WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМедицина → Профілактика і її основні види - Лекція

Профілактика і її основні види - Лекція

Метод усної пропаганди є одним з ведучих і найбільш ефективним методом пропаганди здорового способу життя. Це самий популярний, економічний, простий і доступний в організаційної відношенні метод.

Метод друкованої пропаганди включає засобу: брошура, буклет, бюлетень, журнал, календар, стаття, книга, листівка, гасло, пам'ятка, стінна газета.

Метод друкованої пропаганди надає великі можливості для пропаганди санітарно-гігієнічних знань, методів індивідуальної і групової профілактики захворювань, оздоровлення навколишнього середовища і т.д. серед широких шарів населення. Даний метод поділяється на дві основні групи:

а) засобу друкованої пропаганди, створювані силами власного колективу медичних працівників (рукописні гасла, дошки питань і відповідей, санітарні стінні газети, санітарні бюлетені, статті і замітки в періодичних виданнях);

6) друкована продукція (друковане гасло, брошура, пам'ятка, листівка, газетні і журнальні публікації).

Серед багатьох коштовних якостей засобів методу друкованої пропаганди найбільш важливими є: а) великий тираж друкованих видань; б) охоплення широких шарів населення; в) можливість кількаразового прочитування, що сприяє кращому засвоєнню; г) точність викладу.

Найбільш простий засіб друкованої інформації — гасло. Це заклик виконувати ті чи інші ради з яскравим і лаконічним текстом, що виразно висвітлює саму суть проблеми.

Листівка — науково-популярна книжка, до неї пред'являються ті ж вимоги, що і до лекції. На промислових підприємствах великим успіхом користаються пересувні цехові бібліотечки, складені з брошур на медичні теми.

Дошка питань і відповідей складається з питань читачів і відповідей лікарів-фахівців. При дошці повинні бути спеціальна шухляда для питань. Відповіді даються короткі, науково підготовлені.

Санітарна стінна газета випускається в лікувально-профілактичних установах, у медсанчастинах промислових підприємств, школах і ін. навчальних закладах.

Санітарний бюлетень — випускається в будь-яких установах медичними працівниками і санітарною громадськістю. Він повинний бути добре оформлений, до нього пред'являються наступні вимоги: барвистість, привабливість, помітність, конкретність теми, цікавий зміст.

Метод образотворчої (наочної) пропаганди містить у собі:

1) площинні засоби: плакат, малюнок, схема, креслення, план, діаграма, картограма, фотографія, фотолітовиставка, слайд великомасштабний, слайд-серія, діапозитив (серія для лекції) діафільм, кінофільм, відеофільм;

2) об'ємні засоби: муляж, макет, модель, фантом, діаграма, скульптура, опудало;

3) натуральні об'єкти (використовувані як наочні приладдя і як експонати для виставок): макропрепарат, мікропрепарат, зразок (рослинного, тварини світу, виробу, продукти й ін.);

4) комбіновані засоби: вагон-виставка, свято здоров'я, театр, ляльковий театр, агітбригада;

5) технічні засоби пропаганди: фільмоскоп, кіноапарат, епідіаскоп, магнітофон, відеомагнітофон, програвач, радіола, озвучені діапозитиви.

Наочний метод — самий різноманітний по числу вхідних у нього засобів.

Натуральні об'єкти — найбільш діючий засіб у силу його вірогідності. До таких об'єктів відносяться: мікроскопічні препарати, макроскопічні і натуральні об'єкти, предмети відходу за дитиною, набори вітамінних препаратів, засобу для надання лівої допомоги й ін.

Якщо немає можливості демонструвати натуральні об'єкти, використовують їхнього відтворення — об'ємні і площинні. До об'ємних відтворень відносяться: муляж (відрізняється більшою точністю відтворення); модель (відтворює об'єкт у зміненому, зменшеному чи збільшеному виді); макет (наближене відтворення натури); скульптура, барельєф, горельєф (використовуються для музейного оформлення).

До площинних образотворчих засобів відносяться плакати (засобу агітації з яскравим малюнком і коротким текстом). Основними вимогами до змісту плаката є: актуальність тематики, її соціально-значний характер, злободенність, важливість для передбачуваної аудиторії. Розрізняють три основних типи сюжету: позитивний, негативний, подвійний.

Вимоги до тексту плаката: 1) дохідливість (стислість, удала лексико-синтаксична структура, значеннєва точність, значеннєвий зв'язок (зображення і тексту); 2) виразність (емоційність, застосування зображувально-виразних засобів мови).

Плакати розрізняються:

— по призначенню (навчальні, інструктивні, інформаційні);

— по широті використання (загальні, специфічні);

— по кількості плакатів, зв'язаних однією тематикою (одиничні, серійні);

— по художньому формуванню (шрифтові, образотворчі);

— по ступені деталізації (деталізовані, узагальнені);

— по образотворчому рішенню (реалістичні, піктографічні, символічні, карикатурні);

— по тональності (нейтральні, драматичні, сатиричні, гумористичні);

—по кількості фарб (одно-, двох-, трьох, чотирьох барвисті і більш);

—по розміру (у 1/6—1/8 частку станд. листа, мікро плакати; у 1/4, 1/2 станд. листа, у 1/2 і більш стандартних листа);

— по тиражах: багатотиражні (більш 50000 екз.), середньої тиражності (10000—50000), малотиражні (1000—10000 екз.), мікротиражні (50—1000 екземплярів).

Можуть бути площинні зображення натуральних об'єктів. До них відносяться фотографії і малюнки.

У санітарній пропаганді може бути використаний також комбінований метод — метод масової інформації, коли відбувається одночасний вплив слухового і сильного Зорового роздратування для гарного сприйняття аудиторією. Використовуються театральні постановки (наприклад, ляльковий театр), кінофільми (санітарно-просвітні фільми), естрада, телебачення і т.п.

У преамбулі програмного документа, опублікованого в 1992 р. міжнародним союзом санітарної освіти, сказано: "У ці заключні роки XX сторіччя дорога до охорони здоров'я для народів світу одночасно освітлена надіями і посипана каменями перешкод. Природа цих перешкод ясно говорить нам про те, що сьогодні ми не можемо запропонувати для зміцнення і захисту здоров'я нічого краще, ніж санітарна освіта".

— координуючі (які, наприклад, здійснюють взаємодія функціональних і підсистем, що забезпечують,);

Таким чином, удосконалювання лікувально-діагностичного процесу, більш зроблене керування системою охорони здоров'я неможливо без широкого використання засобів обчислювальної техніки, розробки і реалізації АСУ. І хоча в окремих установах досягнуті визначені успіхи, у цілому процес автоматизації керування в охорону здоров'я йде дуже повільними темпами. Причин тому трохи.

1. Матеріально-технічні проблеми (вибір і масова оснащеність засобами обчислювальної техніки, її налагодження і забезпечення надійної працездатності; розробка програмного забезпечення різного призначення).,

2. Організаційні (перебудова організації процесу керування лікуванням пацієнтів, формування потоків і визначення обсягів інформації, уніфікація і кодування всієї інформації, упорядкування нормативно-довідкового господарства, формалізація основних функцій керування процесів з побудовою відповідних математичних моделей функціонування об'єкта, створення спеціальної служби, що забезпечує обслуговування ЕОМ і ефективне функціонування автоматизованої системи).

3. Соціально-психологічні (перенавчання медичного персоналу для роботи в умовах АСУ, що відповідає психологічна адаптація, формування довіри до обчислювальної техніки, подолання негативного підходу в зв'язку з додатковим навантаженням на стадії впровадження автоматизованих систем). Причому найбільше важко переборними є саме психологічні бар'єри.


 
 

Цікаве

Загрузка...