WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я - Лекція

Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я - Лекція

• за дітьми до 15 років, інфікованими вірусом імунодефіциту, що страждають важкими захворюваннями крові, злоякісними захворюваннями, опіками, — на весь термін лікування в стаціонарі.

У листку непрацездатності записується вік обличчя за який здійснюється відхід.

У випадку хвороби матері, що знаходиться у відпустці по відходу за дитиною До 3-х років, листок непрацездатності видається обличчю, що фактично здійснює відхід за дитиною, установою, у якому лікується мати, терміном до 5 днів, за рішенням КЕК — до 10 днів, а у виняткових випадках — на весь період, у плині якого вона не зможе здійснювати відхід.

При одночасному захворюванні двох і більш дітей, по відходу за ними видається один листок непрацездатності.

При різночасному захворюванні декількох дітей, по відходу за ними другий листок непрацездатності видається тільки після закриття першого без обліку днів, що збігалися з днями звільнення від роботи з першого листка непрацездатності.

При захворюванні дитини в період, що не вимагає звільнення матері від роботи (чергова чи додаткова відпустка, відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, вихідні і святкові дні й ін.) листок непрацездатності по відходу видається з дня, коли вона повинна приступити до роботи, обліку днів від початку захворювання.

Листок непрацездатності не видається по догляду:

• за хронічними хворими в період ремісії;

• у період чергової відпустки і відпустки без збереження заробітної плати;

• у період відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами;

• у період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.

4. ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ

Листок непрацездатності видається чи інфекціоністом лікуючим лікарем по представленню лікаря-епідеміолога при необхідності тимчасового відсторонення від роботи облич, що контактували з інфекційними чи хворими внаслідок бактерионосительства. Тривалість карантину визначається затвердженими термінами ізоляції. У листку непрацездатності вказується режим — "домашній.

По догляду за здоровою дитиною до 7 років чи недієздатним членом родини на підставі довідки лікаря-епідеміолога листок непрацездатності видається одному з працюючих членів родини на весь період карантину.

Працівникам підприємств суспільного літанія, водопостачання, дитячих установ при наявності в них гельмінтозу листок непрацездатності видається на весь період дегельмінтизації.

5. ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ

При протезуванні в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства листок непрацездатності видається на весь період перебування в стаціонарі і час проїзду до місця лікування і назад. У графі "знаходився в стаціонарі" відзначаються терміни перебування а стаціонарі, а в графі "звільнення від роботи" записуються терміни протезування з урахуванням днів, необхідних для проїзду.

Воїнам інтернаціоналістам, спрямованим у встановленому порядку на протезування, листок непрацездатності видається на весь період протезування з урахуванням днів, необхідних для проїзду до місця лікування і назад.

Листок непрацездатності при протезуванні громадян в амбулаторно-поліклінічних умовах не видається.

6. ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ І МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Листок непрацездатності для санаторно-курортного лікування в т.ч. у пансіонатах з лікуванням, у санаторіях "Мати і дитя", у туберкульозних санаторіях, видається на число днів, що бракують до чергової і додаткової відпусток, і час проїзду. При сумарній черговій відпустці за 2—3 роки віднімається вся його тривалість.

У випадку використання чергової і додаткової відпусток до від'їзду в санаторій і при представленні адміністрацією відпустки без збереження змісту на кількість днів, рівна черговій і додатковій відпусткам листок непрацездатності видається на термін лікування і проїзду за винятком днів основної і додаткової відпусток.

На весь період санаторно-курортного лікування з урахуванням днів проїзду листок непрацездатності видається:

• обличчям, що одержали чи перенесшим променеву хворобу й інші захворювання, зв'язані з радіаційним впливом;

• учасникам ліквідації наслідків аварій на Чорнобильської АЕС і виробничому об'єднанні "Маяк", евакуйованим з населених пунктів, подвергшихся радіоактивному забрудненню;

• працюючим воїнам-інтернаціоналістам, інвалідам Великої Вітчизняної війни, інвалідам з числа військовослужбовців, спрямованим военно-отборочной комісією в центри відбудовної терапії воїнів-інтернаціоналістів;

• громадянам, спрямованим у клініки реабілітації НДІ курортології і фізіотерапії;

• при напрямку на санаторно-курортне лікування в санаторії "Мати і дитя" дитини-інваліда у віці до 16 років одному з батьків (опікуну) при наявності медичного висновку про необхідність індивідуального відходу за дитиною.

Листок непрацездатності видається лікувально-профілактичною установою до від'їзду в санаторій по представленні путівки (курсівки) і довідки адміністрації про тривалість чергової і додаткової відпусток. У графі "режим" — "санаторний", вид непрацездатності — "санаторно-курортне лікування", дата початку, закінчення і номер путівки, місце перебування санаторію.

При напрямку в центри реабілітації хворих безпосередньо з лікарняних установ, листок непрацездатності продовжується лікуючим лікарем центра на весь термін доліковування і реабілітації.

При напрямку хворих у санаторії з лікарняних установ після перенесеного гострого інфаркту міокарда, аорто-коронарного шунтування, оперативного втручання з приводу аневризми серця, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, видалення жовчного міхура листок непрацездатності продовжується лікуючим лікарем санаторію на весь період доліковування.

При напрямку на лікування в реабілітаційне відділення санаторію з лікарняної установи в графі "приступити до роботи" записується— "доліковування в санаторії" і дата початку путівки. У графі "видане продовження листка" указується дата нового бланка, що видається в стаціонарі на період доліковування, відзначається причина непрацездатності —"захворювання", режим—"санаторний", у графі "звільнення від роботи" — дата початку путівки.

Подальше його оформлення здійснюється лікарями реабілітаційного відділення: у графі "знаходився в стаціонарі" указуються терміни перебування в санаторії, у графі "звільнення від роботи" — по яке число знаходився в санаторії, у графі "приступити до роботи" - "продовжити лікування за місцем проживання".

При лікуванні в реабілітаційному центрі листок непрацездатності оформляється також, як при лікуванні в амбулаторно-поліклінічному чи стаціонарному ЛПУ.

7. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ В ІНШИХ ВИПАДКАХ

У випадках, коли тимчасова непрацездатність зв'язана з чи захворюванням травмою, отриманими внаслідок алкогольного чи наркотичного сп'яніння, листок непрацездатності видається з відповідною оцінкою про факт сп'яніння. Така ж оцінка робиться в історії чи хвороби в амбулаторній карті.

При напрямку за рішенням суду на судово-медичну чи експертизу судово-психіатричну експертизу, громадянам, визнаним непрацездатними, листок непрацездатності видається з дня надходження на експертизу.

ПОРЯДОК НАПРЯМКУ ГРОМАДЯН НА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНУ ЕКСПЕРТИЗУ

На медико-соціальну експертизу направляються громадяни, що мають ознаки стійкого обмеження життєдіяльності і працездатності і нужденні в соціальному захисті:

• при очевидному несприятливому клінічному і трудовому прогнозі поза залежністю від термінів тимчасової непрацездатності, але не більш 4 місяців;

• при сприятливому трудовому прогнозі у випадку триваючої непрацездатності до 10 місяців (в окремих випадках: травми, стан після реконструктивних операцій, туберкульоз — до 12 місяців) для рішення питання про продовження чи лікування встановлення групи інвалідності;

• працюючі інваліди для зміни трудової рекомендації у випадку погіршення клінічного чи трудового прогнозу.

Право направляти громадян на медико-соціальну експертизу мають лікуючі лікарі амбулаторно-поліклінічних і лікарняних установ різних рівнів і форм власності з твердженням напрямку на МСЕК клініко-експертною комісією установи. У відповідній графі листка непрацездатності вказується дата напрямку на МСЕК. Листок непрацездатності підписується лікуючим лікарем і членамиМСЕК.


 
 

Цікаве

Загрузка...