WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах - Лекція

Планування і фінансування охорони здоров'я в умовах - Лекція

Система показників якості включає:

1) показники здоров'я населення,

2) їх динаміку,

3) дані соціологічних досліджень по вивченню задоволення населення медичною допомогою.

Якість - це адекватність вибраної лікарем медичної технології (сукупність і порядку різних заходів, необхідних для досягнення конкретних результатів) і ступеня її дотримування в кожному конкретному випадку.

Правильність вибору технології і її дотримання, в свою чергу залежить від 1) кваліфікації; 2) добросовісності; 3) дотримання етики і деонтології. Оцінка якості медичної допомоги повинна бути об'єктивною і достовірною і проводитись оперативно.

Для здійснення системи контролю якості медичної допомоги запропонована "Карта оцінки якості медичної допомоги".

Карта заповнюється експертами, завідуючими підрозділами або зам. головного лікаря по медичній частині. Після заповнення карта передається в кабінет статистики для вивчення показників.

Пропонується інтегральний коефіцієнт ефективності, представляючий проізводне коефіцієнтів медичної, економічної і соціальної ефективності.

Коефіцієнтів медичної ефективності представляє собою відношення числа випадків, досягнених медичних результатів до загального числа оцінюючих випадків надання медичної допомоги. Наприклад, на 300 хворих закінчивших лікування у лікаря за даний момент часу, намічені результати досягли 270

Кмед = 270 = 0.9

300

Коефіцієнт економічної ефективності представляє собою відношення нормативних затрат до фактично проведених затрат на оцінюючі випадки надання медичної допомоги.

Наприклад, лікування лікарем за даний період 10 хворих гіпертонічною хворобою в відділенні обійшлось 18000 рублів. Нормативна вартість лікування одного хворого - 169 руб. 05 коп.

Кєк = 169,05 *10 = 0.94

1800

В зв'язку з труднощами проведення соціологічних досліджень на перших етапах можна обстежитися двома коефіцієнтами:

Кінтер = Км * Кек =0.9 * 0.94 =0.846

В подальшому визначається і коефіцієнт соціальної ефективності, який враховує задовільність населення медичною допомогою. Він представляє собою відношення числа випадків задоволеності споживача до загального числа надання медичної допомоги. Для цього в закладі рекомендується постійно проводити анкетування пацієнтів, передбачаючи поквартальне опитування 30-50 пацієнтів, отримавших медичну допомогу у кожного з лікарів.

Розрахунок Ксоц проводиться по наступній методиці. Коли із 50 пацієнтів 46 задоволені медичною допомогою, то

Ксоц = 46 = 0.92

50

Інтегральний коефіцієнт ефективності в цьому випадку буде рівний

Кі = 0.9 * 0.94 * 0.92 = 0.778

При оцінці величини одержаного показника ефективності можна виходити із "еталонного" показника середнього покажчика для території (закладу, підрозділи), динаміка даного показника у конкретного медичного робітника.

Нові форми управління, планування і фінансування закладів,

охорони здоров'я, проведені в ряді районів країни.

Перехід до економічних методів управління потребував великої підготовчої роботи.

З 1988 року здійснювався великомасштабний екологічний експеримент в охороні здоров'я в м. Ленінграді, Куйбишевській і Кемеровській областях. Пізніше в експеримент включились ряд інших регіонів країни.

Мета експерименту - покращення охорони здоров'я населення на основі матеріального стимулювання органів і закладів охорони здоров'я, медичних робітників при раціональному і ефективному використанні всіх ресурсів.

В зв'язку з проведенням експерименту створені територіальні медичні об'єднання, які являються розподільниками бюджетних ресурсів, виділених по нормативам на одного жителя й чисельності обслуговуючого населення. Центральною ланкою являється поліклініка.

Поліклініка повинна оплачувати:

1) Лікування своїх хворих в стаціонарі.

2) Виклик швидкої допомоги.

3) Консультації і лікування в спеціалізованих центрах.

4) Інші послуги.

В цілях економії фінансових ресурсів поліклініка буде зацікавлена в максимальному об'ємі догоспітального обстеження і лікування хворих, а також в зменшені потоку хворих і в збільшені профілактичної роботи, підвищення якості лікування.

Об'єднання зацікавлене в тому, щоб хворі одержали якісну медичну допомогу в цьому об'єднанні, оскільки, коли хворий направляється на консультацію або лікування в заклад, що не входить в його склад, то цьому закладу об'єднання оплачує витрати на обстеження і лікування хворого.

Кожний заклад, що входить в об'єднання, зацікавлений в найбільш раціональному використанні ресурсів, зниження витрат на надання медичних послуг.

Матеріальна зацікавленість стимулює об'єднання до створення і розвитку ефективних видів медичної допомоги (таких як стаціонари на дому, денні стаціонари), реабілітаційна служба здоров'я, оздоровчі комплекси і ін.).

Лікарі поліклінічних закладів зацікавлені в покращенні здоров'я населення, оскільки це веде до зменшення потрібності в медичній допомозі, таким чином зменшує затрати.

Потрібно також враховувати,що в випадку захворювання робітника з тимчасовою втратою працездатності об'єднання повертає затрати на виплату допомоги із засобів соціального страхування, так як об'єднанню передаються засоби соціального страхування. При зниженні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності утворюється економіка ресурсів. Зекономлені ресурси залишаються в розпорядженні об'єднання.

Поки що не до кінця опрацьований механізм фінансування стаціонару із бюджету поліклініки. В даному варіанті передбачається оплата фактичних затрат на лікування хворих з врахуванням фондів стимулювання і фонду розвитку стаціонару. При повторній госпіталізації хворого, в випадку недостатньо якісного попереднього лікування оплату передбачається проводити частково в розмірі 50-70% від вартості лікування.

В іншому варіанті передбачається встановити фіксовану ціну лікування конкретного захворювання в стаціонарі. Одначе, в цьому випадку є небезпека, що хворі будуть ділитися на "вигідних" і "не вигідних". Зекономлені об'єднанням ресурси за рахунок підвищення якості медичного обслуговування направляються на розвиток закладів охорони здоров'я, соціальний розвиток і матеріальне заохочення робітників.

Деякі медичні працівники критикують такі форми розрахунків, вважаючи, що потрібно частину ресурсів, виділених об'єднанню, направити безпосередньо в стаціонар.

В ході експерименту виявилось як його позитивні сторони, так і окремі недоліки. Перші підсумки екологічного експерименту, перш за все, зводяться до визволення ліжкового фонду:

1) в стаціонарах Санкт-Петербурга - 1440 ліжок, в Кемеровській області - 1908 ліжок, в Куйбишевській області - 2937 ліжок:

2) середньої продовжуваності перебування хворих на ліжку (в Санкт-Петербурзі з 17.2 до 16.5, в Куйбишевській з 15.2 до 14.6 днів):

3) ліквідації черги на планову госпіталізацію:

4) розвиток сітки денних стаціонарів і стаціонарів на дому:

5) покращенню якісних показників, широкому введенню бригадних форм роботи, скороченню управлінського апарату ( в Санкт-Петербурзі - на 215 чоловік, в Кемеровській і Куйбишевській областях - на 224, 164).

Успішно був використаний внутрібюджетний госпрозрахунок в МНТК "Мікрохірургія ока" (Генеральний директор, член кореспондент АМН С.М.Федоров).

Принципи роботи цього об'єднання і оплати праці співпрацівників оптимальні. Таких умов немає в інших закладах. В розрахунку на одного оперативного хворого об'єднання одержує 214 руб. Завжди високому рівню технічного оснащення, використанню прогресивних медичних технологій, високої кваліфікації медичного персоналу, фактичні затрати менші. Одержана економія залишається на дальше технічне удосконалення закладів, соціальний розвиток колективу, підвищення оплати праці робітників. При визначенні заробітної плати строго враховується трудовий кожного робітника.


 
 

Цікаве

Загрузка...