WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основні принципи побудови і функціонування АСУ в охороні здоров´я - Лекція

Основні принципи побудови і функціонування АСУ в охороні здоров´я - Лекція

Л Е К Ц І Я

Основні принципи побудови і функціонування АСУ в охороні здоровя

План

1. Поняття "модель" і система управління охороною здоров'я.

2. Основні принципи побудови і функціонування АСУ охорони здоров'я.

3. Інформаційне забезпечення АСУ "охорони здоров'я"

4. АСУ "Міськохорони здоров'я" як одна із форм територіальних АСУ охорони здоров'я.

5. Функціональні підсистеми АСУ "охорони здоров'я".

5.1. Підсистема "Єанепід".

5.2. АСУ "Швидка медична допомога"

5.3. АСУ "кадри".

Охорона здоров'я з позиції управління є вкрай складною системою з різнопрофільними, багатомірними ієрархічними структурами.

Галузева система захоплює всі існуючі ланки управління охороною здоров'я від окремих установ до Міністерства охорони здоров'я.

Для побудови автоматизованої системи управління охороною здоров'я (АСУ охороною здоров'я) виходять із організованої структури управління.

Для цього в першу чергу необхідно представити об'єкти управління в вигляді окремої моделі, яка дозволила б описати всі процеси, що протікають на мові зрозумілій для ЕВМ.

На основі системного аналізу і системного підходу з використанням ряду математичних дисциплін, методології управління будуються моделі оптимального функціонування галузевої системи і їх управління.

Модель управління здоровя є не тільки інструментом для одержання додаткової інформації, але і поглиблює знання про структуру і властивості досліджуваного явища, дозволяє підійти до вирішення питання оптимального розподілу кадрів і ресурсів, оптимізації процесів масових медичних оглядів і диспансеризації населення, пошуку оптимального співвідношення між затратами і ефективністю. Рішення самих задач здійснюється шляхом примінення електронно-обчислювальної техніки і системи АСУ.

Вирішення задач управління самої системи з використанням методів економо-математичного моделювання здійснюється поетапно:

На першому етапі - створюється робоча описова модель, в якій відображаються основні риси вивчаємих обєктів, процесів, явищ, маючих найбільш важливе значення для вирішення постановленої задачі.

На другому етапі - здійснюється формалізація постановленої задачі і розробляється математична модель на основі описаної моделі першого етапу.

На третьому етапі - перехід математичних моделей ( аналітичних чи заснованих на методі статистичних досліджень) на "машину" мову для дослідження моделі на ЕОМ (програми на алгоритмичних мовах).

Четвертий етап - рішення конкретних задач на основі створених економіко-математичних моделей.

Ряд потрібних для управління показників діяльності системи охорони здоровя вимірюються косвенно, шляхом математичного моделювання механізму досліджуваного обєкту (явища). При побудові математичних моделей складних систем з використанням ЕОМ приймаються до уваги тільки основні фактори, характиризуючі закономірності описуваних об'єктів (явищ) і відкидаються другорядні, малоістотні фактори.

Отже, система - чисельність елементів, що знаходяться в відношені і зв'язаніодин з одним, створюючих визначину підлісність, єдинство.

Модель - відтворення системи в вигляді визначеної схеми зв'язку блоків.

Шляхом формалізації ітипізації структури охорони здоров'я виділяють функціональні блоки моделі охорони здоров'я ("Профілактика","Лікування", "Медична наука", "Планування"), забезпечуючі блоки ("Кадри", "Ресурси", "Матеріально - технічне постачання) і блоки управління охороною здоров'я ("Мінохорона здоров'я", "Облохорона здоров'я", "Міськохорона здоров'я" і ін.).

Система прийняття рішень по управлінню об'єктом заснована на приміненні математичних методів і технічних засобів автоматичної обробки інформації управління, являє собою автоматизовану систему управління (АСУ).

Принципіально відміною АСУ від системи автоматичного управління (САУ) заключається в тому,що в останньому управління об'єктом здійснюється без прямої участілюдини (вона виконує функцію лише контрольну).

2. Основні принципи побудови іфункціонування АСУ охороною здоров'я

Автоматизована система управління охороною здоров'я, створена на основімедико-математичної моделі, являє людино-машину систему, забезпечуючу автоматизований збір і обробку інформації, необхідної для управління.

Людино-машинна система - це система, в якій людина приймає безпосередню участь в процесівирішення задач по управлінню.

В результаті реалізації медико-математичної моделі АСУ пропонує оптимальні управлінські рішення для керівника.

Створення моделя і АСУ не мисляться без удосконалення структури організаційних систем управління по слідуючих етапах:

1. Аналіз існуючої структури управління і поточного стану процесів управління.

2. Визначення ієрархії мети досліджувальної системи.

3. Аналізцільових програм і організаційних заходів складаючих основні елементи діяльності системи.

4. Аналіз інформаційних схем діяльності і формування опису елементів діяльності.

5. Визначення кретеріїв ефективностіфункціонування організаційної структури.

6. Формування варіантів складу автоматизованих фунцій.

7. Формування варіантів локальних структур системи управління.

Безперечно,що процес реалізації етапів удосконалення управління може мати більш складний взаємозв'язок, ніж ніж приведений нами.

В структурі АСУ "Охорони здоров'я" обов'язково присутні особи приймаючі рішення (ОПР). Це необхідно в силу того, що кінцевийвибір і прийняття рішення здійснюється не ЕОМ, а особою відповідальною за систему охорони здоров'я в цілому, чи її відповідні ділянки.

Таким чином, стає зрозумілим концепцуальний (від лат. представлення) підхід до створення автоматизованих систем управління охороною здоров'я, який можна виразити формулою:

АСУ = Модель + МІС + ОПР, де

МІС - медичні інформаційні системи

ОПР - особа приймаюча рішення

Система "Охорони здоров'я" складається із двух складових частин (підсистем) керівної і керуючої.

Керівна система - це всі об'єкти управління з їх структурними підсистемами.

Керуюча система - включає органи управління, технічні сасоби управління,методи управління, системи інформації.

Сусупність керівної і керуючої систем заснованих на приміненні сучасних методів і технічних засобів автоматичної обробки інформації зв задачах обліку, аналізу, планування, організації і т.ін. являється автоматизованою системою управління, (галуззю, її системою, установами).

В АСУ "Охорона здоров'я", як і в любій АСУ виробництвом, виділяють функціональну і забезпечуючу частину.

Функціональна частина АСУ - складається із комплексу адміністративних, організаційних, економіко-математичних методів забезпечуючих вирішення задач планування, обліку і аналізу показників для прийняття управлінських рішень в підсистемах АСУ "Охорони здоров'я".

Забезпечуюча частина АСУ "Охорони здоров'я" - це та частина АСУ, яка складається із інформаційного, технічного, програмного, математичного і лінгвістичного забезпечення.

АСУ - охороною здоров'я рівня (як підсистеми галузевої автоматизованої системи охорони здоров'я) повинні включати в себе логічні і інформаційно взаємопов'язані комплекси фукціональних задач: обліку ікотролю, аналізу,планування, організації і керівництва. Комплекси фукціональних задач і формують фукціональну систему АСУ.

Відповідно блокам моделі охорони здоров'я виділяютьсярізні підсистеми АСУ охорони здоров'я з комплексом задач:

1. Медстат - передбачена для обробки і аналізу медико-статичтичної інформації.

2. Планфін - здійснює планування і фінансування установ охорони здоров'я.

3. Бухоблік - для бухгалтерського обліку.

4. Кадри для вирішення питань оптимального розподілу кадрів.

5. ГАПУ - головне аптечне управління для планування медикаментозного забезпечення і управління аптечним господарством.

6. Медтехніка - з метою обліку і контролю за розподілом і втіленням медичної техніки.

7. Лікпроф - з метою аналізу і планування лікувально-профілактичної допомоги населенню.

8. Профілактика ідиспаннсеризація - для вирішення задач імунізації населення, організації масових медичних оглядів,санітарно-гігієнічних відділів.

9. КІДД - контролю і аналізу виконання документів, приказів.

10.Наука - для планування і котролю наукових досліджень за втіленням результатів в практику охорони здоров'я.

11.Нормативи - для розрахунку нормативів і планових показників.

12.Капітальне будівництво - з метою планування і котролю за будівництвом об'єктів охорони здоров'я.

Цим не обмежується число можливих підсистем (блоків) в ОАЗУ "Охороною здоров'я, так як процес АСУ являється динамічним, вимагаючим постівної інформації.

На основі ЕОМ створені автоматизовані технічні системи типу: Автоматизована система профілактичних оглядів населення (АСПОН), чи "Комплексна автоматизована система медичних оглядів населення (КАСМОН)" і їм аналогічні.


 
 

Цікаве

Загрузка...