WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності та інвалід-ність - Лекція

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності та інвалід-ність - Лекція

Лекція

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності та інвалідність

Спеціальному обліку й аналізу підлягає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, чи захворюваність працюючого контингенту (ЗВУТ). Цей облік здійснюється по листках непрацездатності. Однак в амбулаторно-поліклінічних установах, що використовують систему обліку по закінченому випадку поліклінічного обслуговування, збір і формування статистичної інформації про тимчасову непрацездатність здійснюється за допомогою "Талона амбулаторного пацієнта".

Працюючим може бути виданий лікарняний лист у ЛПУ, як за місцем проживання, так і за місцем роботи, а також у диспансерах, лікарнях і т.д.

Існує 2 системи обліку: сигнальна система і система наступного обліку.

При сигнальній системі, де б ні був виданий лікарняний лист працюючому, лікуючий лікар зобов'язаний відразу сповістити про це на місце роботи. Це можна зробити по телефоні, або за допомогою посильної карти.

Після того, як робітник видужав, він за місцем роботи здає в бухгалтерію лікарняний лист, а перед тим реєструє його в здравпункте підприємства.

Це кращий, найбільш точний і абсолютний облік, особливо під час епідемій, спалахів грипу. Він дозволяє негайно вжити заходів по профілактиці захворювань. Однак у великих містах він мало прийнятний.

Найбільше широко використовується система наступного обліку, при якій листок непрацездатності по закінченні захворювання здається адміністрації підприємства, а потім цей документ переходить у ведення профспілкових органів для складання звіту (по ф. 23-ТН).

Цей звіт призначений для оперативних цілей обліку й аналізу тимчасової непрацездатності працюючих. Для аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності Прийнято розраховувати наступні показники:

  1. Число випадків тимчасової працездатності на 100 працюючих у рік (показник частоти, інтенсивності захворюваності):

Число випадків тимчасової втрати працездатності

по первинних лікарняних аркушах

---------------------------------------------------------------------х100

Середня чисельність працюючих

  1. Число днів тимчасової втрати працездатності на 100 працюючих у рік (показник ваги захворювань):

Число днів тимчасової втрати працездатності

по первинних лікарняних аркушах і їхніх продовженнях

----------------------------------------------------------------------------х100

Середня чисельність працюючих

  1. Середня тривалість одного випадку непрацездатності.

Число днів тимчасової втрати працездатності

--------------------------------------------------------------------

Число випадків тимчасової втрати працездатності

Число випадків непрацездатності на 100 працюючих (показник частоти) указує на рівень захворюваності працюючих. Число днів непрацездатності на 100 працюючих залежить від багатьох факторів, що впливають на тривалість непрацездатності і характеризує, в основний, вага захворювання. Середня тривалість случаючи непрацездатності також відбиває вагу захворювань і залежить від рівня експертної оцінки працездатності.

Показник відсотка непрацездатності в більшості закордонних країн є основним, а іноді і єдиним при характеристиці захворюваності робітників. Він визначає основну частку робітників із загального числа, у середньому протягом одного року не приймали участі у виробничому процесі унаслідок хвороби.

Вивчати ЗВУТ потрібно щомісяця, тільки тоді можна виявити причини хвороб.

Ці показники треба порівнювати:

1. Показники 1 цеху з іншими цехами.

2. З показниками всього заводу.

3. Із середніми цифрами по місту, області, республіці.

4. З іншими підприємствами такої ж галузі промисловості.

5. З іншими підприємствами міста.

6. Необхідно порівнювати показники в динаміку: наприклад, березень цього року з березнем минулого чи року за минулий місяць, рік.

7. По окремих декадах місяця.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності відбиває захворюваність працюючого населення. Тому, крім соціально-гігієнічного вона має і велике соціально-економічне значення.

У зниженні ЗВУТ зацікавлені не тільки лікарі, але й адміністрація підприємств і установ, інженерна служба, профспілкова організація. Вони повинні приймати сама активна участь в аналізі ЗВУТ, у виявленні її причин і, по можливості, їхньому усуненні. У кожній організації складається щоквартальний звіт про тимчасову непрацездатність і річні звіти.

У звіт про захворюваність зі ЗВУТ включені не тільки захворювання. Окремо враховуються й інші випадки непрацездатності. Враховується непрацездатність у зв'язку з вагітністю і родами, карантином. Особливе місце займає непрацездатність у зв'язку з відходом за хворим, в основному це відхід за хворою дитиною.

Основною задачею аналізу захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є розробка заходів щодо зниження захворюваності працюючих у кожнім конкретному цеху, на ділянці, підприємство в цілому.

ГОСПІТАЛІЗОВАНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ

Госпіталізованої захворюваності приділяється важливе місце в статистику охорони здоров'я. Одиницею обліку в даному випадку є випадок госпіталізації хворого в стаціонар, а обліковим документом — "Статистична карта вибулого зі стаціонару" (ф. 066/у).

"Статистична карта вибулого зі стаціонару" складається на підставі "Медичної карти стаціонарного хворого" (ф. 003/у) і є статистичним документом, що містить зведення про хворого, що вибув зі стаціонару (виписаному, померлому).

Карта складається одночасно з записом эпикриза в "Медичній карті стаціонарного хворого" лікуючим лікарем на усіх вибулих їхнього стаціонару (виписаних чи померлих), у тому числі і породілей виписаних після нормальних пологів. Вона заповнюється також на вибулих новонароджених, народжених чи захворілих у стаціонарі.

У карті відбиваються основні зведення: про тривалість лікування хворого в стаціонарі, діагнозі основного і супутнього захворювання, терміну, характері й ефективності хірургічної допомоги, результаті захворювання й ін. Карти забезпечують найбільш раціональну розробку зведень для складання відповідних розділів звіту (ф. 1).

При перекладі хворого з одного відділення в інші тієї ж лікарні карта вибулого хворого заповнюється у відділенні, з якого вибув хворий.

У тих випадках, коли в карті зазначені два і більш діагнози захворювань, у звіті хворої відноситься до кожного з цих захворювань, що послужили основною причиною госпіталізації.

"Карта вибулого зі стаціонару" повинна бути підписана лікарем. Карта не заповнюється на хворих, переведених в інші стаціонари.

На картах хворих, госпіталізованих із приводу нещасливих випадків, отруєнь і травм, повинна бути зроблена позначка про вид травм: виробнича, побутова, вулична, шляхово-транспортна, шкільна, спортивна.

Госпіталізована захворюваність психічними розладами вивчається на підставі розробки "Статистичних карт вибулого з психіатричного (наркологічного) стаціонару" (ф. 066/у). Ці карти мають свої особливості заповнення.

Ф. 066-1/у заповнюється на усіх вибулих зі стаціонару протягом звітного року і на всіх оставшихся в стаціонарі за станом на 31 грудня звітного року. Вони заповнюються у всіх психіатричних, психоневрологічних, наркологічних, психосоматических лікарнях (відділеннях).

Заповнення даної статистичної карти (адресна частина, п.п. 1—21, п.п. Б и Е) повинне вироблятися одночасно з заповненням "Медичної карти стаціонарного хворого", після чого вона вкладається в медичну карту і зберігається у відділенні до моменту вибуття (виписки) хворого. При виписці хворого, у карті вибулого заповнюються усе раніше не заповнені пункти.

Протягом звітного року "Карти вибулого зі стаціонару" збираються і зберігаються в окремому місці, а по закінченні календарного року використовуються для складання звіту (ф. 1).

На підставі розробки звітів розраховуються наступні показники госпіталізованої захворюваності:

Число госпіталізованих за рік

Частота госпіталізації = ------------------------------------------------------х1000

Середня чисельність населення

Аналогічно розраховується частота госпіталізації з приводу даного захворювання. Крім того, розраховуються по групові показники госпіталізованих по підлозі, віку, місцеві проживання, професії. Наприклад:


 
 

Цікаве

Загрузка...