WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Організація стоматологічної допомоги населенню - Лекція

Організація стоматологічної допомоги населенню - Лекція

Лекція

Організація стоматологічної допомоги населенню

Стоматологічна допомога відноситься до одного з самих масових видів медичної допомоги. У структурі загальної захворюваності-населення нашої країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. При цьому в 99 % випадків хворі обслуговуються в амбулаторно-поліклінічних установах. У структурі захворювань, що вимагають госпіталізації (близько 1% хворих), провідне місце займають одонтогенні запальні захворювання і травми щелепно-лицьової області.

Амбулаторна стоматологічна допомога міському населенню виявляється в спеціалізованих лікувально-профілактичних установах і в стоматологічних кабінетах і відділеннях територіальних і відомчих медичних установ. До них відносяться:

1) стоматологічні поліклініки (для дорослих і дитячі);

2) стоматологічні відділення (кабінети) у територіальних поліклініках, при медико-санітарних частинах і в здравпунктах підприємств;

3) стоматологічні кабінети в лікарнях, жіночих консультаціях, диспансерах, у школах і дошкільних установах, у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

При організації роботи стоматологічних установ у містах необхідно сполучити відомі принципи централізації і децентралізації в наданні стоматологічної допомоги населенню. При централізованій формі прийом населення проводиться безпосередньо в стоматологічній чи поліклініці в стоматологічному відділенні (кабінеті) територіальної поліклініки.

Децентралізована форма обслуговування передбачає створення постійно діючих стоматологічних кабінетів на підприємствах, у вищих і середніх навчальних закладах, школах і т.д. Перевага цієї форми полягає в тім, що, по-перше, обслуговування населення відбувається на місці і постійно; по-друге, мається можливість повного медичного обслуговування працюючих чи учнів; по-третє, збільшується можливість більш тісного контакту лікаря з пацієнтом. У наданні стоматологічної допомоги дітям переважає децентралізована форма стоматологічної допомоги.

Серед, усіх медичних установ, що роблять стоматологічну допомогу, стоматологічна поліклініка займає особливе місце.

Стоматологічні поліклініки розрізняються:

1. За рівнем обслуговування: республіканські, крайові, обласні, міські, районні.

2. По підпорядкованості: територіальні, відомчі.

3. По джерелу фінансування: бюджетні, госпрозрахункові.

4. По категоріях: у залежності від потужності, що визначається числом відвідувань у зміну.

Для кращої організації і планування стоматологічної допомоги на кожнім рівні керування охороною здоров'я з числа лікарів-стоматологів виділяється найбільш досвідчений лікар-стоматолог, що виконує функції головного фахівця зі стоматології.

У структурі республіканських, обласних, міських стоматологічних поліклінік створюються організаційно-методичні кабінети, співробітники яких разом з головними фахівцями проводять організаційно-методичну роботу по стоматології,її планування, аналіз діяльності установ, розробляють заходу щодо підвищення якості стоматологічної допомоги населенню.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

Стоматологічна поліклініка, оснащена сучасним устаткуванням, укомплектована кваліфікованими кадрами, що володіють сучасними методиками діагностики і лікування стоматологічних захворювань забезпечує найбільш високу якість медичної допомоги.

Традиційно сформована структура стоматологічних поліклінік містить у собі наступні підрозділи:

1) реєстратура;

2) відділення: терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології, ортопедичній стоматології (з зуботехнічною лабораторією), дитячої стоматології;

3) кабінет первинного огляду;

4) кабінет невідкладної стоматологічної допомоги;

5) кабінет фізіотерапії;

6) кабінет рентгенодіагностики.

Крім того в поліклініці можуть бути організовані відділення і. кабінети по наданню вузькоспеціалізований стоматологічної допомоги хворим. До них відносяться парад онтологічні кабінети, кабінети для прийому хворих з патологічними змінами слизуватої оболонки порожнини рота, алергологічні кабінети, кабінети функціональної діагностики, кабінети анестезіології й ортодонтії і кабінети профілактики, голковколювання.

У структурі стоматологічних поліклінік передбачається створення оглядових кабінетів. Працюючі в них лікарі забезпечують обґрунтований напрямок хворих до лікарів поліклініки, що роблять спеціалізовану стоматологічну допомогу. Лікарі-стоматологи оглядових кабінетів можуть і самі робити допомогу хворим при відсутності можливості направити їх у відповідне відділення.

Важливим розділом роботи стоматологічної допомоги є профілактична діяльність. З метою активної боротьби з карієсом зубів і іншими найбільш розповсюдженими стоматологічними захворюваннями стоматологічні поліклініки проводять планову санацію зубів і порожнини рота дітям у школах і дошкільних установах, студентам Вузів і учнем технікумів, профтехучилищ, робітникам-підліткам, робітником, зв'язаним із професійними Шкідливостями, призовникам, вагітним жінкам і іншим контингентам населення.

Стоматологічну поліклініку очолює головний лікар, що має заступника по медичній частині (при наявності в штаті поліклініки не менш 40 лікарських посад).

Реєстратура відіграє велику роль в організації прийому і регулюванні потоку хворих, що здійснюється видачею чи талонів попереднім записом на прийом. Первинні талони видаються на прийом до чи хірурга на плановий прийом до терапевта, до фахівця вузько стоматологічного профілю (парадонтологу, фахівцю з захворювань слизуватої порожнини рота). Ортопедичне чи дитяче відділення мають, як правило, свою реєстратуру.

Крім регулювання відвідувань реєстратура виконує ще ряд важливих функцій: оформлення і збереження амбулаторних історій хвороби, їхній підбор, доставку в кабінети і розкладку Після прийому; оформлення листків тимчасової непрацездатності і їхню реєстрацію; має довідково-інформаційну службу; здійснює фінансові розрахунки по оплаті виконаних робіт (у госпрозрахункових поліклініках і в кожнім ортопедичному відділенні).

В організації прийому хворих у стоматологічній поліклініці велика роль належить черговому стоматологу. Він робить при необхідності невідкладну стоматологічну допомогу, оглядає пацієнта і визначає обсяг, необхідної йому подальшої стоматологічної допомоги, направляє хворих до стоматологів-терапевтів, хірургам і для наступного лікування, забезпечуючи рівномірне навантаження лікарів.

Повторні відвідування хворими поліклініки призначаються і регулюються лікуючими лікарями. При правильній організації роботи хворий спостерігається одним лікарем до повної санації.

Деякі стоматологічні поліклініки перейшли на роботу з дільничного принципу, що забезпечує динаміку спостереження за хворими, підвищує відповідальність лікарів за якість роботи, дозволяє оцінювати ефективність роботи кожного лікаря і контролювати якість допомоги.

У ряді поліклінік підвищення якості стоматологічної допомоги забезпечується шляхом уведення гарантійної системи обслуговування: по закінченні лікування і повної санації порожнини рота хворого видається так називаний "санаційний" талон, що дає хворого право у випадку виявлення дефектів звернутися до лікаря в будь-який час позачергово протягом року з дня видачі талона.

Основними розділами роботи лікаря-стоматолога, що працює в, поліклініці, є:

—надання лікувально-профілактичної, хірургічної чи ортопедичної допомоги по обертаності;

—проведення консультацій для лікарів інших спеціальностей;


 
 

Цікаве

Загрузка...