WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я - Лекція

Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я - Лекція

Листок непрацездатності видається лікуючим лікарем при пред'явленні документа, що засвідчує особистість пацієнта після особистого огляду і підтверджується записом у медичній документації.

Листок непрацездатності є багатофункціональним документом, що служить підставою для:

• звільнення від роботи у випадку ТН (юридична функція);

• нарахування посібника по ТН (фінансова функція).

Крім того, листок непрацездатності наказує визначений вид лікувально-охоронного режиму (медична функція) і є основним первинним документом для аналізу захворюваності з ТУП (статистична функція).

Для того, щоб листок непрацездатності виконував ці функції необхідно точно дотримувати правила його оформлення.

Лицьова сторона бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем (в окремих випадках — середнім медичним працівником), зворотний бік — адміністрацією підприємства (установи, організації), на якому працює пацієнт.

Запису в листку непрацездатності (довідці) виробляються синім, фіолетовим, чорним чорнилом, українською мовою. Виправлений чи закреслений текст підтверджується записом "виправленому вірити", підписом лікуючого лікаря і печаткою ЛПУ. На бланку допускається не більш двох виправлень.

У залежності від того, видається листок непрацездатний чи вперше є продовженням, у корінці і на бланкулистка непрацездатності підкреслюється відповідна запис ("первинний" чи "продовження листка").

У корінці листка непрацездатності записується:

• прізвище, ім'я, по батькові пацієнта (цілком);

• вік;

• домашня адреса;

• місце роботи;

• прізвище лікуючого лікаря;

• дата видачі листка непрацездатності;

• підпис пацієнта, що одержав листок непрацездатності.

На бланку листка непрацездатності записується:

• назва лікувально-профілактичної установи, його реї (для частнопрактикующего лікаря — прізвище, ім'я, по батькові, номер ліцензії);

•прізвище, ім'я, по батькові (цілком), підлога, вік пацієнта;

• повне найменування місця роботи.

З метою збереження лікарської таємниці, графи "діагноз" і "заключний діагноз" не заповнюються.

У графі "причина непрацездатності" підкреслюється і нижче записується: відповідний вид нетрудспособности (захворювання, нещасливий випадок на чи виробництві в побуті, карантин, відхід за хворим, відхід за дитиною,) санаторно-курортне лікування, дородова чи післяпологова відпустка} і додаткові зведення, приведені на бланку в дужках.|

У графі "режим" відзначається вид запропонованого лікувально-охоронного режиму: "стаціонарний", "амбулаторний", "домашній", "постільний", "санаторний".

У графі "оцінка про порушення режиму" ставиться дата порушення і його вид:

• недотримання запропонованого режиму;

• несвоєчасна явка на прийом до лікаря:

• алкогольне сп'яніння;

• вихід на роботу без виписки лікарем;

• самовільний відхід із ЛПУ;

• виїзд на лікування в інший адміністративний район без дозволу лікаря;

• відмовлення від чи напрямку несвоєчасна явка на медико-соціальну експертизу.

У випадку продовження непрацездатності в пацієнта продовження листка (довідки) здійснюється з дня явки на прийом до лікаря; якщо пацієнт визнаний працездатним у графі "приступити до роботи" відзначається "з'явився (дата) працездатним", а при відмовленні від напрямку на МСЕК — "від огляду медико-соціальною експертною комісією відмовився".

У розділі "звільнення від роботи" записується арабськими цифрами з якого числа, місяця, року і прописом по яке число і місяць включно звільняється від роботи пацієнт. Розбірливо вказується посада лікаря, його прізвище і ставиться підпис. При колегіальному продовженні вказуються прізвища членів клініко-експертної комісії (не менш трьох) і ставляться їхні підписи.

У графі "приступити до роботи" відзначається дата відновлення працездатності наступним днем після огляду і визнання пацієнта працездатним. Вказуються інші випадки завершення листка непрацездатності: дата смерті, дата реєстрації документа, МСЕК при встановленні групи інвалідності. Листок непрацездатності не може бути закритий на прохання чи пацієнта за вимогою адміністрації з місця роботи.

У випадку непрацездатності, що зберігається, у листку непрацездатності підкреслюється "продовження", записується дата і номер нового листка, у якому (у корінці й у верхній частині бланка) підкреслюється "продовження листка непрацездатності" і вказується номер первинного листка.

При утраті листка непрацездатності дублікат видається лікуючим лікарем при наявності довідки з місця роботи про те, що посібник по даному листку не виплачено. У верхньому куті бланка записується "дублікат", у розділі "звільнення від роботи" одним рядком записується весь період непрацездатності, завіряється лікуючим лікарем і заступником керівника ЛПУ по клініко-експертній роботі. Одночасно відповідний запис робиться в медичній документації і проставляється номер виданого листка непрацездатності.

Печатка ЛПУ (для іногородніх громадян гербова) чи частнопрактикующего лікаря ставиться в правих верхньому і нижньому кутах бланка при виписці на чи роботу продовженні листка непрацездатності. При продовженні лікування в іншому ЛПУ відповідна запис у листку непрацездатності завіряється підписом лікуючого лікаря, заступника керівника по клініко-експертній роботі (у складних і конфліктних випадках —т ремя членами КЕК), печаткою установи, видавши листок непрацездатності.

Номер бланків листків непрацездатності, дата їхньої видачі дата чи продовження виписки на роботу записується в амбулаторній карті (історії хвороби).

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

ГРОМАДЯН

Листок непрацездатності видається:

• громадянам України, іноземним громадянам, у т.ч. країн, СНД, обличчям без громадянства, біженцям і змушеним переселенцям, що працюють на підприємствах, в організаціях і установах України, незалежно від форм власності;

• громадянам, у яких чи непрацездатність відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами наступили протягом місячного терміну після звільнення з роботи з поважної причини;

• громадянам, визнаним безробітними і состоящимиими на обліку в територіальних органах праці і зайнятості населення (у графі "місце роботи" указується: є на обліку в територіальних органах праці і зайнятості населення);

• колишнім військовослужбовцем, звільненим з термінової служби зі Збройних сил України, при настанні непрацездатності в плині місяця з дня звільнення (у графі "місце роботи" указується: звільнений зі Збройних сил по закінченні термінової служби).

Громадянам, що знаходяться поза постійним місцем проживання, листок непрацездатності видається лікуючим лікарем, що установив факт непрацездатності, з дозволу адміністрації з урахуванням днів, необхідних для проїзду до місця проживання.

Документи, що підтверджують тимчасову непрацездатність російських громадян у період їхнього перебування за кордоном, після повернення підлягають заміні на листок непрацездатності лікуючим лікарем із твердженням його адміністрацією ЛПУ.

1. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ (ДОВІДКИ) ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ

При захворюваннях і травмах лікуючий лікар видає листок непрацездатності одноосібно й одноразово на термін до 10 календарних днів і продовжує його одноосібно на термін до 30 календарних днів, з обліком затверджених Мінздравом орієнтованих термінів тимчасової непрацездатності при різних захворюваннях і травмах.

Лікарі, що займаються частою медичною практикою поза ЛПУ, також мають право одноособово видавати документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, на термін не більш 30 днів.

Середній медичний працівник, що має право видавати листок непрацездатності, одноосібно й одноразово видає його на термін до 5 днів і продовжує до 10 днів, у виняткових випадках після консультації з лікарем найближчого ЛПУ, терміном до 30 днів.

При термінах ТУП більш 30 днів рішення питання подальшого лікування і продовження листка непрацездатності здійснюється КЕК.


 
 

Цікаве

Загрузка...