WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

При складанні відкритих питань необхідно, щоб усі можливі варіанти відповідей були вичерпані, при цьому першими повинні йти найменш ймовірні варіанти відповідей:

переліки позитивних і негативних відповідей повинні бути рівної довжини; варіанти відповідей повинні бути витримані на одному рівні конкретності.

Закриті питання можна розділити на двох груп: альтернативні і питання-набори. Альтернативним питанням називається таке закрите питання, відповідь на який повинний бути даний однозначно: "У чи усіх випадках захворювання ви звертаєтеся до лікаря? ТАК, НІ".

Питанням-набором, називається таке питання, при відповіді на який респондент може вибрати одну чи кілька підказок, що не виключають, а доповнюють один одного: "Якщо у випадку вашого захворювання ви не завжди звертаєтеся до лікаря, те що є причиною цьому?" (підкресліть один чи трохи варіантів відповідей): довге чекання прийому лікаря — 1; зайнятість по будинку і на роботі — 2; далеко до поліклініки — 3; незручний час прийому — 4; самі знаєте, чим хворієте — 5; вас не задовольняє лікар через його неуважність — 6; незадоволені лікуванням — 7; надія на те, що хвороба "пройде сама" — 8; важко відповісти — 9.

Опитуваний може при відповіді на дане питання вказати як один з варіанті" відповідей, так і деякий набір.

Закриті варіанти питань переважніше формулювати для виявлення різних фактів, відносин. Однак заздалегідь пропонований набір відповідей звільняє відповідаючого від самостійної роботи над можливими варіантами відповідей.

Відкриті питання мало зручні для машинної обробки.

При складанні анкет нерідко використовується і проміжна форма питання — напівзакрита, коли після переліку варіантів відповідей залишається місце для запису, що дозволяє опитуваному висловити й іншу точку зору, наприклад, на питання: "Що, на вашу думку, необхідно зробити для поліпшення вашого здоров'я?" можна дати наступні варіанти відповідей: поліпшити житлові умови — 1; поліпшити якість харчування — 2; збільшити вільний час, включаючи час на відпочинок — 3; поліпшити якість медичного обслуговування — 4; поліпшити умови праці — 5; позбутися від шкідливих звичок — 6; інші заходи (уписати які) — 7.

Досвід показує, що більшість респондентів обмежується запропонованими варіантами відповідей. Умілий підбор і сполучення всіх типів питань — відкритих, закритих і напівзакритих — дозволяють, у значній мірі збільшити точність, повноту і надійність одержуваної інформації.

Питання, що націлене на одержання прямої, безпосередньої інформації, називається прямим. Він формулюється в особистій формі: " чи Знаєте ви...", "Що ви думаєте о..." і т.д. Якщо ж немає впевненості в тім, що опитуваний по якому-небудь з питань захоче дати прямо визначену інформацію, то ставиться непряме питання. Частіше непрямі питання формулюються в безособовій чи підлоги безособовій формі:

"Деякі люди вважають, що... А ви як думаєте?".

Питання підрозділяються в залежності від виконуваних функцій на вступні, основні, контрольні і питання-фільтри.

Вступні питання призначаються для природного і невимушеного підключення опитуваного до досліджуваних проблем. Це вимога особлива необхідно при використанні анкети, коли людина залишається наодинці з листом папера.

Контрольні питання використовуються для перевірки щирості, вірогідності і несуперечності відповідей. Звичайно в анкеті основні і контрольні питання розташовуються так, щоб опитуваний не зміг уловити між ними якого-небудь прямого зв'язку. У якості контрольних найчастіше використовуються непрямі і відкриті питання. Варто пам'ятати, що соціологічну інформацію дають лише основні питання, з відповідями на контрольні, підвищує вірогідність інформації. У функції контрольного питання не входить одержання якої-небудь додаткової інформації.

Роль питань-фільтрів складається в розмежуванні респондентів на знаючих і не знаючих досліджуваний предмет. Вони використовуються при вивченні проблем, що не відносяться до компетенції всієї досліджуваної сукупності. Відповіді на фільтруючі питання використовуються при перевірці якості заповнення анкети. Чи помилки несумлінність при заповненні анкети підвищують частку варіантів відповідей на фільтруючі питання-

Підвищенню вірогідності відповідей сприяє дотримання і ряду інших методичних вимог. Відповідаючому повинна бути дана можливість ухилитися від відповіді. Для цього варто передбачити, наприклад, такий варіант відповіді, як "важко відповісти", і т.д. Питання не повинні містити у своєму формулюванні явних і неявних підказок.

Якість опитування і його результати в значній мірі залежать від того, чи дотримані основні вимоги . по конструюванню анкети, графічному оформленню. Основні правила побудови анкети:

1. В анкету необхідно включати тільки найбільш значимі питання, відповіді на деякі допоможуть одержати інформацію, необхідну для рішення основних задач дослідження, яку не можна одержати другим шляхом — не проводячи опитування.

2. Формулювання питань і всі слова в них повинні бути зрозумілі респонденту і відповідати його рівню знань і утворення.

3. В анкеті не повинне міститися питань, що викликають небажання відповісти на них. Варто прагнути к- тому, щоб усі питання викликали позитивну реакцію опитуваного і його бажання дати повну і щиру інформацію.

4. Організація і послідовність питань повинна бути підлегла одержанню самої необхідної інформації для досягнення мети і рішення задач, поставлених у дослідженні.

Композиція анкети характеризується наступною послідовністю значеннєвих розділів: вступна частина, основна частина, соціально-демографічна частина ("паспортистка").

Вступна частина анкети являє собою не що інше, як "звертання до опитуваного", у якому вказується, яка чи організація наукова установа проводить анкетований опитування. У простій і ясній формі порозумівається мета опитування і яким образом надалі будуть використовуватися його результати, гарантується анонімність відповідей, дається чіткий виклад правил і техніки заповнення анкети, способу її повернення. Призначення вступної частини полягає в тому, щоб максимально розташувати до себе опитуваного, зацікавити його темою опитування і спонукати в ньому бажання брати участь у проведеному дослідженні.

Основна частина анкети містить у собі власне питання, у послідовності яких поступово розкривається зміст теми. Ця частина анкети є найбільший і по обсязі і по самій складні по змісту. Головна мета початкової третини питань основної частини анкети полягає в тім, щоб зацікавити опитуваного, розташувати його до співробітництва і сприяти його поступовому і повному включенню в процес роботи з анкетою. Звичайно по змісту такими є питання, націлені на одержання фактичної, інформації. Друга частина основної частини містить, як правило, найбільш важкі питання, спрямовані найчастіше на з'ясування установок, думок, оцінок індивіда, тобто тієї інформації, що має відношення до основної теми дослідження. Заключна третина тексту основної частини анкети повинна містити в собі найбільш інтимного і різного роду контрольні питання, ціль яких поглибити й уточнити ту інформацію, що отримана у відповідях на попередні питання. Практика показує, що більшість опитуваних переборює свою підозрілість при відповідях на занадто "лоскітливі" для них питання, коли вони ставляться в кінець анкети. Коли опитуваним уже пророблена значна частина роботи з заповнення анкети, він психологічно стає готів довести справу до кінця і відповісти навіть на ті питання, що, бути може, раніше його бентежили.

У соціально-демографічній частині анкети ("паспортистці") містяться питання, що стосуються об'єктивного положення і статусу опитуваного (підлога, вік, родиний стан, професія і т.д.). Як правило, вони лаконічні, зрозумілі, не жадають від опитуваної особливої напруги. Основна мета цієї частини анкети полягає в тім, що вона дозволяє, по-перше, перевірити надійність зібраних даних з погляду з репрезентативності, по-друге, зробити більш якісним підсумковий аналіз результатів дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...