WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - Лекція

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню - Лекція

Л Е К Ц І Я

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Ведучою ланкою вітчизняної охорони здоровя є амбулаторно-поліклінічна допомога населенню. Це найбільш масовий вид медичної допомоги. Кожного року в амбулаторно-поліклінічних закладах лікується 80% всіх хворих.

Амбулаторно-поліклінічні заклади є головною ланкою в диспансеризації населення, всіх профілактичних закладів, направлених на зниження захворюваності та полегшення здоровя громадян. До амбулатоно-поліклінічних закладів відносять всі поліклініки, різні види диспансерів, жіночі консультації, амбулаторії, здравпункти.

Принципи роботи поліклініки

В основу діяльності поліклініки покладено територіально-дільничний принцип, а саме: надання медичної допомоги населенню, що проживає на визначеній території. Цей принцип зберігається і в роботі окремих лікарів: дільничний принцип для терапевтів і бригадний метод для інших спеціалістів, котрі як і дільничні лікарі закріплені за конкретним населенням.

Головним плановим показникм в поліклініках є відвідування (кількість відвідувань в розрахунку на 1 мешканця в рік).

Сучасна полуклініка багатопрофільна, спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання медичної допомоги та здійснення комплекса профілактичних заходів щодо оздоровлення населення та попередження захворювань.

Головними функціями є:

 1. надання першої медичної допомоги в разі гострих та раптових захворювань травм;

 2. лікування хворих в разі звертання в поліклініку та вдома;

 3. організація та проведення диспансеризації;

 4. експертиза тимчасової непрацездатності;

 5. звільнення хворих від роботи, направлення на медико-соціальну експертизу осіб з ознаками стійкої втрати працездатності;

 6. направлення хворих на стаціонарне лікування;

 7. своєчасна госпіталізація хворих, що потребують стаціонарного лікування.

Поліклініка проводить також:

 1. профілактичну роботу серед населення;

 2. протиепідемічні заходи;

 3. санітарно-просвітницьку роботу;

 4. вивчає здоровя закріпленого контингенту населення;

 5. виявляє ранню захворюваність;

 6. організує статистичний облік та аналіз показників стану здоровя населення;

 7. вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності на закріплених промислових підприємствах.

В теперішній час у великих містах є два типи поліклінік: обєднані з лікарнями та самостійні.

Головними структурними частинами міської поліклініки є:

 1. Керівництво поліклініки.

 2. Регістратура.

 3. Відділення профілактики.

  1. Кабінет долікарняного прийому.

  2. Оглядовий жіночий кабінет.

  3. Кабінет організації та контролю за диспансеризацією населення та ведення централізованої картотеки осіб, що знаходяться на диспансерному обліку.

  4. Анамнестичний кабінет – для виявлення осіб з підвищенним ризиком захворювання.

  5. Кабінет санітарної освіти та гігієнічного виховання населення.

  6. Кабінет профілактичних оглядів декретованих контингентів (утримується за рахунок спеціальних коштів).

 4. Лікувально-профілактичні підрозділи.

  1. Терапевтичні відділення.

   1. Кабінет для надання медичної допомоги підліткам.

  2. Циклове терапевтичне відділення.

  3. Хірургічне відділення (кабінет).

   1. Централізована стерилізаційна.

  4. Травматологічне відділення (кабінет).

  5. Урологічний кабінет.

  6. Стоматологічне відділення (кабінет).

   1. Кабінет терапевтичної стоматології.

   2. Кабінет хірургічної стоматології.

  7. Зубопротезне відділення (кабінет) – утримується на госпрозрахунку за рахунок спец.коштів.

  8. Офтальмологічне відділення (кабінет).

  9. Оторіноларінгологічне відділення (кабінет).

  10. Неврологічне відділення (кабінет).

  11. Кардіологічний кабінет.

  12. Ревматологічний кабінет.

  13. Ендокринологічний кабінет.

  14. Кабінет інфекційних захворювань.

  15. Жіноча консультація.

  16. Лікарські здравпункти.

  17. Фельдшерські здравпункти.

  18. Відділення відновлювального лікування.

   1. Фізіотерапевтичне відділення (кабінет).

   2. Кабінет лікувальної фізкультури.

   3. Кабінет механотерапії.

   4. Кабінет працетерапії.

   5. Кабінет логопедії, психології.

  19. Відділення швидкої та невідкладної допомоги – якщо в місті відсутня станція швидкої та невідкладної допомоги.

4.20. Процедурний кабінет .

5. Допоміжні діагностичні відділення.

5.1. Ренгенологічне відділення.

5.2. Лабораторія.

5.3. Відділення (кабінет) функціональної дфагностики.

  1. Ендоскопічний кабінет.

6. Кабінет формлення медичної документації з використанням звукозаписувальної апаратури.

7. Кабінет обліку та медичної статистики.

8. Адміністративно-господарча частина.

ІІ. Організація роботи регістратури поліклініки.

Перше знайомство відвідувачів з поліклінікою починається в регістратурі. Вона є основним структурним підрозділом з організації прийому хворих вполіклініці та вдома.

В задачі в регістратури входять:

1) організація попереднього та невідкладного запису хворих на прийом до лікаря під час безпереднього звертання в поліклініку і по телефону;

2) забезпечення чіткогорегулювання потоку населення з метою утворення рівномірного навантаження лікарів та розподілу його по видах допомоги, що надається;

3) проведення своечасного підбору та поставки медичної документації в кабінеті лікарів, правильне ведення та зберігання картотеки поліклініки.

Раціональна організація прийома повинна скорочувати час очікування хворими прийому лікаря.

Робота регістратури повинна будуватися на централізованій системі і вихлдити із дільнично-територіального принципу обслуговування населення. Роботою регістратури керує завідуючий, що призначається на цю посаду наказом головного лікаря поліклініки.

На сьогодні передбачені три методи організації запису відвідувачів на прийом до лікаря: талонна система, самозапис, комбінований запис.

Талонна система запису забезпечує потік вперше звернувшихся хворих через дільничних регістраторів.

Під час самозапису на прийом до лікаря відвідувачі самі в спеціальні листки фіксують свої паспортні дані та вказують зручний для них час прийому.

Комбінований метод передбачає запис в листок самозапизу лише первинних хворих. За 15-20 хвилин до початку прийому лікаря хворий отримує в регістратурі раніше приготовленний талон та іде до кабінету лікаря, де він буде прийнятий згідно вказаного часу.

Поширення комбінованого методу запису дозволяє вирішувати слідуючі задачі:

- поділити потік первинних та вторинних людей;

- точно контролювати навантаження лікаря;

- використовувати талони хворих, що не з'явилися для видачі хворим, що не заплановані на прийом до лікаря в день звертання;

- зменшити час очікування хворими прийому лікаря.

ІІІ. Організація роботи відділення профілактики.

Головними задачами відділення профілактики є:

1) організаційне забезпечення диспансеризації населення;

2) організація та проведення попередніх та періодичних оглядів;

3) попереднє виявлення захворювань та осіб, що мають фактори ризику;

4) підготовка та передача лікарям наявної документації на виявлених хворих та осіб з підвищеним ризиком захворювання для дообстеження,диспансерного нагляду та проведення лікувально-оздоровчих заходів.

5) санітарно-гігієнічне виховання та пропаганда здорового способу життя.

IV. Зміст та організація роботи терапевтичного відділення поліклініки.

Головним принципом організації роботи поліклініки є дільничний принцип надання медичної допомоги, зміст якого в тому, що територія, яка обслуговується поліклінікою, ділиться на територіальні дільниці, виходячи з чисельності населення на дільниці 1700 чоловік.

Де кожної дільниці підкріплюється окремий лікар-терапевт та медична сестра, котрі повинні надавати лікувально-профілактичну допомогу населенню своєї дільниці.


 
 

Цікаве

Загрузка...