WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах - Лекція

Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах - Лекція

В МНТК висококваліфіковані лікарі, керівники бригад заробляють до 800 руб. в місяць. Ефективність праці в об'єднанні підвищилась в 3 рази, що зменшило потребу в медичному персоналі.

За складну операцію бригада отримує 50 руб. за просту - 10 руб. Бригада зацікавлена в інтенсивній, високоякісній роботі.

За рік виконано 65 тис операцій. В загальній чисельності збільшується питома вага складних операцій таких як пересадка роговиці, видалення стекловидного тіла, імплантація хрусталика в єдине око (з 9 до 37% в наш час). За якість операції відповідає керівник бригади. Процент післяопераційних ускладнень знизився з 1.2% 1987р. до 0.6% в 1988р. і 0.3% в 1989р. Жодної летальності не було післяопераційного втручання.

В умовах госпрозрахунку успішно працює Київський науково-дослідний інститут с серцево-судинної хірургії (директор Герой Соціалістичної Праці,член-кореспондент АМН СРСР М.М. Амосов). До введення госпрозрахунку в клініці інституту робили тисячу операцій на серці з апаратом штучного кровообігу, а зараз дві тисячі (а всього п'ять тисяч). Збільшення об'ємів роботи рівноцінно створенню трьох нових хірургічних центрів.

Була розрахована собівартість хірургічних операцій. Розрахунки показали, що операція з штучним кровообігом коштує в 10 раз дорожче, ніж без нього, а неоперовані хворі обходяться клініці в 3 рази дешевше, ніж оперовані, по так званій закритій методиці.

Колектив матеріально зацікавлений в раціональному використанні ресурсів, збільшенні числа операцій, підвищенні якості лікування. На кожну операцію з штучним кровообігом фактично розходується 2351 руб., тобто на 949 руб. менше, чим виділяється фінансуванням. Одержана економія розходується на розвиток закладу, соціальні проблеми колективу, підвищення оплати праці. Перехід на госпрозрахунок створив можливості на тому ж обладнанні і з тим штатом співробітників збільшити кількість операцій вдвоє.

Госпрозрахункові медичні заклади.

В "основних направленнях розвитку охорони здоров'я населення" поставлена задача до кінця 2000 року збільшити в 5 раз об'єм наданих платних послуг населенню.

В наш час вартість надання платних послуг значно менше, ніж попит. В 1986р. об'єм наданих платних медичних послуг в країні склав 275 млн. руб. на одного дорослого жителя. В 1987р. об'єм платних медичних послуг збільшився до 408 млн. руб., а з розрахунку на одного дорослого - 1.94 руб.

Основна доля цих розходів населення приходиться на зубопротезування. На долю платних медичних послуг, в загальному об'ємі медичної допомоги по числу звертань приходиться 1% - що не задовольняє вирослі потреби населення в цьому виді допомоги. Розширення платних медичних послуг не заперечує основним принципам охорони здоров'я, платні послуги являються тільки доповненням до безплатної охорони здоров'я, служать для більш повного задоволення потреб населення в медичній допомозі. Платні послуги не повинні здійснюватись замість діяльності фінансової і з бюджету.

Платна медична допомога до останнього часу надавалась госпрозрахунковими поліклініками, а також госпрозрахунковими відділеннями і кабінетами в складі бюджетних закладів охорони здоров'я.

В склад госпрозрахункових закладів входять стоматологічні, гомеопатичні поліклініки, фітотерапевтичні, косметологічні заклади наркологічні амбулаторії, зубопротезні, стоматологічні відділення (кабінети) на базі бюджетних закладів. Поряд з подальшим розвитком сітки госпрозрахункових лікувально-профілактичних закладів, передбачається організація нових форм платних медичних послуг, в тому числі:

- платних консультативних прийомів професорсько- викладацького складу і висококваліфікованих спеціалістів на базі бюджетних лікарень і поліклінік, клінік, вузів і науково-дослідних інститутів.

- повністю або частково оплачується стаціонарне лікування хронічних хворих, потребуючих догляду.

- платне проживання в пансіонатах осіб, які прибули на консультацію і амбулаторне лікування.

- платна поліклінічна допомога в курортних і туристичних зонах.

- догляд за хворими на дому.

- служба "Медичний сервіс" по наданню на дому лікувально-оздоровчих процедур, лабораторно-діагностичних досліджень і інше.

- послуги платних оздоровчих центрів здоров'я.

- послуги консультації "Брак і сім'я", консультації по сексопатології, психіатрії і ін.

- заключення лікувально-профілактичними закладами договорів з підприємствами і організаціями на різні види медичної допомоги.

- надання медико-інформаційних послуг.

- анонімне лікування осіб, зловживаючих спиртними напоями.

- іглорефлексотерапія і ін.

- надання допомоги особам, які бажають кинути курити.

Надання платних медичних послуг лікувально-профілактичними закладами повинно не тільки покривати затрати на них, а й забезпечувати одержання прибутку. Однією з причин повільного розвитку планової медицини являлась відсутність екологічної зацікавленості медичних працівників. Так, прибуток всіх госпрозрахункових закладів охорони здоров'я поступило в держбюджет (крім сверхпланових накопичень). Розподіл прибутку госпрозрахункових закладів повинно стимулювати розвиток цих закладів і матеріальну зацікавленість медичних робітників в рості об'єму і підвищення якості медичних послуг. Обов'язковою умовою успішного розвитку платної медичної допомоги являється удосконалення ціноутворення, встановлення обґрунтованих цін на медичні послуги з тим, щоб забезпечити рентабельність, необхідну для нормальної роботи госпрозрахункових закладів охорони здоров'я.

В сучасних умовах важливе значення має покращення економічної підготовки керівних органів і закладів охорони здоров'я для організації діяльності, що забезпечує рентабельну роботу закладів при високій якості медичного обслуговування.

Госпрозрахункові заклади охорони здоров'я з дозволу вищестоящих органів можуть використовувати форми господарчого розрахунку, основані на нормативному розподілі прибутку або госпрозрахункового доходу, одержаного після повернення матеріальних затрат.

Приказом Мінздраву затверджено положення про госпрозрахункових лікарнях (відділеннях, палатах) для хворих, що потребують постійного догляду. Цим же приказом затверджено положення про госпрозрахункову гінекологічну лікарню ( гінекологічне відділення) для проведення операції штучного переривання вагітності (аборту). Платні медичні послуги крім державних госпрозрахункових лікувально-профілактичних закладів, стоять кооперативи з медичними працівниками, здійснюючими індивідуальну трудову діяльність.

Індивідуальна трудова і кооперативна діяльність в охороні здоров'я.

І. Індивідуальна трудова діяльність дозволяється:

1. Лікарям по спеціальностям, по яким була одержана відповідна підготовка.

2. Середнім медичним робітникам по проведенні ін'єкцій, лікувальної фізкультури і масажу, електропроцедур і догляду за хворими.

Лікарями забороняється: проведення індивідуальних діагностичних досліджень, виконання хірургічних операцій, в тому числі абортів, лікування інфекційних і венеричних захворювань, спостереження і лікування вагітних, спостереження і лікування хворих наркоманією.

Розвиток кооперативів перш за все буде іти слідуючим напрямкам:

1. Стоматологія і зубопротезування.

2. Відновлювальне лікування, включаючи лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, масаж, мануальну терапію і ін.

3. Проведення профілактичних оглядів населення.

4. Косметологія.

5. Догляд за хворими в стаціонарах, на дому, в тому числі онкологічними, а також за хворими дітьми старше 3 років.

6. Лікувально-оздоровчі процедури і лабораторні дослідження, в тому числі на дому.


 
 

Цікаве

Загрузка...