WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація лікувально-профілактичної допомоги - Лекція

Організація лікувально-профілактичної допомоги - Лекція

На ФАП, в залежності від чисельності населення, що обслуговується, можуть працювати лише: 1) фельдшер; 2) фельдшер і акушерка; 3) фельдшер, акушерка і патронажна сестра.

Фельдшери та акушерки надають першу долікарську допомогу під час гострих захворювань та нещасних випадків, проводять лікувальну роботу згідно призначення лікаря.

Вся лікувально-профілактична, санітарно-епідемічна та організаційна діяльність ФАП здійснюється згідно єдиного комплексного плану дільничної лікарні (амбулаторії) під її безпосереднім керівництвом та систематичним контролем.

3. Центральна районна лікарня та її роль в організації

лікувально-профілактичної допомоги населенню района

Центральна районна лікарня (ЦРЛ) – основний лікувально-профілактичний заклад на ІІ етапі медичної допомоги мешканцям села. Вона одночасно є органом правління та центром організаційно-методичного, оперативного керівництва усіма закладами охорони здоровя на території району та відповідна за організацією, постановку і якість медичної допомогит населенню.

До складу ЦРЛ входить стаціонар з відділеннями з основних спеціальностей, поліклініка з лікувально-профілактичними кабінетами та лабораторією, відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги, паталогоанатомічне відділення, організаційно-методичний кабінет та допоміжні структурні підрозділи (аптека, кухня, медичний архів тощо). Наявність різних спеціалізованих відділень (крім основних) залежить від потужності ЦРЛ.

В залежності від потужності ЦРЛ ділять на 6 категорій:

І – більше 350 ліжок;

ІІ – 300 – 350 ліжок;

ІІІ – 250 – 300 ліжок;

ІV – 200 – 250 ліжок;

V – 150 – 200 ліжок;

VІ – 100 – 150 ліжок.

Потужність ЦРЛ визначається чисельністю населення району, наявністю в районі інших лікарень та кількістю ліжок, розгорнутих в них.

Основні задачі ЦРЛ:

 1. Забезпечення населення району та районного центру в необхідному обємі кваліфікованою та спеціалізованою, стаціонарною та поліклінічною медичною допомогою.

 2. Оперативне та організаційно-методичне керівництво, а також контроль за діяльністю всіх закладів охорони здоровя, що знаходяться на території району.

 3. Планування, фінансування та організація матеріально-психічного постачання закладів охорони здоровя району.

 4. Розробка та здійснення заходів, направлених на підвищення якості медичного обслуговування населення району, зниження захворюваності, смертності немовлят та загальної смертності, та укріплення здоровя.

 5. Розробка та здійснення заходів з розстановки, раціонального використання, підвищення професійної кваліфікації та виховання медичних кадрів закладів охорони здоровя.

Керівництво ЦРЛ здійснює головний лікар (він же головний лікар району).

В своїй роботі з керівництва охороною здоровя району та ЦРЛ головний лікар спирається на замісників: з медичного обслуговування населення району, з дитинства та допомоги в пологах, з медичної частини.

Посада замісника головного лікаря з питань дитинства та допомоги в пологах встановлюється в ЦРЛ сільського району з населенням 70 тис. чоловік та більше замість посади районного педіатра, а посада замісника головного лікаря з медичної частини при наявності 100 ліжок та більше.

Головний лікар зобовязаний періодично (не менше 2 разів на рік) звітуватися про свою роботу перед населенням та своєчасно надавати встановлену статистичну звітність про діяльність ЦРЛ та охорони здоровя району, забезпечуючи достовірність звітних даних.

Важливою ланкою в системі позалікарняної допомоги сільському населенню є поліклініка (амбулаторія) ЦРЛ, основними задачами якої є:

 1. Забезпечення кваліфікованою амбулаторно-поліклінічною допомогою закріпленого населення району та районного центру.

 2. Організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю амбулаторно-поліклінічних підрозділів району.

 3. Планування та проведення заходів, направлених на профілактику та зниження загальної дитячої смертності, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інвалідності.

 4. Своєчасне та широке введення в практику роботи всіх амбулаторно-поліклінічних закладів району сучасних методів та засобів профілактики та лікування захворювань, передового досвіду надання амбулаторно-поліклінічної допомоги.

В залежності від потужності ЦРЛ набір спеціальностей може відрізнятися і по кількості і по структурі спеціальностей. В великих лікарнях терапевтичні прийоми ведуться з таких вузьких спеціальностей як ендокринологія, гастроентерологія, кардіологія, ревматологія, травматологія; хірургічні прийоми з урології, травматології та ортопедії, проктології тощо.

Розширенню обєму стоматологічної медичної допомоги населенню сприяє розвиток мережі міжрайонних спеціалізованих відділень. Кількість ліжок та обєм амбулаторно-поліклінічної допомоги міжрайонного спеціалізованого відділення встановлюють з розрахунку чисельності населення закріплених районів та фактичного обєму роботи; штати міжрайонного спеціалізованого лікувально-профілактичного відділення стаціонара – у відповідності з діючими нормативами стаціонарів лікарень, а поліклініки – згідно з нормативами поліклінік в складі цих лікарень з введенням додаткових посад в залежності від чисельності закріпленого населення других районів.

4. Роль обласної лікарні в організації медичної допомоги

сільському населенню

Обласна (республіканська) лікарня – найбільший багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад, призначений надавати в повному обємі висококваліфіковану, спеціалізовану та вузько-спеціалізовану допомогу мешканцям області. Вона є також центром організаційно-методичного керівництва медичними закладами, що розташовані на території області (республіки) та базою спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

Кожна обласна лікарня має в своєму складі: консультативну поліклініку, стаціонар, лікувально-профілактичні відділення, кабінети,, лабораторії та інші структурні підрозділи (морг, аптека, кухня тощо).

До складу обласної лікарні входять також організаційно-методичний відділ з відділенням медичної статистики, відділення екстреної та планово-консультативної допомоги, пансіонат для хворих, направлених із районів області на консультацію та спеціальне амбулаторне лікування, гуртожиток для медичних працівників, що прибули для проходження спеціалізації та підвищення кваліфікації.

В структуру консультативної поліклініки обласної лікарні входять спеціалізовані лікарські кабінети, відділення та центри; допоміжні лікувально-діагностичні кабінети (відділення) та лабораторії, регістратура, довідковий стіл, кабінет долікарського прийому.

Організаційно-методичний відділ обласної лікарні грає важливу роль в справі удосконалення форм та методів спеціалізованої медичної допомоги сільському населенню. Практично він служить науково-методичною базою обласного відділу охорони здоровя по введенню в практику охорони здоровя передових організаційних форм та методів иедичного обслуговування населення, та його основними функціями є:

 1. аналіз діяльності лікувально-пофілактичних закладів області;

 2. організаційно-методична та консультативна допомога органам та закладам охорони здоровя області;

 3. організація підвищення кваліфікації кадрів;

 4. планування роботи.

Штати обласних лікарень залежать від потужності, їх встановлюють у відповідності з діючими штатними та типовими нормативами.

В ряді обласних лікарень створені спеціалізовані центри, обладнані апаратурою для дистанційної діагностики гострих захворювань черевної порожнини, ішемічної хвороби серця, черепно-мозкових травм тощо. Центри мають загальні лікувальні та діагностичні кабінети; хворих, що страждають на декілька захворювань, ведуть спеціалісти суміжних спеціальностей. Це дозволяє комплексно досліджувати та лікувати хворих, ефективно використовувати медичну техніку та кадри, організовувати діагностичний процес на високому рівні.


 
 

Цікаве

Загрузка...