WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Методологія вивчення суспільного здоров'я організація вивчення здоров'я - Лекція

Таблиці можуть бути представлені в різних варіантах. Це може бути набір не зв'язаних один з одним видрукуваних таблиць, іноді таблиці зводяться в один альбом.

У таблицях, як у граматичних пропозиціях, розрізняють підмет, тобто головне, про що говориться в таблиці, і присудок, тобто те, що характеризує підмет. Підмет — це основна ознака досліджуваного явища, вона звичайно розташовується ліворуч по горизонтальних рядках таблиці. Присудок — ознаки, що характеризують підмет, — розташовуються звичайно зверху — стовпці, чи вертикальні графи таблиці.

При складанні таблиць повинні дотримуватися визначені вимоги:

— таблиця повинна мати чіткий, короткий заголовок, що відбиває суть таблиці;

— таблиця повинна мати єдину послідовну порядкову нумерацію;

— оформлення таблиці закінчується підсумками по графах і рядкам;

— у таблиці не повинне бути порожніх кліток (якщо немає ознаки, ставиться прочерк).

Розрізняють наступні види таблиць: прості, групові і комбінаційні (складні).

Простій називається таблиця, у якій представлена підсумкове зведення даних лише по одній ознаці.

У груповій таблиці підмет характеризується декількома присудками, але ознаки, що характеризують підмет, не зв'язані між собою.

У комбінаційній таблиці ознаки, що характеризують підмет, взаємозалежні.

Важливе місце в підготовчий період займає спробне дослідження (пілотаж), задачею якого є перевірка якості й апробування анкети, визначення правильності методики збору й організації дослідження. Найбільш удалим представляється таке спробне дослідження, що повторює в зменшеному масштабі основне, тобто дає можливість перевірити всі майбутні етапи роботи, після кожного спробного дослідження обов'язковий аналіз отриманих даних. У залежності від результатів аналізу отриманих при пілотажі даних виробляється додаткова оцінка того, наскільки правильно сформульовані питання в анкеті, немає чи серед них зайвих, які нові питання потрібно включити, які питання варто поставити у відкритій формі, а які — у закритої, як повинні бути сформульовані відповіді на закриті питання, як варто удосконалити методику й організацію дослідження. Слід зазначити, що спробне опитування є не тільки важливим, але і необхідним моментом дослідження, тобто від нього багато в чому залежить успіх усього дослідження, як тільки будуть враховані всі зауваження і рекомендації, що випливають з нього, можна з упевненістю приступити до проведення основного дослідження.

Досвід показує, що підготовчий етап займає близько 60% усього часу дослідження. Але гарна підготовка є головною умовою успіху кожного дослідження.

II. Етап збору матеріалу.

На другому етапі основна увага варто звернути на дотримання реєстрації, охоплення усіх включених у дослідження одиниць спостереження, вірогідність даних, що збирається. Не можна порушувати порядок добору одиниць спостереження, пропускати, виключати окремі випадки, підмінювати одні одиниць спостереження іншими.

Якщо дослідження припускає ви копіювання даних з архіву, то необхідно попередньо оцінити, наскільки повно реєструвалися ознаки в документах, у якому порядку розташовані документи, у якому архіві. У деяких випадках лікарі для проведення власних досліджень якості лікувально-профілактичного процесу беруть різні медичні документи з архівів. Без обліку цих аспектів можна при статистичному спостереженні одержати перекручені, нерепрезентативні дані.

У процесі збору даних необхідно періодично оцінювати якість зібраних матеріалів, контролювати дотримання прийнятих на організаційному етапі правил і принципів. Усе це дозволяє зібрати доброякісний статичний матеріал.

III. Етап обробки інформації.

Третій етап медико-соціального дослідження містить у собі 3 підетапа:

— угруповання даних;

— статистичне зведення;

— обробку даних.

Угруповання. Під угрупованням розуміють розподіл статистичної сукупності на однорідні групи по одному чи декільком ознакам.

Угруповання розрізняють у залежності від ознаки, покладеного в основу класифікації. Угруповання можна провести по одній ознаці (просте угруповання), по декількох ознаках (комбіноване угруповання). Угруповання може бути первинної, коли ряди будуються безпосередньо з одиниць спостереження і вторинної, коли виробляється підугрупувань вже згрупованого матеріалу.

У медико-соціальних дослідженнях використовуються найрізноманітніші угруповання — по соціально-демографічних ознаках (вік, підлога, родинний стан), по клімато-географічних ознаках (сезон, місце проживання), по соціально-економічних ознаках (професія, посада, утворення, доход), по стані здоров'я (класи МКБ, групи здоров'я, групи ризику і т.д.), по типах установ (поліклініка, стаціонар і т.д.).

Дуже часто допускаються помилки при угрупованні матеріалу за віком. Існує велика кількість різних угруповань населення по віковій ознаці. Найбільш загальною віковою класифікацією є поділ усього населення на три періоди: дитячий вік, вік зрілості і старість. Також загальною класифікацією є поділ населення за віком: на працездатне і непрацездатне, тобто економічно активне і неактивне. Так, Ц. У. Урланіс пропонував наступну класифікацію:

Дошлюбний період — до 16 років.

Робочий період—15—59 років.

Післярабочий період — 60 років і більше.

У нас прийнята наступна угруповання дітей і підлітків:

ранній період — 0—2 роки;

дошкільний період — 3—6 років;

молодший шкільний період—7—10 років;

середній шкільний період—11—14 років;

підлітковий період—15—17 років.

Важливе значення має запис вікового інтервалу, так, наприклад: 4—6 років, цей запис аналогічний записи від 4 до 7 років, тобто знак (—) позначає "Включно", тобто Від 4 років до 6 років 11 місяців 29 днів (включно). За рекомендацією ВІЗ перший рік життя позначається, як "ПРО".

Статистичне зведення — це багатоетапна операція підрахунку підсумкових і групових даних і внесення їх у таблиці. Статистичне зведення проводиться по визначеній програмі, що повинні бути розроблені на організаційному етапі разом із планом і програмою дослідження.

Результати зведення даних фіксуються в статистичних таблицях.

Обробка даних. Після того, як у таблиці внесені абсолютні величини, для подальшого аналізу матеріалу необхідно зробити розрахунки статистичних коефіцієнтів і середніх величин відповідно до програми дослідження.

IV. Етап аналізу отриманих даних, їх літературного і графічного оформлення.

Після одержання статистичних коефіцієнтів і середніх величин необхідно перейти до їхнього аналізу. Для цього використовується ряд математико-статистичних методів, що будуть розглянуті в розділі "Основи медичної статистики".

Після математико-статистичного аналізу варто переходити до логічного аналізу. Якісний логічний аналіз має важливе значення. На організаційному етапі дослідження неможливо пророчити усілякі випадкові фактори, що можуть уплинути на проведення наступних етапів медико-соціального дослідження. Використання формальних методів обробки даних без належного логічного аналізу зібраного матеріалу й отриманих результатів може привести до неправильних висновків.

Велике значення для аналізу отриманих даних має використання графічних зображень. Графічні зображення відбивають закономірність розвитку, просторові розподіли, взаємозв'язок явищ.

Прийнято розрізняти наступні основні типи графічних зображень: діаграми, картограми, картодіаграмами.

Діаграми — графічні зображення статистичних величин за допомогою різних геометричних фігур і знаків.

Картограмою називається географічна чи карта її схема, на якій різною чи фарбою штрихуванням зображене ступінь поширення якого-небудь явища на різних ділянках території.

Картодиаграмою називається таке географічне зображення, коли на географічну чи карту її схему

статистичні дані у виді стопчикових, секторних, фігурних і інших діаграм.


 
 

Цікаве

Загрузка...