних підрозділах умов оренди, заключаючи договори між адміністрацією підприємства і трудовим колективом.

В чому різниця орендного підряду від інших госпрозрахункових відношень?

Головне - передача в оренду основних фондів трудовому колективу, під його відповідальність. Взаємовідношення між вищестоящим органом і трудовим колективом, працюючим на оренді залишаються: вони будуються на економічній основі, госпрозрахунковому розрахунку, самостійність закладів виключає адміністрування, командний стиль керівництва. Різко підвищується творча активність колективу, змінюються відношення до праці, до використання ресурсів, до кінцевого результату праці.

В охороні здоров'я вже появились приклади використання елементів орендних відносин. В МНТК "Мікрохірургія ока" 1 липня 1988р. кожний робітник закладу вніс суму, необхідну для оплати, заплатив Мінздраву РСФСР орендний внесок (600 тис. руб.), що склало 3% від вартості основних заходів, одержав право розподілити свої доходи в різні фонди і частину, яка залишилася, розподілити між всіма співробітниками. Це зроблено з метою, щоб у кожного робітника появився особистий інтерес до економічного використання всіх ресурсів і якісному лікуванню. Тут співпадають інтереси хворого і лікаря.

Розвиваючи нові форми господарювання в охороні здоров'я важливо враховувати їх багато варіантність. Хоча нові економічні відносини складаються непросто, але вони розвиваються.

Оренда - це короткочасна компанія, направлення - вдосконалення економічних відносин.

Введення в охорону здоров'я орендних відносин, напевно, доцільно перш все в госпрозрахункових медичних закладах (поліклініках і лікарнях, які надають платні лікувально-оздоровчі послуги в окремих підрозділах санітарно-епідеміологічної служби і ін.), госпрозрахункових аптеках. В умовах оренди складаються нові договірні відносини з вищестоящим органом здоров'я. Трудові колективи мають повну самостійність в вирішенні організаційних, госпрозрахункових питань, доходи кожного робітника залежить від результатів діяльності закладу.


 
 

Цікаве

Загрузка...