WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності та інвалід-ність - Лекція

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності та інвалід-ність - Лекція

Число дітей у віці 3—6 років,

госпіталізованих за рік

Частота госпіталізації

дітей у віці 3—6 років =---------------------------------------------------х1000

Середня чисельність дітей у

віці 3—6 років

Крім того, розраховується структура госпіталізованих по захворюваннях. Для окремих стаціонарів варто розраховувати:

  1. Середня тривалість лікування а стаціонарі з приводу даного захворювання.

  2. Число ліжко-днів, проведені виписаними хворими з визначеним діагнозом.

  3. Число виписаних хворих з даним діагнозом.

Аналогічно розраховується середня тривалість лікування усіх хворих.

Число поступивших у стаціонар

даному місяці.

Сезонність госпіталізації= -------------------------------------------------------------х100

Число поступивших у стаціонар за рік.

Число поступивших у дані дні

тижня (понеділок і т.д.)

Розподіл що надійшли

(виписаних) по днях тижня =---------------------------------------------------------іх100

Число поступивших у стаціонар за рік

По показниках госпіталізованої захворюваності не можна судити про поширеність того чи іншого виду патології, однак вони дозволяють судити про характер і обсяг медичної допомоги, тривалості лікування. Порівняння даних обертаності і госпіталізації дає можливість орієнтуватися в доборі на госпіталізацію по окремих захворюваннях. Госпіталізована захворюваність дає представлення про найбільш важку патологію, визначає добір на госпіталізацію, зв'язана з забезпеченістю лікарняними ліжками і відбиває організацію і наступність лікарняної і внебольничной допомоги.

ІНВАЛІДНІСТЬ

Під інвалідністю (лат. invalidus — слабкий, немічний) розуміють стійке тривале порушення працездатності або її значне обмеження, викликане хронічним захворюванням, чи травмою патологічним станом. Поняття "інвалідність" має медичний, юридичний і соціальний аспекти.За встановленням інвалідності випливає припинення чи роботи зміна умов і характеру праці і призначення різних видів державного соціального забезпечення (пенсія, працевлаштування, професійне навчання, протезування й ін.), гарантоване законодавством.

Вага інвалідності може бути різної: від обмеження працездатності в основній професії до повної її утрати у всіх видах професійної діяльності. У залежності від ступеня чи втрати обмеження працездатності встановлені три групи інвалідності:

1 група інвалідності: стійкі і важкі порушення функцій організму, при яких хворий утратив цілком чи постійно довгостроково працездатність і потребує сторонньої допомоги, чи відході нагляді. У деяких випадках інваліди першої групи пристосовуються до окремих видів праці в особливо створених умовах.

II група інвалідності: значно виражені функціональні порушення, що не викликають необхідність у постійній сторонній допомозі. Хворі цілком і довгостроково непрацездатні; лише в окремих випадках хворим дозволяють працю в спеціально створених чи умовах удома.

III група інвалідності: значне зниження працездатності внаслідок хронічних чи захворювань анатомічних дефектів. Хворі мають потребу в значних змінах умов праці у своїй професії, що приводить до скорочення кваліфікації. Крім того, до цієї категорії відносяться обличчя, що не допускаються до виконання роботи з епідемічних показань (наприклад, при туберкульозі). Інвалідність III групи може встановлюватися обмежено працездатним обличчям, що учаться, до 40 років, що бідує в придбанні спеціальності, а також обличчям з низькою чи кваліфікацією не має професії (на період чи навчання перенавчання).

При огляді хворого необхідно установити не тільки групу інвалідності, але і вказати її причину, тобто соціально-біологічні умови, при яких виникла інвалідність.

У прямої залежності від причин інвалідності законодавство встановлює розмір пенсій, обсяг і характер інших видів соціальної допомоги.

Докладну статистичну інформацію про інвалідність одержують шляхом розробки "Актів огляду" чи "Статистичних талонів" до акта. Талон містить 17 пунктів, що містять зведення про хворого: вік, підлога, соціальна категорія, первинний чи повторний огляд, діагноз, група інвалідності, причина інвалідності, працевлаштування, лікувальна установа, що направила на місце роботи, посада й ін. На підставі статистичної розробки розраховуються наступні показники інвалідності:

Загальне число робітників та службовців за рік,

Первинна інвалідність уперше визнаних інвалідами

(частота первинного виходу на = --------------------------------------------х1000

інвалідність) Загальна чисельність робітників та службовців

Даний показник розраховується по районах, областям, краям, автономним утворенням, галузям промисловості і т.д.

Загальне число робітників та службовцівза рік,

уперше визнаних інвалідами від даного

Структура захворювання (даного віку)

первинної = ----------------------------------------------------------------------х1000

інвалідності: Загальна чисельність робітників та службовців

за рік визнаних інвалідами

Структура первинної інвалідності розраховується по захворюваннях, віковим групам, підлозі, соціальній приналежності і т.п.

Число облич, визнаних

Частота первинної інвалідами 1 гр. протягом року

інвалідності = ---------------------------------------------------х10000

по групах інвалідності Число працюючих і службовців

по території проживання

чи галузі промисловості

Число облич, визнаних інвалідами

Розподіл первинної 1 групи протягом року

інвалідності по групах =-----------------------------------------------------х100

інвалідності Число обличчя, перші визнаних

ЛТЕК інвалідами за рік

Число облич, що одержують пенсії і посібники

Загальна інвалідність по інвалідності (контингенти інвалідів

(частота, контингенти =------------------------------------------------------іх10000

інвалідів) Загальна чисельність робітників та

службовців даної території

Цей показник розраховується за віком, причинам і групам інвалідності по різних територіях. Крім того, він може бути розрахований по формулі:

Число інвалідів на початок року

----------------------------------------------------х100

Число працюючих на початок року

Даний показник розраховується за віком, причинам, групам, категоріям інвалідності.

Показник частоти інвалідності

Динаміка інвалід- (первинної чи спільн) за даний рік

ности по групах =-------------------------------------------------------------х100

Показник частоти інвалідності (пер-

вичной чи загальної) за попередній рік.

Число облич, що змінили групу при

Зміна групи инва- повторному огляді інвалідності

лидности при переосвиде- =-------------------------------------------------------х100

тельствовании: Число інвалідів, що пройшли перепро-

свідкування

Число уперше визнаних

Питома вага уперше вышед- інвалідами в даному році

ших на інвалідність серед =------------------------------------------------------х100

контингентів всіх інвалідів Загальне число обличчя, що мають

інвалідність на початок року

Число облич, що мають інвалідність

Питома вага інвалідів з дитинства на початок року

с дитинства серед загального =---------------------------------------------------х100

числа інвалідів Загальне число інвалідів на

початок року.

Крім того, розраховується показник руху інвалідів протягом року.

Органи охорони здоров'я у своїй роботі широко використовують показники інвалідності, виявляють їхньої тенденції для визначення стану здоров'я населення і розробки заходів для поліпшення, розробці заходів щодо реабілітації інвалідів.

Інвалідність — це складний багатофакторний процес, що залежить від лікувально-діагностичної, профілактичної діяльності ЛПУ, соціальних, гігієнічних і екологічних факторів, виробничих і побутових умов і багатьох інших моментів.


 
 

Цікаве

Загрузка...