WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основні принципи побудови і функціонування АСУ в охороні здоров´я - Лекція

Основні принципи побудови і функціонування АСУ в охороні здоров´я - Лекція

На базі ЕОМ (третього, четвертого покоління створені інформаційно-бочислювальні центри на які покладено ряд задач:

1. накопичення систематичних даних про захворюваність по регіонам і районам.

2. Надходження і коректировка моделі захворюваності (в тому числі з тимчасової втратою працездатності).

3. Накопичення даних по обслуговуванню населення з наступною побудовую і корекцією моделі.

4. Оптимізаціярозподілу медичних кадрів, ресурсів, коштів.

5. Довготермінове прогнозування.

З допомогою ЕОМ на любому рівні АЗУ охороною здоров'я вирішуються ці задачі: дозволяючі, в тому числі провести.

1. Економічний аналіз досягнутого рівня розвитку охорони здоров'я в відповідності з нормативними і заданними показниками.

2. Розвитку до проекту плану по праці.

3. Розрахунки до плану предельних асистувань на утримання апарату управління.

4. Контроль за ходом виконання плану розвитку охорони здоров'я.

5. Виконання схеми витрат установ охорони здоров'я відповідно бюджетної класифікації по статтях витрат.

3. Інформаційне забезпечення АСУ "Охорона здоров'я

Створення банку даних про стан здоров'я і різних вихідних даних для оцінки якісних показників роботи медичних установ, медичного обслуговування в цілому не уявляється в даний час без примінення електронно-обчислювальної техніки.

Інформаційні медичні системи діляться на 4 класи:

1 - Технологічні інформаційні медичні системи (ТІМС). В даному класіпередбачається автоматизація клініко-лабораторних досліджень, консультативної діагностики, профілактичних оглядів населення, постійного спостереження за здоров'ям населення.

2. - Банки інформації медичних служб (БІМО). Інформація поступає від окремих клінічних установ, медичних амбулаторних служб, створюються банки інформації на все населення.

3. - Статистичні інформаційні медичні системи (СІМС) в яких накопичується інформація про населення, його рух, середовище, установах охорони здоров'я їх діяльності, кадрах охорони здоров'я, медичної промисловостіЮ лікарських і технічних ресурсах.

4. - Науково-дослідні медичні системи інформації (НІМС) в яких накопичується науково-медична інформація.

В цей клас входять також організаційні науково-дослідні системи, системи автоматизації медико-біологічних досліджень.

На основі медичних інформаційних систем формуєтьсяавтоматизована система інформації керівника (АСІР). Дана системапризначена дляінформаційного обслуговування керівників органів охорони здоров'я на рівні Мінздраву, обласних, крайових і міських віддділів.

АСІР дозволяє:

1. Формувати інформаційні бази основних показників,характеризуючих охорони здоров'я окремих регіонів.

2. Одержати любу інформацію в діалоговому режимі при використанні дисплеїв.

3. Проводити ретроспективний аналіз показників за ряд років для прийняття управлінських рішень, використовуючи зберігаючі в зовнішній запам'ятовуючій установці (ЕЗУ) ЕОМ інформацію.

4. Давати оцінку і аналіз діяльності окремих установ, підрозділів і служб в цілому по показниках розрахованих з допомогою ЕОМ (показати кореляції, регресії, достовірності).

В різних підсистемах визначеними класами задач функціонують різноманітні автоматизовані програми інформації. Наприклад, в АСУ "Педіатрія" вирішуються задачіна основі інформаційних даних про захворюваність, дитячої смертності і інш. Це дозволяє підвищити оперативність передачі відомостей головним спеціалістам обласного, міського відділів охорони здоров'я і добитися своєчасного прийняття рішень до покращення медичного обслуговування дитячого населення. При аналізі дитячої смертності значну роль відіграє дослідження факторів критичного ризику,оказуючих вплив на літальнийісход.

Для такого проведення аналізу необхіднодостатнє повне і достовірне інформаційне забезпечення.

Це досягається шляхом внесення формальної інформації в спеціально розроблену карту померлої дитини.

Карта містить інформацію і систематизовані дані про вагітність і роди, біологічні і соціальні фактори, про стан здоров'я дитини до хвороби, про його розвиток, про наявність супутніх захворювань і характер медичної допомоги і дані експортної оцінки якості діагностики, лікування, патологічного дослідження.

При оцінці характеру дії ознак на ісход захворюваності встановлюються міри взаємовз'язку (в модифікації Пірсона, крамера), коефіцієнт Юла і різниця потенціалів. Для встановлення зв'язку між окремимим ознаками іпричиною смерті в порівнянні з іншими захворюваннями використовуються таблиці співпряженості.

Різниця програм дослідження здійснюється з допомогою ЕОМ, яка дозволяє втрішити ряд задач і зокрема:

- аналіз факторів, способствуючих смертному ісходу при певній патології,

- оцінка впливу окремих ознак по виражностіїх зв'язку з ісходом захворювання,

- визначення спіпадаючих значень ознак

- побудова представляючого (ведучого, основного) фактору.

Створення АЕД - являєтьсяреалізацією висунотого в процесі проектування великих АСУ і інформаційних систем в нашій країні і за рубежом одного із основних принципів системного підходу - принципу єдності інформаційної бази для всіх задач,вирішуючих в системі.

- Банк даних представляє собою функціонально-організаційний компонент в автоматизованих системах управління і інформаційно-обчислювальних системах, здійснюючи централізоване інформаційне забезпечення колективу використовувачів чи сукупністьвирішувальних в системі задач. Банк даних розглядають як інформаціно-довідкову систему, основне призначення якої полягає в накопиченні і підтримці в робочому стані сукупності відомостей складаючих інформаційної системи або деякого набору рішень в ній задач, в видачівимагаючих задачею чи користувачем даних,в забезпечені колективного доступу до збігаючої інформації, а тако в забезпечені необхідного управління використаням відомостец, що містяться в інфориаційній базі.

Прикладом банку інформаційних даних може служити автоматизаваний регістр населення.

Автоматизований регістр населення забезпечує:

- створення в територіальних поліклініках персон6альної бази на все населення території обслуговування,

- автоматизоване визначення програми обстеження, набору необхідних оглядів ідосліджень,

- формування плану диспансеризації,

- котроль виконання назначенних досліджень і лікувально-профілактичних закладів,

- обмін з іншими ЛПУ інформацією про стан хворого, його обстеження і лікування,

- виключення дублювання в проведенні заходів по диспансеризації,

- формування звітності.

Побудова банку даних в значніймірі стало можливимв зв'язку з появою ЕОМ - третього покоління, що мають запам'ятовуючий пристрій прямого доступу - магнітні диски.

Банк даних разом з комплексом програм забезпечуючих його функціонування і експлуатацію,являє собою автоматизаваний банк даних (АБД),

4. АСУ "Міськохорони здоров'я" як одна із форм територіальних

АСУ охороною здоров'я

АСУ "Міськохорони здоров'я"представляє перш за все упорядковану схему інформаційних потоків про функціонування керуючої керівної підсистем (об'єктів управління) при наявностізворотного зв'язку між ними. Крім того в неї включаються етапи управлінського процесу: вплив відхилень (роузгоджень) від заданих базових (нормативних) даних і фактичні вихідні параметри по завершенню обробки і аналізу інформативного матеріалу і очікуваними параметрами.

Адміністративний апарат міськохорони здоров'я потребує оперативної і дуже стислої інформації про розузгоджені підсистеми, впливаючих на кінцеві результати функціонування системи "Міськохорони здоров'я".

В розробленій моделі іде групіровка основних видів показників: забезпеченість ресурсами і їх використання, стан здоров'я населення, організація його медичного обслуговування, ефективність лікувально-профілактичного обслуговування управлінською діяльністю.

В основу розробки АСУ "Міськздрав" покладена система методологія іцільовий метод управління. АСУ "Міськохорони здоров'я"призначена добитисямети вищого рівня - збереження і укріплення здоров'я населення великого міста з підцілями: покращення якості медичної допомоги, підвищення рівня і ефективності профілактичних заходів шляхом виявлення причинно-н6аслідкових зв'язків, покращення використання ресурсів охорони здоров'я. В результаті подальшої декомпозиції мети виникає реальна можливість виділення в АСУ підсистем і комплексів задач:І підсистема - "Служби охорони здоров'я" з комплексом задач:

1. По виявленню проблем по охороні здоров'я населення, напрацьовані оптимальних рішень по підбору і розтановці кадрів.


 
 

Цікаве

Загрузка...