WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Міжнародне співробітництво. Всесвітня організація охорони здоров'я - Лекція

Міжнародне співробітництво. Всесвітня організація охорони здоров'я - Лекція

В даний час прийнята розширена програма імунізації дітей (ПІД), що ставить своєю метою зниження захворюваності і смертності від дифтерії, коклюшу, правця, кіру, поліомієліту і туберкульозу шляхом забезпечення імунізації проти цих хвороб усіх дітей у світі. (У країнах, що розвиваються, тільки 10% з 80 млн дітей, що щорічно народжуються, імунізуються в повному обсязі.)

Крім того, у роботі ВООЗ велика увага приділяється психічним і онкологічним захворюванням, лікарській залежності, стоматології, ревматичним захворюванням, самогубствам і т.д.

ОХОРОНА Й ОЗДОРОВЛЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У 1978 році була розроблена загальна програма ВООЗ по зміцненню гігієни навколишнього середовища. У ній приділяється основна увага забезпеченню комунального водопостачання і видаленню відходів, визнання небезпеки навколишнього середовища, що можуть уплинути на здоров'я людини, оцінці і контролю навколишнього середовища, а також питанням поліпшення медико-санітарного стану населених пунктів. У програмі також підкреслюється необхідність боротьби з професійними захворюваннями.

У більш індустріальних країнах виникають проблеми хімічного забруднення повітря, води і ґрунти промисловістю і сільським господарством. ВООЗ приділяє усе більше уваги проблемам побутового і промислового шуму, захисту від радіації.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ І ДИТИНИ

У різних регіонах національні служби охорони материнства і дитинства носять різний характер і знаходяться на різному рівні.

У розвинутих країнах смертність дітей і матерів досягла досить низького рівня, тому нові програми в цій області охорони здоров'я орієнтовані на підвищення добробуту матерів і дітей.

У країнах, що розвиваються, органи охорони здоров'я прагнуть знизити смертність матерів і дітей, розвивають служби для вагітних.

ВООЗ дає рекомендації з плануванню родини і належному регулюванню тимчасових проміжків між пологами, допомагає готувати персонал для роботи в області охорони здоров'я родини.

Слід зазначити, що питанням охорони материнства і дитинства приділяється особлива, постійно зростаюча увага з боку різних міжнародних організацій на найвищому рівні. Причому воно концентрується, не тільки на діагностичному і лікувальному процесі, але й у не меншому ступені на соціальних аспектах здоров'я матері і дитини.

Основні міжнародні документи, прийняті ООН, що захищають права дітей:

— Загальна декларація прав людини - 1948 р.;

—декларація прав дитини — 1959 р.;

-конвенція ООН про права дитини —1989 р.;

— План дій по здійсненню Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей у 90-і роки — 1990 р.

ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ

ВООЗ співробітничає з державами — членами в проведенні аналізу їхніх програм по підготовці медичних кадрів і створенні оптимальних програм по їхній підготовці. Програми ВООЗ націлені на підвищення ефективності праці кожної категорії працівників, а не тільки лікарів.

Одним з головних заходів в області розвитку кадрів охорони здоров'я є програма по стипендіях. Вона призначена для зміцнення національних служб охорони здоров'я шляхом надання можливості персоналу охорони здоров'я однієї країни пройти подальшу підготовку в іншій країні.

Тільки Європейське регіональне бюро розглядає щороку понад 2500 заяв на стипендії. Багато з них приходять від кандидатів, що рекомендуються органами охорони здоров'я регіону, але ще більше число складають стипендіати з інших регіонів. Регіональне бюро відповідає за розміщення їх в університетах і інших навчальних закладах.

Програма ВООЗ по стипендіях сприяла підготовці великого числа лікарів, медсестер, інженерів, організаторів і інших працівників охорони здоров'я в більшості країн світу.

Варто брати до уваги мовні труднощі при ухваленні рішення, де розмістити стипендіатів. Наприклад, підготовка по епідеміології і медико-санітарній статистиці зараз проводиться на англійській, французькій і російській мовах відповідно в Лондоні, Брюсселеві і Братиславі.

Охорона здоров'я всіх країн має потребу в різнобічно підготовлених медичних сестрах, у тому числі у висококваліфікованих медсестрах для роботи на керівних посадах. Це зараз визнається у всіх країнах, де створені університетські й інші різних рівнів програми підготовки по сестриній справі. Ці програми спрямовані, насамперед, на підвищення статусу медсестри в загальних службах національної охорони здоров'я, а також на рішення проблем, зв'язаних із забезпеченням сестриного обслуговування і підготовкою сестриного персоналу.

САНІТАРНА СТАТИСТИКА

Для розробки науково обґрунтованих планів і програм, спрямованих на поліпшення здоров'я населення і підвищення якості надання медичної допомоги ВООЗ систематично проводить узагальнення й оцінку статистичних зведень, що представляються країнами — членами ВООЗ.

Так, отримані експертами ВООЗ дані ("Щорічник світової санітарної статистика", 1992, Женева) дозволили зробити наступний висновок:

  • стан здоров'я населення в цілому значнопокращився;

  • але розриви між країнами по показниках здоров'я збільшилися.

РОЗВИТОК МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВООЗ велику увагу приділяє науково-дослідній роботі. Однак, оскільки у ВООЗ немає власних науково-дослідних установ, вона організує наукові дослідження шляхом конрактів з ведучими науково-дослідними установами різних країн — центрами ВООЗ, виділяючи їм кошти, а також у ряді випадків устаткування і матеріали. Для організації наукових досліджень ВООЗ створює експертно-консультативні ради, комітети експертів і дослідницькі групи.

Дослідницько-експертна рада - це група видатних фахівців, які призначаються Генеральним директором за пропозицією країн — членів ВООЗ і затверджуються Виконавчим комітетом. В даний час існує близько 50 таких рад: по раку, серцево-судинним захворюванням, забрудненню атмосферного повітря, гігієні зубів, харчуванню; санітарній статистиці, радіації і т.д.

Зі складу ради можуть бути утворені комітети експертів і дослідницькі групи по більш вузьких питаннях, що входить у дану галузь медицини охорони здоров'я.

Значне місце в роботі ВООЗ займає видавнича діяльність. Основне періодичне і наукове видання "Бюлетень ВООЗ". У ньому висвітлюються актуальні питання медицини й організації охорони здоров'я. Значний інтерес представляє "Хроніка ВООЗ" — друкуються загальні зведення про діяльність ВООЗ; "Здоров'я світу", "Щорічник світової санітарної статистики" і ін.

Багато з перерахованих вище функцій ВООЗ була б не в змозі здійснюватися без постійного зв'язку і співробітництва з іншими організаціями. ВООЗ здійснює тісний зв'язок з наступними установами системи ООН: Економічна і Соціальна ради ООН, з якими ВООЗ систематично обмінюється необхідною інформацією і документацією. ВООЗ періодично направляє в ООН доповіді про свою діяльність. По розширеній програмі технічної допомоги ООН щорічно надає ВООЗ значні кошти.

— Організація з питань продовольства і сільського господарства (ФАО).

— Рішення проблем охорони здоров'я і харчування в сільських місцевостях.

— Міжнародна організація атомної енергії (МАГАТЕ) — рішення проблем використання атомної енергії в медицині і захисту від проникаючої радіації.

— Організація з питань утворення, науки і культури (ЮНЕСКО") рішення проблем науково-дослідного характеру, наукової інформації, гігієнічного виховання населення.

—дитячий фонд (ЮНИСЕФ) — проведення заходів щодо охорони материнства і дитинства, поліпшення дитячого харчування, рішення проблем боротьби з інфекційними захворюваннями.

— Європейське суспільство соціальної педіатрії (ЕССП) — проведення заходів щодо охорони здоров'я дитини в усі періоди його хвороби, починаючи з антенатального; вивчення впливу несприятливих факторів спадковості, тератогенеза, навколишнього середовища на здоров'я і розвиток дитини; вивчення положення дитини в родині, суспільстві, дитячих колективах з акцентом на соціально-економічні умови життя родин ризику, на розробку стратегії охорони здоров'я, спрямовану на охорону здоров'я родини, жінки, дитини.

ВООЗ співробітничає з великою кількістю (близько 120) неурядових міжнародних організацій, у тому числі з Лігою суспільств Червоного Хреста, Міжнародним суспільством реабілітації, Всесвітньою медичною асоціацією, Радою міжнародних медичних наукових організацій, федерацією допомоги сліпим і ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...