WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація медичної допомоги робітникам промислових підприємств - Лекція

Організація медичної допомоги робітникам промислових підприємств - Лекція

  1. З коштів територіальних фондів обовязкового медичного страхування (ОМС) або страхових медичних організацій у відповідності з програмою ОМС.

  1. З коштів, отриманих від реалізації угод по добровільному медичному страхуванню (ДМС).

  1. З коштів, отриманих від надання платних послуг населенню.

  1. З інших джерел, не заборонених законодавством, в тому числі додаткових прилікарняних господарств, трудових майстерень, благочинних внесків тощо.

Контроль за роботою МСЧ та керівництво в галузі медичної та фінансово-господарчої діяльності здійснюють в межах своєї компетенції, визначеної Статусом та іншими нормативними документами, засновник, органи управління охороною здоровя, ліцензійно-акредитаційні комісії, територіальний фонд обовязкового медичного страхування, податкова інспекція та інші органи.

Основна фігура медичного персоналу в МСЧ – цеховий лікар-терапевт, що обслуговує робітників закріпленої за ним цехової лікарської дільниці.

Організація його роботи будується згідно принципа цехової дільничності. Значення цього принципу в тому, що він підвищує відповідальність та зацікавленість лікаря в кінцевих результатах своєї роботи, т.я. лікар відповідає не взагалі за охорону здоровя робітників, а за стан здоровя конкретного закріпленого за ним контингента, звітується за роботу на конкретній виробничій території, зацікавлений та добивається оздоровлення умов праці, зниження виробничого травматизму та захворюваності робітників своєї дільниці.

Безумовно, під час детального обговорення особливостей праці лікарів по цеовому принципу можна виділити не лише позитивний, але і негативний моменти. Частіше всього звертають увагу на жорсткість регламентованої системи, відсутність можливостівільного вибору лікаря-спеціаліста, слабкий вплив економічних важелів управління. Але в сучасних умовах державної та приватно-практикуючої, планової медицини цей принцип організації медичної допомоги на промисловому підприємстві слід вважати найбільш раціональним, альтернативного та неперевіреного досвідом кращого варіанта ще поки немає.

Принцип цехової дільничності заключається в слідуючих основних, найбільш характерних організаційних моментах. По-перше, дільниця організується на визначену чисельність робітників, в середньому норматив для звичайних галузей машинобудівної та легкої промисловості складає 2000 робітників на одну дільницю, в важких галузях промисловості (вугільній, гірничорудної, металургічної, хімічної) – 1500 чол. Територіально дільниця формується з урахуванням 3-х особливостей за однорідністю технологічного процесу, щоб лікарю було легше розібратися з професійними шкідливостями та досягти оздоровлення умов праці. Враховується також тяжкість умов праці та шкідливість професійних факторів на окремих виробничих дільницях, тобто цехи по дільницям розділяються так, щоб навантаження цехових лікарів було рівномірним; неможна, щоб одні дільниці складалися з цехів з неблагоприємними умовами праці (литейні, ковальні), а інші – з нормальними виробничими умовами (робітники керівництва заводвм та інших допоміжних служб). Та, в кінці кінців, раціонально компонувати дільниці з близько розташованих цехів, щоб дільниця у лікаря була комплектна, не розтягнута по всій території підприємства, та під час відвідування цехів можна було не гаяти багато часу на переходи. На сьогодні склад дільниці та чисельність робітників на ній визначається умовами контракту.

Цеховий лікар здійснює свою роботу у відповідності з умовами контракту, що заключений з адміністрацією промислового підприємства та територіальними органами охорони здоровя. Головна задача його – надання медичної допомоги в умовах лікувально-профілактичного закладу (МСЧ або ТМО) разом із спеціалістами цього закладу, а також на місці роботи пацієнтів. По узгодженню з органами охорони здоровя та по угоді з територіальним фондом обовязкового медичного страхування (ОМС) в компактних робітничих поселеннях може надати первинну медико-санітарну допомогу вдома, тобто може працювати по територіально-цеховому принципу. Для виконання своєї роботи він повинен бути спеціалістом лікарської справи, мати добру підготовку з терапії, професійної патології та мати сертифікат. Зміст діяльності лікаря визначаєтьсязаконодавчими нормативними актами (про тривалість робочого часу, режим праці тощо) з питань охорони здоровя населення, статутом закладу, положенням про МСЧ та міську поліклініку, а також положенням про лікаря-терапевта дільничної цехової лікарської дільниці (Додаток № 2 до Наказу МОЗ № 130 від 28.06.94 р.).

В своїй діяльності він підкоряється керівнику (головному лікарю) лікувально-профілактичного закладу, в якому він працює, та адміністрації підприємства. Його підлеглі – середній та молодший персонал, закріплений за дільницею та кабінетом для амбулаторного прийому.

Виходячч з завдань та у відповідності з отриманим сертифікатом цеховий лікар повинен здійснювати слідуючі функції:

надання першої медичної допомоги під час гострих захворювань, виробничих травм та отруєнь, організацію транспортування хворих в ЛПЗ;

амбулаторний прийом, лікування та реабілітація хворих та інвалідів;

організація своєчасної консультації лікарів-спеціалістів, госпіталізація потребуючих стаціонарного обстеження та лікування;

експертиза тимчасової непрацездатності та своєчасне направлення хворих на медико-соціальну експертизу;

координація та проведення попередніх та періодичних медичних

  • профілактич склад Мних огляпансеризація хронічних хворих, в т.ч. ЧДХ, з проведенням всього комплексу заходів суспільної профілактики (працевлаштування потребуючих, відбір на санаторно-курортне лікування, дієтичне харчування тощо);

картотека диспансерних хворих повинна включати дані на 100 – 150 робітників своєї дільниці;

динамічне спостереження за станом здоровя робітників своєї дільниці на основі своєчасного встановлення загальних та професійних захворювань, особливо обліку випадків непрацездатності та аналізу захворюваності з ТВП;

проведення організаційно-профілактичних заходів по оздоровленню умов праці на робочих місцях під час періодичних відвідувань цехів, контроль за виконанням заходів колективної угоди та комплексного плану;

робота по підготовці суспільного активу на дільниці, санітарна освіта, гігієнічне навчання та виховання робітників, пропаганда та фомування їх здорового способу життя, включаючи активну участь в зборах та нарадах різного рівня (від цехових до нарад у головного інженера та директора підприємства).

Кожна з вказаних функцій накладає на лікаря визначені обовязки, відповідальність та потребує надання прав для реалізації. Так, цеховий лікар повинен регулярно проводити поглиблений аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, приділяючи особливу увагу професійній патології та профілактиці виробничого травматизму; отримані результати своєчасно доводити до відома адміністрації та розробляти заходи, направлені на зміцнення здоровя працівників. Функціональним обовязком цехового лікаря є також вивчення умов праці, контроль за санітарним станом цехів, організація проведення в них оздоровчих заходів по зниженню запиленості, шуму, вібрації, утепленню цехів, покращенню освітленності тощо. З усіх направлень своєї роботи цеховий лікар повинен систематично підвищувати свою кваліфікацію та кваліфікацію середніх медичних працівників в галузі гігієни праці та техніки безпеки, сучасних методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя.

Великим та відповідальним обовязком лікаря є правильне використання санітарно-статистичного методу в своїй роботі, враховуючи ведення обліково-звітної документації, регламентованої наказами Міністерства охорони здоровя та іншими нормативними актами (ведення картотеки персонального обліку захворювання, картотеки диспансерних хворих, облік щеплень тощо).

Як видно, коло обовязків у цехового лікаря дуже широке та різноманітне. Безпосередньо він підкоряється завідуючому терапевтичним відділенням та повинен виконувати його доручення, звітувати про свою роботу. Для реалізації своїх функціональнихобовязків лікарю надаються визначені права: не менше, як один раз на 5 років за рахунок коштів підприємства підвищувати кваліфікацію з відривом від основного місця роботи; проходити атестацію на лікарську категорію згідно з встановленими строками; розробляти та вносити пропозиції адміністрації цехів з питань охорони здоровя робітників, укладати у встановленому порядку угоди по добровільному медичному страхуванні та отримувати платню за надання додаткових медичних послуг, контролювати роботу підлеглого йому середнього медичного персоналу, в конфліктних випадках звертатися у відповідні органи охорони здоровя, ліцензійно-акредитаційну комісію, незалежну експертну комісію, медичну асоціацію, в арбітраж та правоохоронні органи.

Відповідальність лікар несе за самостійно прийняті рішення в межах своїх професійних обовязків, за протиправні дії та бездіяльність, що призвели до втрати здоровя або смерті пацієнта.

Більшість часу в цехового лікаря займає не рутинна, а планова робота. Це, насамперед, відноситься до диспансеризації хворих, до 3-4 разів на рік повинні бути їх огляди, в т.ч. до 2-3 разів їх оглядають по профілю всі лікарі-спеціалісти. Проводяться диспансерні огляди з метою корекції лікування та зниження захворюваності; доведено, що у таких диспансеризованих до 2 разів знижується ЗТВП. 2 рази на рік також оглядають групу часто та довго хворіючих (ЧДХ).

Другий вид роботи, який носить плановий характер – це проведення профілактичних медичних оглядів. Для проведення цих оглядів створюється бригада лікарів з лаборантами і на базі цехових здравпунктів за півроку проводяться ці огляди в декілька етапів. До 94-97% в середньому повинно оглядатися робітників за рік.

Третій вид роботи – це 2 – 3 рази на місяць лікарі повинні відвідувати цехи з метою контролю за умовами праці, для контакту з керівництвом цехів, для вирішення невідкладних питань з диспансерними та декретованими контингентами на місцях,щоб не відволікати їх від роботи. При цьому про результати відвідування робиться запис в спеціальних санітарних журналах, які повинні бути в кожному цеху.


 
 

Цікаве

Загрузка...