WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Автоматизовані системи управління охороною здоров'я - Лекція

Автоматизовані системи управління охороною здоров'я - Лекція

Л Е К Ц І Я

Автоматизовані системи управління охороною здоров'я

План

1. Інаційне забезпечення медичних інформаційних систем.

2. Програмне забезпечення медичних інфоромаційних систем.

3. Технічне забезпечення медичних інфоромаційних систем.

4. АСУ охороною здоров'я (загальне поняття, класифікація).

І. Визначення: Автоматизована система управління (АСУ) - це людина-машина система, забезпечуюча автоматизований збір, і обробку інформації, необхідної дляоптимізації управління в різних сферах людської діяльності.

АСУ підрозділяється на функціональну і забезпечуючу частини. Функціональна частина АСУ - складається із комплексу адміністративних організаційних і економіко-матиматичних методів, забезпечуючих рішення задач планування, обліку і аналізу приказників дляприйняття управлінських рішень.

Забезпечуюча частина АСУ - скадається із інфоромаційного, програмного, математичного забезпечення.

Інфоромаційне забезпечення АСУ - це сукупність єдиної системи класифікації і кодування інфрормації уніфікованих систем документації і масивів інформації.

Уніфікована система документації - система документів, являючих собою раціонально організований комплекс взаємозв'язаних документів, відповідаючих єдиним правилам і вимогам.

Технічне забезпечення АСУ - комплекс технічних засобів,призначених для забезпечення роботи автоматизованої системи управління.

Математичне забезпечення АСУ - це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів для рішення задач і обробки інформації обчислювальної техніки.

Програмне забезпечення АСУ - це сукупність програм для реалізації мети і задач автоматизованої системи управління, забезпечуючих функціонування комплексу технічних засобів АСУ.

Лінгвістичне забезпечення АСУ - це сукупність науково-технічних систем управління, а також правил формалізації природньої мови, включаючи метод стиску і розгортання текстів, з метою підвищення ефективності машинної обробки інформації.

Вихідна інформація про систему управління підрозділяється на два види:

1) Постійна інформація - яка не змінюється в процесіфункціонування системи.

2) Змінна інформація - яка має свій носій - вхідний документ.

Вимоги до вхідних документів:

1) Назва документу повинна відповідати його призначеню.

2) Зміст документу повинен бути органічно пов'язаний з виробничою діяльностю медичної установи.

3) Документ повинен вміщувати набір реквізитів (даних), по яких оцінюється робота медичної установи. Набір реквізитів повинен бути мінімальним з метою виключення лишньої інформації.

4) Зміст любого документа не повинен дублюватися іншими документами.

5) Форма документа повинна бути достатньо простою і удобною для заповнення і використання.

6) Постійні ознаки, що залишаються без змін на протязі довгого часу ( назва установи, дільниці і т.д.) повинні друкуватися типовим способом.

7) Розміщення всіх даних в документі повинно відповідати порядку механізованого і автоматизованого одержання первинних машинних документів.

8) Кількісне значення любої ознаки, повинно одночасно відображати стан, який має місце в дійсності.

ІІ. Комп'ютери.

Комп'ютер як такий не виробляє іне видає ніякої іншої "продукції", крім інформації.

Інформація міститься в пам'яті ЕВМ в строго уніфікованій і єдинообразно кодованій формі; це і дозволяє примінити до самих різних її видів (сигнали, числа, письмова і усна мова, креслення) одинакові чи похожі методом обробки.

Самі різні комп'ютери здатні обробляти дані вимагаючим способом, обмеження можливі лише по їх кількості і швидкості обробки. Одначе вибір машин для рішення визначених задач дуже відповідальна справа.

Самі розширені відчизняні ЕВМ загального призначення в охороні здоров'я типу ЕС і СМ і вітчизняні і зарубіжні персональні комп'ютери.

По продуктивності (число операцій в секунду, об'єм пам'яті і ін.) обчислювальні машини діляться:

а) великі ЕВМ; б) середні ЕВМ; в) міні ЕВМ; г)мікро ЕВМ.

Потреби охорони здоров'я майже задовольняються з допомогою машин міні- і макро- ЕВМ.

Прикладом міні-ЕВМ, що широко приміняються в охороні здоров'я, можуть служити СМ-1420, СМ-1425, СМ-1700, а мікро-ДЕК "Електроніка", "Іскра", закордонні комп'ютори типу сУВМРС (Ай-Бі-ЕМ/ПК).

Відповідні міні-ЕВМ вимагають спеціального обладнання просторної кімнати, обслуговуючого персоналу зі спеціальними знаннями інавиками.

персональний комп'ютер (ПК) - вільно розміщується на письменому столі, не вимагає спеціально обладнаного приміщення, виробляє мінімальну кількість шуму, простий в експлуатації.

В стандартний комплект персонального комп'ютера типу УВМРС входить:

1) - системний блок з вмонтованим процесом, оперативною пам'яттю, дисководами, пам'яттю на жосткому диску і ін.пристроями;

2) монітор (екран);

3) клавіатура;

4) друкуючий пристрій (принтер).

Устройство одного призначення взаємозаміняємі. Багато фірм в різних країнах виробляють комп'ютерне устаткування, при цьому враховуються стандарти сумісництва складових частин для визначення типів машин.

Самий популярний сьогодні тип персональних комп'ютерів РС/ХТ; АТ і послідуючі версії/ отримав широке розповсюдження після випуску на ринок на початку 80-х років першої моделі фірми УВМ.

Термін "сумісництво" комп'ютерів можна коротко охарактеризувати як здатність даної моделі ЕВМ сприймати і виконувати програми визначеного стандарту, написані на іншому комп'ютері.

Для цього класу типу УВ і РСнайбільше число пакетів прикладних програм самого різного призначення. Якщо раніше робота на комп'ютерах означала перш за все програмування, то тепер переважно користування готовими програмами. Для цього вимагається все менше пізнань, тому програми робляться максимально "дружніми", тобто зрозумілими в роботі, забезпечені підсказками, описами і допоміжними засобами, в яких заранні передбачено більшість запитів користувача.

Сумісництво комп'ютерів визначається в деякій мірі апаратно, в діякій програмно. Визначаючим сумісництвом моментом являється тип операційної системи - програми необхідної для любого комп'ютера, вона організовує її роботу, взаємодію різних устройств.

Серед відчизняних персональних комп'ютерів з УВМ РС сумісні ЕС-1840, ЕС-1841, ЕС-1892, "нейрон", "Іскра"-1030/. В той же час моделі ПК ДВК-2М, ДВК-3, ДВК-4, "Іскра-236", що широко приміняється в відчизняній охороні здоров'я, несумісні зі "стандартом УМВ"РС. Програмна несумісність ЕОМ створює багаточисельні проблеми, коли маючі комп'ютери не можуть спілкуватися між собою: а програму для одного типу машин потрібно значно переробляти для запуску їх на ЕОМ іншого типу. В останні роки появились УВМ сумісні ПК нових моделей: з 386,486 процесором, більш потужніші. Вони успішно можуть замінити центральну ЕОМ в мережі.

Сітка - це деяка кількість комп'ютерів, пов'язаних між собою, тим самим інформація безпосередньо передається від одного комп'ютера до іншого, а комп'ютери можуть взаємодіяти, використовуючи сукупні ресурси машин.

В країнах з розвинутою інформаційною інфраструктурою (США, Японія) організовані глобальні мережі, в яких пов'язана велика кількість комп'ютерів по всій країні.

Будучи підключеним до такої мережі, можна замовити копію документу з віддаленої за тисячі кілометрів бібліотеки, отримати біржові новини, а лікарня- запитати медичні дані на екстренно поступившого пацієнта (частина і мікропроцесорної інформації).

З'єднання меншого числа комп'ютерів, наприклад на умові установи, називається локальною мережою ітакі мережі одержують все більше поширення. Комплексно автоматизувати діяльність установ, наприклад лікарні, поліклініки, без створення мережі неможливо. Необхідно, щоб інформаційні ресурси лікарністали доступні в необхідній мірі всім - головному лікарю, зав. відділенням, зав. допоміжними службами, головніймедсестрі і т.д.


 
 

Цікаве

Загрузка...