WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Автоматизоване управління об´єднаною лікарнею і профілактичною роботою лікувальних установ - Лекція

Автоматизоване управління об´єднаною лікарнею і профілактичною роботою лікувальних установ - Лекція

Л Е К Ц І Я

Автоматизоване управління обєднаною лікарнею і профілактичною роботою лікувальних установ

Основною установою для надання лікувально-профілактичної допомоги населенню є обєднана лікарня, що має в своєму складі стаціонар і поліклініку (поліклінічне відділення).

В таки обєднаних лікарнях є єдине керівництво, єдині лікувально-діагностичні відділення, що надають допомогу хворим в лікарні (в багатопрофільній лікарні – в спеціалізованих відділеннях призначених для лікування хворих з визначеними групами хвороб), поліклініці і вдома.

Міська обєднана лікарня призначена виключно в основному для надання медичної допомоги робітникам промислових чи будівельних організацій, є медико-санітарною частиною (МСЧ), вструктуру якої також входить стаціонар і поліклініка.

Комплексною установою, що обслуговує жінок проживаючих в районі її діяльності усіма видами акушерсько-гінекологічної допомоги (поліклінічної, в жіночій консультації і стаціонарі), є обєднаний пологовий будинок.

Задачі покращення медичного обслуговування населеннявимагають від організаторів охорони здоровя вміння аналізувати статистичні данні про роботу різних лікувально-профілактичних установ і на основі аналізу розробляти конкретні заходи по удосконаленню медичної допомоги.

Аналіз діяльності поліклініки і стаціонару обєднаної міської лікарні (обєднаного пологового будинку) необхідний:

 1. Органам охорони здоровя, відповідаючим за медичну допомогу населенню визначеної території і здійснюючим контроль за її постановкою.

 2. Керівництву лікарні (пологового будинку) – для оперативного управління установою.

 3. Лікарям лікарні – для оцінки якості різних заходів, направлених на охорону здоровя населення.

Глибокий аналіз дозволяє організаторам охорони здоровя оцінити основні якісні показники роботи відповідальної установи в динаміці, визначити недоліки і успіхи в медичному обслуговуванню населення, намітити основні заходи по його покращенню.

Примінення механізованого обліку, використання сучасної техніки (ЕОМ), організація вибіркових досліджень для уточнення окремих питань в роботі лікувально-профілактичної установи, використання формалізованої оперативно-облікової документації (стат-талон, історія хвороби та ін.), які аналізуються головним лікарем і його замісниками в різні строки в залежності від необхідності і терміновості.

Поліклінічна допомога є самим ведучим і масовим видом медичної допомоги міському населенню (до 80 % від загальної кількості звертань за медичною допомогою). Вона надається в поліклінічних відділах і міських поліклініках.

Враховуючи значимість поліклінічної допомоги населенню, розглянемо більш детально питання автоматизації поліклінічної служби в підсистемі АСУ "Поліклініка".

  1. Підсистема АСУ "Поліклініка"

Розроблена система АСУ "Поліклініка" знаходить широке застосування в лікувально-профілактичних установах.

З допомогою АСОД (автоматизованої системи обробки даних) АСУ "Поліклініка" забезпечує:

1 – оперативний облік роботи всіх лікарів поліклініки;

2 – аналіз діяльності поліклініки в цілому;

3 – аналіз загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;

4 – інтенсифікацію праці лікарів в результаті розробки раціональних графіків їх роботи;

5 – ефективність організації диспансерного обстеження і т .д.;

6 – своєчасний збір і обробку інформації про діяльність лікарів поліклініки з метою забезпечення ритмічності в роботі;

7 – оптимальний розподіл всієї роботи на профілактичний і лікувальний розділи;

8 – визначення структури відвідування і т.д.

Дані, отримані АСОД, щомісячно поступають в розпорядження завідуючих відділеннями, головних лікарів і їх замісників, головних спеціалістів Міськохорони здоровя (по профілям служб).

АСОД в АСУ "Поліклініка" дозволяє здійснювати оперативне управління всіма розділами поліклінічної допомоги населенню міста.

Накопичений досвід по використанню ЕОМ з метою оперативної обробки формалізованих документів для поліклініки (талон медичного обстеження, формалізована амбулаторна карта і т.д.).

Єдиний уніфікований талон на прийом дозволяє враховувати данні прийому пацієнтів лікарем, дані про проведені медичні огляди, по диспансерному спостереженні та ін.

Інформація з талону та інших вхідних документів дозволяє формувати з допомогою ЕОМ різноманітні бази даних про функціонування поліклінічних служб:

 • про особи, підлягаючі медичному огляду;

 • по розділу "Диспансеризація";

 • про роботу дільничних лікарів і т.ін.

Одержані дані в АСУ "Поліклініка" можуть бути використані в АСУ охороною здоровя більш високого рівня.

Ряд поліклінік, виконуючи звичайну функцію, є одночасно і консультативними центрами. Таким чином, формується комплекс задач "Консультативний центр", який забезпечує:

1 – аналіз різних аспектів роботи лікарів всіх спеціальностей;

2 – контроль обґрунтованості направлення хворих на консультації;

3 – аналіз і контроль повноти обстеження і якості діагностики як на місцях, так і в консультативному центрі;

4 – управління диспансеризацією хворих з визначеними захворюваннями. Вирішення вказаних задач з допомогою ЕОМ дозволяє:

 1. підвищити якість медичного обслуговування;

 2. скоротити час чекання консультаційного прийому;

 3. допомагає в формуванні плану диспансеризації.

6.2. Автоматизована система профілактичних оглядів (АСПОН)

На даний час створено ряд автоматизованих систем для масового огляду населення:

КАСМОН – комплексна автоматизована система для масових оглядів населення.

АСМОН – ДМПО – автоматизована система масових оглядів населення з донозологічною багатопрофільною організацією.

АСОРС – автоматизована система оцінки ризику синдромів.

АСПОН – автоматизована система профілактичних оглядів.

Програмою передбачено розгляд лише останної, оскільки решта систем аналогічні по структурі з АСПОН.

АСПОН створюється в вигляді розгалудженої сітки терміналів (дисплеїв) автоматизованих медичних приладів і апаратів з мікропроцесорами, підключеними до міні-ЕОМ.

З допомогою АСПОН вирішуються слідуючі задачі:

1 – автоматизована обробка даних лабораторних досліджень;

2 – автоматизована розшифровка ЕКГ;

3 – аналіз біохімічних досліджень;

4 – аналіз антропометричних досліджень;

5 – аналіз флюорографічних досліджень;

6 – обробка анамнестичних даних і результатів лікарських оглядів лікарями-спеціалістами;

7 – установка діагнозів методами лікарсько-машинної діагностики;

8 – здійснення планування, обліку і контролю проведенням профілактичних оглядів і диспансеризації в цілому організованих колективів населення;

9 – визначення професійної придатності;

10 – складання планів лікувально-оздоровчих заходів;

11 – обробка матеріалу для статистичної звітності.

Враховуючи пропускну здатність АСПОН (від 25 до 50 тисяч чоловік протягом року при однозмінній роботі), доцільніше всього створити її в МСЧ великих підприємств чи обєднань при наявності ІВЦ. Наприклад, на Запоріжському автозаводі "Комунар" діє автоматизована поліклініка профілактичних оглядів. За рік в ній може пройти огляд більше ста тисяч робітників.

В обєднані "АвтоЗАЗ" при участі Запоріжського обласного відділу охорони здоровя і Міністерства охорони здоровя в систему АСМОН включені підсистеми "Регістратура", "Анамнез" і інші в відповідності з вказаними задачами. При закінченні опитування і обстеження ЕОМ видає табулаграми зі всіма даними і попереднім заключенням про стан здоровя і відповідні рекомендації (огляд спеціалістів, дообстеження, лікування в стаціонарі та ін.).

  1. Підсистема АСУ "Стаціонар"

Відповідно заданої програми, ЕОМ після обробки і формалізації інформації видає визначену кількість таблиць з вихідними даними, які щомісячно аналізуються головним лікарем і його заступниками.

Дані табличних зведень дозволяють одержати достовірну інформацію:

 1. про склад хворих;

 2. про середню тривалість перебування хворих в стаціонарі;

 3. про непоказану і непрофільну госпіталізацію;

 4. про своєчасність початого лікування і його якість;

 5. про якість і кількість обстежень на догоспітальному етапі;

 6. про розходження діагнозів;

 7. про строки доставки хворих по екстренним показникам;

 8. про ісход захворювання;

 9. про працездатність виписаних хворих.


 
 

Цікаве

Загрузка...