WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я - Лекція

Експертиза непрацездатності в охороні здоров'я - Лекція

• визначає терміни ТН (з урахуванням індивідуальних особливостей плину основного і супутнього захворювання й орієнтованих термінів непрацездатності при різних захворюваннях і травмах);

• видає листок непрацездатності (довідку) і призначає дату чергового відвідування лікаря, фіксуючи її в первинній медичній документації;

• при наступних оглядах відбиває динаміку захворювання, ефективність лікування, обґрунтовує продовження термінів звільнення пацієнта від роботи;

• вчасно направляє пацієнта для консультації на КЕК;

• при порушенні призначеного лікувально-охоронного режиму (у т.ч. при алкогольному сп'янінні) робить відповідний запис у листку непрацездатності й в історії хвороби, (амбулаторній карті) із указівкою дати і виду порушення;

• виявляє ознаки стійкого обмеження життєдіяльності і стійкою втрати працездатності, вчасно організує напрямок пацієнта на КЕК і медико-соціальну експертну комісію (МСЕК);

• здійснює диспансеризацію довгостроково і часто хворіють пацієнтів (громадян, що мають у рік 4 і більш випадків і 40 днів ТН по одному захворюванню, чи б випадків і 60 днів з урахуванням усіх захворювань);

• при відновленні працездатності і виписці на роботу відбиває в первинних медичних документах об'єктивний статус і аргументоване обґрунтування закриття листка непрацездатності;

• аналізує причини захворюваності з ТН і первинного виходу на інвалідність.

Завідувач відділенням стаціонару, поліклініки:

• здійснює постійний контроль за виконанням лікуючими лікарями функцій по проведенню лікувально-діагностичного процесу й експертизи ТН, видачею документів, що засвідчують ТН, своєчасним і правильним напрямком пацієнтів на КЕК і на МСЕК;

• проводить експертну оцінку якості надання медичної допомоги пацієнтам на різних термінах лікування з обов'язковим особистим оглядом і записом у первинних медичних документах;

• проводить експертну оцінку медичної документації по закінченні періоду ВН чи при перекладі пацієнта на інший етап лікування;

• разом з лікуючим лікарем направляє хворого на КНК і МСЕК;

• контролює своєчасність підвищення кваліфікації лікуючих лікарів з питань експертизи ТН;

• аналізує щомісяця причини і терміни тимчасової непрацездатності, первинного виходу на інвалідність і клініко-експертні помилки.

Заступник керівника установи по клініко-експертній роботі:

• організує роботу з контролю якості медичної діяльності лікувально-профілактичної установи, його підрозділів, лікарів;

• очолює КЕК установи і забезпечує умови для його роботи;

• здійснює вибірковий (очно) і по закінчених випадках (по документації) контроль якості діагностики, лікування, реабілітації, експертизи ТН (у т.ч. контроль за веденням медичної документації, статистичного обліку і звітності по ТН);

• бере участь у рішенні складних клініко-експертних питань;

• аналізує клініко-експертні помилки;

• доповідає на лікарських конференціях результати аналізу і заходів щодо зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ТУП);

• здійснює взаємодія з МСЕК, враховує й аналізує розбіжність експертних рішень, помилок, порушень порядку напрямку пацієнтів на МСЕК;

• розглядає позови і претензії страхових медичних організацій, територіальних органів Фонду соціального страхування, скарги пацієнтів з питань якості медичної допомоги й експертизи ТН, щокварталу організує лікарські конференції з питань експертизи ТН;

• організує навчання лікуючих лікарів з питань експертизи ТН;

• бере участь у розробці моделей кінцевих результатівдіяльності ЛПУ, підрозділів, фахівців; здійснює контрольза їх реалізацією.

Заступником по клініко-експертній роботі призначається кваліфікований фахівець з вищим медичним утворенням, досвідом лікувальної й організаційної роботи, що пройшов спеціалізацію по клініко-експертній чи роботі по експертизі ТН. Він очолює в ЛПУ клініко-експертну комісію; призначається і звільняється керівником ЛПУ відповідно до чинного законодавства й умов контракту.

Клініко-експертна комісія ЛПУ:

приймає рішення по представленню лікуючого лікаря і завідувача відділенням і дає висновок:

• при продовженні листка непрацездатності понад 30 днів (терміни одномоментного продовження встановлюються комісією індивідуально);

• у складних і конфліктних ситуаціях при експертизі ТН (у т.ч. при визначенні професійної придатності обличчя, що працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці, кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів, кандидатів у вищі і середні навчальні заклади);

• при напрямку на лікування за межі адміністративної території;

• при напрямку пацієнтів на МСЕК;

• при необхідності перекладу працездатних осіб по стану здоров'я на іншу роботу чи раціонального працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю;

• головний фахівець з експертизи тимчасової непрацездатності Мінздраву України, по запитах організацій і установ з питань експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності;

• у випадках позовів і претензій медичних страхових організацій і органів фонду соціального страхування по якості медичної допомоги й експертизи ТН;

• при звільненні від іспитів у школі, середніх і вищих навчальних закладах;

• при наданні академічної відпустки по стані здоров'я;

• при потребі по стані здоров'я в додаткової житлової площі, першочергового надання житла.

Комісія оцінює кінцеві результати діяльності (ЛПУ, підрозділів, фахівців), виконання регіональних медико-економічних стандартів; проводить експертну оцінку якості й ефективності лікувально-діагностичного процесу.

Комісія створюється на функціональній основі з провідних спеціалістів ЛПУ (із залученням при необхідності на договірній основі інших фахівців) і проводить свої засідання щотижня відповідно до затвердженого плану. Висновку комісії вносяться в первинні медичні документи і книгу запису висновків комісії і підписуються головою і членами комісії. Копії висновків (завірені ЛПУ) видаються за вимогою пацієнта, а також, у передбачених законом випадках, в інші інстанції у встановленому порядку.

Керівник установи охорони здоров'я:

• є відповідальним за експертизу ТН в установі, видає накази по її організації і проведенні;

• організує облік і звітність по ТН;

• затверджує склад КЕК і положення про регламент її роботи;

• призначає облич відповідальних за облік, одержання, збереження і витрату бланків документів, що засвідчують ТН, створює умови для їхнього оформлення і видачі;

• визначає потреба в бланках листків непрацездатності;

• уживає заходів дисциплінарного і матеріального впливу до працівників, що допустили клініко-експертні помилки, порушення правил збереження, обліку, оформлення і видачі документів, що засвідчують ТН, порядку проведення експертизи ТН (а при необхідності, у встановленому порядку, направляє матеріали в слідчі органи для залучень винних до кримінальної відповідальності).

Головний позаштатний експерт-фахівець по клініко-експертній роботі Мінздраву України, органа керування охороною здоров'я території:

• аналізує стан і якість медичної допомоги, експертизи тимчасової непрацездатності на відповідній території;

• вивчає причини захворюваності з тимчасовою і стійкою втратою працездатності, бере участь у розробці програм по їх зниженню;

• контролює організацію й ефективність роботи з комплексної реабілітації хворих і інвалідів; реалізацію відповідних документів по експертизі ТН;

• організує роботу з контролю якості медичної допомоги й удосконалюванню експертизи ТН;

• взаємодіє з органами соціального захисту, фондів соціального страхування і медичного страхування, страховими медичними і профспілковими організаціями;

• організує заходу щодо підвищення кваліфікації лікарів в області експертизи ВН;

• розглядає найбільш складні експертні питання, скарги населення;

• визначає потреба в бланках листків непрацездатності.

Головні фахівці з інших спеціалізованих профілів аналізують надбання і якість експертизи ТН по кожній спеціалізованій службі.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

Документами, що засвідчують тимчасову непрацездатність і підтверджують тимчасове звільнення від роботи (навчання), є листок тимчасової непрацездатності і, в окремих випадках, довідки установленої форми, видавані громадянам при захворюваннях і травмах, на період медичної реабілітації, при необхідності відходу за хворим членом родини, здоровим дитиною і дитиною-інвалідом, на період карантину, при відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами, при протезуванні в умовах протезно-ортопедичного стаціонару.


 
 

Цікаве

Загрузка...