WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація стоматологічної служби - Лекція

Організація стоматологічної служби - Лекція

Л е к ц і я

організація стоматологічної служби

Основи державної стоматологічної допомоги на Україні були визначені в квітні 1920 р. Наказом "Про державну організацію зуболікарської допомоги в Українській республіці", яким узаконено її як загальнодоступну і безплатну з профілактичною направленістю.

Першим централізованим органом управління стоматологічної служби на Україні стала створена в квітні 1920 року в структурі Наркомздраву зуболікарська секція при підрозділі лікувальної медицини з аналогічними секціями при губернських відділах охорони здоровя.

На початку 20-х років здійснився пошук оптимальних форм організації стоматологічної допомоги в рамках амбулаторно-поліклінічної служби.

На Україні підготовка стоматологів здійснювалась також на одонтологічних факультетах, створених при медичних інститутах (Київ, 1920) і університетах (Харків, 1921), на кафедрах одонтології і в зуболікарських школах. В багатьох містах України приватні зуболікарські школи були перетворені в державні.

Після організації медичних факультетів в самостійні медичні інститути кафедри одонтології були перейменовані в кафедри стоматології.

В розвиток вищої стоматологічної освіти багато сил і знань вклали А.І.Євдокімов, І.Г.Лукомський, Є.М.Гофунг, Д.А.Енштейн, З.Б. Пирятинський.

Важливе значення для розширення наукових знань мало видання спеціального журналу, в даний час виходячого під назвою "Стоматологія".

В 20-і роки на Україні на базі націоналізованих зуболікарських кабінетів було створено більше 400 зуболікарських амбулаторій, більше 40 зуботехнічних лабораторій, відкрито 6 дитячих поліклінік в Одесі, центральна шкільна клініка в Миколаєві.

На початку 30-х років в країні функціонували 4 типи зуболікарських установ: самостійні зуболікарські амбулаторії (фабрично-заводські, шкільні), зуболікарські кабінети при диспансерах і лікарнях, приватні зуболікарські кабінети і зубопротезні установи.

З 1930 р. одонтологічні факультети на Україні були виділені в самостійні стоматологічні інститути (в Києві і Харкові).

В даний час на Україні працює один навчальний вуз – Українська медична стоматологічна академія і один НДІ стоматології – Одеський, а також ряд стоматологічних факультетів.

В процесі навчання велике значення надається підвищенню базових знань стоматологів, особливо в умовах можливої спеціалізації в стоматології, по так званих міні-спеціальностях (пародонтології, одонтології і гігієни) в рамках терапевтичної стоматології, матеріаловедення – в ортопедичній стоматології.

Формування спеціаліста нового типу передбачає удосконалення цільової підготовки стоматологів через систему післядипломної підготовки через інтернатуру, створення "моделі спеціалізації".

Стоматологічна допомога на Україні (амбулаторно-поліклінічна) надається:

 1. самостійними стоматологічними поліклініками (республіканськими, обласними, міськими, районними);

 2. стоматологічними відділеннями в складі територіальних поліклінік міст, центральних районих лікарень і МСЧ на промислових підприємствах;

 3. в стоматологічних кабінетах лікарень диспансерів, жіночих консультацій, навчальних закладів;

 4. самостійними дитячими поліклініками;

 5. госпрозрахунковими поліклініками.

Прийом в стоматологічних поліклініках і відділеннях проводиться по профілю терапевтичної, ортопедичної і хірургічної стоматології.

В склад сучасної стоматологічної поліклініки входять відділення і кабінети:

 1. терапевтичної стоматології з кабінетом по лікуванню хвороб пародонту і слизової оболонки ротової порожнини;

 2. відділення (кабінет) хірургічної стоматології з операційним блоком;

 3. ортопедичне відділення з зубопротезною лабораторією і ливарною;

 4. відділення пересувної стоматологічної допомоги і профілактики стоматологічних хвороб;

 5. анестезіологічний і рентгенологічний кабінети.

В регулюванні потоку хворих важливе значення має оглядовий кабінет в стоматологічній поліклініці.

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна стоматологічна допомога є одним із самих масових видів медичного обслуговування населення. Питома вага стоматологічної захворюваності в загальній захворюваності населення по звертанню досягає більше 16%. Звертання за стоматологічною допомогою займає друге місце після звертання до лікарів-терапевтів, 90 % населення хворіє карієсом, 40 % - пародонтозом.

Стаціонарна стоматологічна допомога надається в стоматологічних відділеннях чи спеціалізованих ліжках в республіканських, обласних, міських, районих, клініках науково-дослідних інститутів, медичних університетів і інститутів і інститутів удосконалення лікарів.

Планування і керівництво роботою всіх установ покладається на головних спеціалістів.

Головний спеціаліст призначається із числа головних лікарів республіканських, обласних, міських стоматологічних поліклінік. Головний стоматолог через керівництво лікувально-профілактичних установ і місцевих органів охорони здоровя повинен забезпечити організаційно-методичне і наукове керівництво роботою стоматологічних установ.

Самостійні стоматологічні поліклініки

Незалежно від місця розташування (республіканська, обласна, міська,. районна), в залежності від кількості лікарських посад вони можуть бути 5 категорій:

 1. позакатегорійна – більше 40 посад;

 2. 1 категорія – 30 – 40 посад;

 3. 2 категорія – 25 – 30 посад;

 4. 3 категорія – 20 – 25 посад;

 5. 4 категорія – 15 – 20 посад;

 6. 5 категорія – 10 – 15 посад.

Розрахунок лікарських кадрів ведеться по числу населення, виходячи з того, що на кожного мешканця на рік припадає 2,2 відвідування. На кожні 10 тисяч дорослого населення виділяється 4,0 посади стоматолога (терапевта + хірурга) і 1 посада протезиста на 4 – 5 посад стоматологів.

На кожні 10 тисяч дитячого населення виділяється 4,5 посади стоматолога.

В даний час на Україні забезпеченість стоматологами складає 4,0 на 10 тис. населення, в Полтавській області – також 4,0 на 10 тис. населення.

Структура стоматологічної поліклініки

В склад поліклініки входять спеціальні відділення:

1 – терапевтичної стоматології;

2 – хірургічної стоматології;

3 – ортопедичної стоматології;

4 – стоматології дитячого віку (де немає дитячої стоматологічної поліклініки).

Крім того, в склад поліклініки входять слідуючі кабінети:

1 – функціональної діагностики;

2 – парадонтологічний;

3 – анестезіологічний;

4 – фізіотерапевтичний;

5 – рентгенологічний.

Під керівництвом поліклініки працюють стоматологічні кабінети чи відділення при загальних поліклініках, диспансерах, школах, МСЧ. В склад поліклініки входять також:

1 – зуботехнічна лабораторія;

2 – клінічна лаблраторія;

3 – організаційно-методичний кабінет;

4 – регістратура;

5 – адміністративно-господарча частина.

Кабінет лікаря-стоматолога забезпечиний стоматологічним кріслом, універсальною стоматологічною чи турбінною бормашиною з набором стоматологічних інструментів (шпатель, зеркало, пінцет, зонди та ін.), інструментами для пломбування і видалення зубних відкладень, борами, пульпоекстракторами, корневими голками, каналонаповнювачами, пломбувальним матеріалом і медикаментами.

Робота лікарів здійснюється в дві зміни по ковзаючому графіку.

Одержав розвиток дільничний терапевтичний принцип надання стоматологічної допомоги. При цьому враховується захворюваність стоматологічними хворобами, віковий склад населення, забезпеченість лікарськими кадрами.

На кожні 20 лікарських посад стоматологічного профілю встановлюється 1 посада лікарі-анестезіолога.

Самостійні дитячі стоматологічні поліклініки

В 1984 році в номенклатуру лікарських спеціальностей була введена посада "дитячий стоматолог".

Самостійні дитячі стоматологічні поліклініки організуються в містах з кількістю населення більше 200 000 і обласних центрах.

Якщо відсутня самостійна дитяча поліклініка, то органазується дитяче відділення з ортодонтичним кабінетом і пересувними кабінетами для санації порожнини рота в шкільних і дошкільних дитячих установах, в складі стоматологічної поліклініки для дорослих.

Посади стоматологів по терапевтичній і хірургічній стоматології дитячого віку, а також стоматологів-ортодонтів плануються із розрахунку 4,5 на 10 000 дітей міського населення, 2,5 – для сільського населення.

Дитячі стоматологічні поліклініки в містах є організаційно-методичними і ведучими лікувально-консультативними центрами для всіх стоматологічних кабінетів в школах і інших дитячих установах, намагаючись, щоб кожна дитина старше 2,5 – 3 років не менше 2 раз на рік відвідувала лікаря-стоматолога. Ведучим методом їх роботи повинен бути диспансерний метод. Особлива увага повинна бути приділена ранньому лікуванню аномалій прикусу і профілактиці деформацій щелеп у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Ортодонтична допомога надається дітям безкоштовно.

Структура дитячої стоматологічної поліклініки така ж, як і для дорослих, але замість ортопедичного відділення – ортодонтичне.

Стоматолічні відділення лікарняно-поліклінічних установ і

медико-санітарних частин

Стоматологічні відділення створюються там, де немає самостійних стоматологічних поліклінік. В них повинен вестись диференційований прийом. Відділення створюється при наявності 8 стоматологів і більше. Один з них призначається завідуючим відділенням.


 
 

Цікаве

Загрузка...