WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я - Лекція

Основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я - Лекція

Л Е К Ц І Я

Основи управління (менеджменту) в охороні здоровя

План

 1. Суть, визначення і технологія управління.

 2. Функції і методи управління.

 3. Особливості управління в охороні здоровя.

 4. Інформація в управлінні охороною здоровя (види, вимоги, використання, значення).

 5. Системний підхід в управлінні охороною здоровя.

1. Управління – це ціленаправлений процес, забезпечуючий ефективне функціонування обєму (системи) при відповідних умовах і наявних ресурсах (слайд 1).

По суті, управління – це наука, професія, складова частина розподілу труда, вид діяльності.

В якості виду діяльності управління характерно для любої роботи, яку виконує лікар.

Серед медичних працівниківможна виділити дві категорії: професійні управляючі-менеджери (робітники Міністерства охорони здоровя, управляючі,. Головні лікарі і їх замісники) і робітники , у яких переважає управлінський труд (завідуючі відділеннями і кабінетами, головні і старші медичні сестри та ін.

Найбільш типовими управлінськими функціями є (слайд 2):

 1. прогнозування;

 2. планування;

 3. збір і аналіз інформації;

 4. підготовка і прийняття управлінських рішень;

 5. організація виконання;

 6. контроль і оцінка результату.

Керівництво є обовязковою умовою роботи практичного лікаря будь-якої спеціальності, так як лікар управляє здоровям окремих пацієнтів.

Для дільничного лікаря (терапевта, педіатра, акушера-гінеколога) – обєктом керівництва є населення, що проживає на його дільниці, а метою управління – підвищення рівня здоровя.

Провести системний аналіз в охороні здоровя – означає виявити складові його елементи, їх функції, взаємозвязки, взаємодію, результати цієї взаємодії – системні якості, оцінити мету системи і ступінь її достовірності.

Провести ситуаційний аналіз в охороні здоровя – це означає вивчити умови, ресурси; виявити його проблеми, визначити їх пріоритет, рангувати їх в порядку важливості для досягнення мети (кінцевого результату).

Сучасне наукове управління засноване на використанні електронно-обчислювальної техніки, що полегшує системний і ситуаційний аналіз.

Щоб уявити реальні можливості використання ЕОМ для удосконалення управління охороною здоровя, необхідно розглянути технологію процесу управління, виходячи з того, що управління – циклічний і поступальний процес.

Технологія управління – система операцій і процедур, виконуваних в певній послідовності. Уявляючи управління як процес з певною послідовністю дій, можна говорити про алгоритм управління. (Алгоритм – послідовність дій, що приводять до мети).

Цикл управління має три основні частини:

 1. – інформаційне забезпечення;

 2. – розробка і прийняття управлінських рішень;

 3. – реалізація управлінських рішень.

Цикл управління заключається в досягненні результатів через переборення проблем.

Проблема – протиріччя, перепона до досягнення мети.

Виявлення проблем і їх рангування (тобто виявлення пріоритетних) дозволяє сформулювати найважливіші задачі для реалізації поставленої мети і правильно розподілити ресурси.

ІІ. Управління може бути:

 1. емпіричним (виходячи із досвіду),

 2. науковим (сучасний тип управління).

В основі наукового управління лежить два загальноприйнятих метода: системний і ситуаційний аналіз обєкту управління.

Обєктом управління – є система охорони здоровя і її установи (лікувально-профілактичні підсистеми).

Система – сукупність взаємоповязаних, взаємодіючих елементів, маючих єдину мету.

Субєкт управління (лікуючий лікар чи менеджер) виконує в процесі управління чотири основні функції:

1 – планування,

2 – організація,

3 – керівництво,

4 – контроль.

Планування включає в себе:

1 – збір, збереження, обробку і аналіз інформації (перша частина циклу управління),

2 – розробку альтернативних рішень, вибір і прийняття оптимального рішення (друга частина циклу управління).

Методи планування:

1 – аналітичний (на основі аналізу минулих років),

2 – нормативний (на основі діючих нормативів),

3 – бюджетний (звязаний з бюджетом),

4 – метод співвідношення і пропорцій (на основі співвідношень і витрат),

5 – експериментний (по втіленню нового господарського механізму),

6 – моделювання (математичного та ін.).

На етапі планування найбільш широко використовуються автоматизовані інформаційно-пошукові системи і інформаційно-експертні системи, а також математичне моделювання.

Організація – це створення умов, забезпечуючих реалізацію прийнятих управлінських рішень:

 1. матеріально-технічних (умовно),

 2. кадрових (умовно),

 3. економічних і т.д.

Керівництво – це створення у виконуючих управлінське рішення мотивів для реалізації (стимулювання реалізації рішення). (Типи керівництва – слайд 3).

На етапі організації керівництва (третя частина циклу управління) приміняються:

 1. організаційно-розпорядчі методи (накази, рекомендації, вказівки, дозволи, санкціонування),

 2. економічні методи (економічне стимулювання, госпрозрахунок, бригадний метод, аренда, кооперація і т.д.),

 3. соціально-психологічні методи (заохочення, покарання, формування суспільної думки і т.д.).

Контроль дозволяє здійснювати зворотний звязок, завершує цикл управління, він заснований на інформації і на етапі контролю можуть бути використані автоматизовані системи управління (АСУ).

ІІІ. Управління в охороні здоровя має ряд особливостей, до яких відносяться:

1 – особлива відповідальність в прийнятті рішень;

2 – труднощі, а інколи і неможливість прогнозувати наслідки прийнятих рішень (особливо віддалених);

3 – труднощі, а інколи і неможливість виправлення наслідків неправильних рішень (наприклад – неодноразові спроби визначення диспансеризації всього населення, відсутність одноразового інструменту і т. ін.).

ІV. АСУ в сучасній охороні здоровя – це в основному інформаційно-пошукові і інформаційно-радячі системи різного рівня: галузеві – рівень Міністерства охорони здоровя; функціональні – рівень управлінь, відділів МОЗ України; наприклад : АСУ – медстат, АСУ – кадри, АСУ – санепід і т.д. територіальні – облздрав, міськздрав, ЦРЛ і т.д.; лікувально-профілактичні установи – АСУ – поліклініка, стаціонар, обєднана лікарня і т.д.

В рамках установ можуть бути функціональні АСУ (АСУ – лабораторія, АСУ – статистика).

Найважливіша частина АСУ в охороні здоровя – автоматизоване робоче місце лікаря (АРМ – лікаря).

Вданий час цей рівень АСУ реалізується в більшості економічно розвинутих країнах шляхом створення локальної мережі персональних ІВМ – сумісних ЕОМ, для яких складені пакети прикладних програм (ППП).

Прикладом такої системи може служити медична інформаційна система Бельгії, що включає мережу персональних ІВМ – сумісних компютерів і особистий мікрокомпресор пацієнта, замінюючий медичний паспорт чи карту амбулаторного хворого.


 
 

Цікаве

Загрузка...