WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методи вивчення захворюваності населення - Лекція

Методи вивчення захворюваності населення - Лекція

Л е к ц і я

Методи вивчення захворюваності населення

План

 1. Практичне використання даних про захворюваність.

 2. Фактори, що впливають на повноту зведень про захворюваність.

 3. Методи вивчення захворюваності.

 4. Типи захворюваності.

 5. Джерела інформації.

 6. Показники захворюваності.

Вивчення захворюваності населення являється одним з важливих розділів науково-статистичних досліджень здоровя населення в цілому і його окремих груп (віково-статевих, професійних та ін.). Матеріали про захворюваність населення мають першочергове значення для організації охорони здоровя, для протікаючого і перспективного планування сітки закладів і органів охорони здоровя, а також планування підготовки кадрів. Дані про захворюваність служать обєктивним методом оцінки рівня і змін в здоровї населення, і одним із критеріїв оцінки роботи медичних закладів і органів охорони здоровя, для оцінки економічної ефективності їх роботи. Для науково-обґрунтованих рекомендацій по покращенню організації медичної допомоги вимагається вміння проводити вивчення захворюваності з обовязковим виявленням залежності розповсюдження хвороб від соціальних факторів, тобто необхідними поглибленими комплексами соціально-гігієнічних досліджень, методикою проведення яких повинен добре володіти кожний лікар.

Фактори, що впливають на повноту зведень

про захворюваність

 1. Доступність медичної допомоги.

 2. Обєм і спеціалізація медичної допомоги.

 3. Рівень оснащення лікувально-профілактичних закладів.

 4. Санітарна культура населення.

Найбільш повні і точні данні про захворюваність населення можуть бути одержані при проведенні диспансеризації або шляхом проведення спеціальних вибіркових досліджень.

В даний час створені і діють системи збору, обробітку і аналізу інформації, необхідної для проведення оперативних або організаційних заходів.

 1. З цією метою здійснюється спеціальний облік інфекційних хвороб, який звзаний з необхідністю оперативного використання протиепідемічних заходів.

 2. Крім того, особливому обліку підлягають важливі неепідемічні захворювання. Диспансерні спостереження і облік таких хворих важливий як в епідеміологічному, так і в соціальному відношенні (рак, туберкульоз, венеричні хвороби, психічні захворювання та ін.).

 3. Внаслідок важливості факту обліку економічних втрат на виробництві – особо виділяється захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.

 4. Облік госпіталізованих хворих дозволяє визначити їх склад і контролювати правильність використання ліжкового фонду.

Наявність достовірних даних інформації про рівень, характер, структуру і причини розповсюдження захворювань і правил серед різних груп населення (віково-статевих, професійно-статевих, сільско-господарських і промислових колективів, по окремим населеним пунктам і дільницям) дозволяє ціленаправлено планувати роботу, здійснювати лікувально-оздоровчі і санітарно-профілактичні заходи, направлені на покращення здоровя населення, збереження працездатності і збільшення тривалості життя.

Методи вивчення захворюваності

 1. По даним звертань за медичною допомогою.

 2. По даним медичних оглядів населення.

 3. По причинам смерті.

 4. По данним опитування населення.

Визначення захворюваності вимагає використання різних методів, так як обєкт вивчення являється різноманітним і складним.

Статистика захворюваності в основному будується на обліку всіх звертань населення у всіх типах лікувально-профілактичних закладів. В них ведеться повна реєстрація всіх виявлених захворювань на спеціальних статистичних формах.

 1. Статистичний талон для реєстрації уточненого (заключного) діагнозу – ф. № 025/29.

 2. Екстренне повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на прививку – ф. № 058/у.

 3. Повідомлення про виробничу травму.

 4. Журнал обліку інфекційних захворювань – ф. № 060/у.

 5. Акт про нещасний випадок на підприємстві – ф. № 11-1.

 6. Акт розслідування нещасного випадку, який стався в побуті, по дорозі на роботу або з роботи – ф. ПТ.

 7. Карта вибувшого із стаціонару – ф. № 066/у.

 8. Лист непрацездатності.

 9. Направлення на ВТЕК / відривний талон до направлення – ф. № 088/у.

 10. Лікарське свідоцтво про смерть – ф. № 0246/у.

 11. Свідоцтво про перинатальну смерть – ф. № 0246/пс.

 12. Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, венеричної хвороби, тріхофітії, мікроспорії, фавуса, трахоми, раку та ін. злоякісних новоутворень – ф. № 089/у.

 13. Контрольна карта диспансерного спостереження – ф. № 030/у.

 14. Список осіб, підлягаючих цільовому медичному огляду – ф. № 0278/у.

 15. Справка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, ПТУ про хворобу, карантин дитини, відвідуючої школу,дитячий шкільний заклад – ф. № 045/у.

 16. Звіт лукувально-профілактичного закладу за рік – ф. № 20 здрав.

 17. Звіт про тимчасову непрацездатність – ф. № 16/ТН.

 18. Звіт про рух інфекційних захворювань – ф. № 85 інф.

 19. Звіт про рух захворюваності грипом та ін. гострими респіраторними захворюваннями – ф. № 85 грип.

 20. Звіт за рік дитячого дошкільного закладу – ф. № 85-к.

 21. Звіт дитячого дому, школи-інтернату – ф. № 85/д.

 22. Збірна відомість обліку захворювань, які підлягають диспансерному обстеженню в дитячому закладі – ф. № 071/у розділ А.

 23. Карта профілактичного огляду – ф. № 046/у.

 24. Карта обліку диспансеризації – ф. № 131/у.

Інформація про звертання і медичні огляди, дані спеціальних досліджень і причин смерті є основними джерелами одержання даних для вивчення захворюваності населення. Дані результатів звертання і медичних оглядів (періодичних і цільових) в практичній охороні здоровя накопичується одночасно.

Типи захворюваності:

 1. Загальна захворюваність.

 2. Інфекційна захворюваність.

 3. Важлива неепідемічна захворюваність.

 4. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.

 5. Госпіталізована захворюваність.

І. Загальна захворюваність

Сучасні дослідники загальної захворюваності використовують 4 джерела одержання інформації:

 1. Звертання населення за медичною допомогою на основі лікарських записів в медичних документах.

 2. Медичні огляди населення.

 3. Опитування населення про перенесені захворювання.

 4. Аналіз причин смерті.

В нашій країні основою для вивчення загальної захворюваності стало звертання в медичні заклади.

В Англії, де існує державна система охорони здоровя, двічі було проведено вивчення загальної захворюваності на основі записів лікарів загальної практики.

Більшість капіталістичних країн використовують для вивчення загальної захворюваностідруге джерело інформації – опитування ("інтервю") вибіркових груп населення, використовуючи активний метод (США, Японія, Данія).

В останні десятиріччя значно виросла роль такого джерела, як медичні огляди, доповнюючі дані про захворюваність по звертанню.

Результати проведення медичних оглядів фіксуються в "Картах профілактичного огляду" (ф. № 046/у) для осіб, що проходять обовязковий періодичний огляд в "Медичній карті амбулаторного хворого" (ф. № 025/у) і в "Картах звіту диспансеризації" (ф. №131/у) для всіх осіб, що проживають в районі діяльності поліклініки, працюючих на підприємствах і проходячих щорічні медичні огляди.

Облік всіх випадків захворювань, з якими населення зверталось за медичною допомогою, ведеться у всіх медичних закладах. Для цієї цілі використовується різна медична документація в поліклініці ("Статистичний талон для реєстрації уточнених (заключних) діагнозів – ф. № 025/у, в стаціонарі – "Ститистична карта вибувшого із стаціонару (ф. № 066/у), в диспансерах – спеціальні повідомлення, контрольні карти диспансерного спостереження (ф. № 030/у) та інші документи. На основі статистичного талону складають "Збірну відомість обліку захворюваності" (ф. № 071/у).


 
 

Цікаве

Загрузка...